Indapamid, Indapamidum - dawkowanie, działanie, ulotka, skutki uboczne

  (15)

Indapamid należy do leków moczopędnych (diuretyków) z grupy sulfonamidów. Jest stosowany głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w leczeniu obrzęków związanych z niewydolnością serca. Działa poprzez zwiększenie wydalania sodu i chlorków z nerkami, co prowadzi do zwiększenia ilości wydalanego moczu.

Sortuj według
Indapamid

Indapamid

Wskazania do stosowania indapamidu

Indapamid to lek moczopędny z grupy sulfonamidów. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, samodzielnie lub z innymi lekami.

Mechanizm działania indapamidu

Indapamid to lek moczopędny. Działa przez hamowanie wchłaniania sodu w nerkach, co prowadzi do większego wydalania sodu i chlorków z moczem. Obniża ciśnienie krwi, wpływając na naczynia krwionośne. Dzięki temu zmniejsza opór obwodowy w następujący sposób:

 • Ogranicza skurcz mięśni naczyń, głównie przez oddziaływanie z wapniem.
 • Rozszerza naczynia krwionośne, stymulując produkcję prostaglandyny PGE2, prostacykliny PGI2 i wzmacniając działanie bradykininy.
 • Redukuje reakcję naczyń na adrenalinę.

Dodatkowo, indapamid hamuje przerost lewej komory serca.

Dawkowanie indapamidu

Lek występuje w postaci tabletek doustnych, które należy przyjmować raz dziennie, najlepiej rano. Maksymalna dawka to 2,5 mg dziennie (większe dawki zwiększają działanie moczopędne, ale nie działanie przeciwnadciśnieniowe).

Przeciwwskazania do stosowania indapamidu

Stosowanie indapamidu nie jest wskazane, jeśli pacjent:

 • Jestu czulony na indapamid lub sulfonamidy,
 • Choruje na ciężką niewydolność nerek,
 • Ma poziom potasu we krwi poniżej 2,5 mmola/l,
 • Cierpi na poważne problemy z wątrobą, takie jak encefalopatia wątrobowa.

Ostrzeżenia i środki ostrożności przy stosowaniu indapamidu

Skutki uboczne

Tak jak każdy lek, indapamid może wywoływać określone działania niepożądane z różną częstotliwością. 

Częste: wysypka.

Niezbyt częste: wymioty, plamica.

Rzadkie: nudności, parestezje, suchość w ustach, zaparcia, zawroty głowy, bóle głowy, uczucie zmęczenia.

Bardzo rzadkie: agranulocytoza, leukopenia, niedociśnienie tętnicze, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, trombocytopenia, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie trzustki, zespół Stevensa-Johnsona, niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna, zaburzenia rytmu serca, niewydolność nerek, hiperkalcemia, martwica toksyczno-rozpływna naskórka.

Wpływ na prowadzenie pojazdów

Indapamid może powodować objawy związane z obniżeniem ciśnienia. Może to wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Należy zachować ostrożność.

Wpływ na ciążę

Indapamid może negatywnie wpływać na rozwój płodu. Nie jest zalecany dla kobiet w ciąży.

Wpływ na laktację

Lek przenika do mleka matki. Nie jest zalecany dla kobiet karmiących piersią, ze względu na potencjalne działanie na dziecko.

Interakcje z lekami

Nie zaleca się łączenia indapamidu z:

 • Litem: Może dojść do zwiększenia stężenia litu w osoczu, prowadząc do objawów przedawkowania. W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania należy monitorować stężenie litu.

Należy zachować ostrożność podczas łączenia ltego leku z:

 • Lekami przeciwarytmicznymi i niektórymi przeciwpsychotycznymi: wspólne stosowanie z indapamidem, zwłaszcza przy hipokaliemii, może zwiększyć ryzyko arytmii. Należy monitorować stężenie elektrolitów i EKG.
 • Inhibitorami ACE: ryzyko nagłego spadku ciśnienia i niewydolności nerek (monitorować czynność nerek na początku leczenia).
 • Niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi: mogą osłabić działanie przeciwnadciśnieniowe leku i zwiększyć ryzyko niewydolności nerek (monitorować czynność nerek).
 • Lekami powodującymi hipokaliemię: zwiększone ryzyko hipokaliemii (monitorować stężenie potasu).
 • Baklofenem: może wzmacniać działanie przeciwnadciśnieniowe indapamidu. Pacjent powinien być odpowiednio nawodniony.
 • Glikozydami naparstnicy: hipokaliemia może zwiększyć toksyczność tych leków (monitorować stężenie potasu i EKG).
 • Lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas: ryzyko hipokaliemii lub hiperkaliemii (monitorować stężenie potasu).L
 • Metforminą: Zwiększone ryzyko kwasicy mleczanowej. unikać u pacjentów z określonymi poziomami kreatyniny.
 • Środkami kontrastujący,mi z jodem: ryzyko niewydolności nerek, zwłaszcza u pacjentów odwodnionych. Pacjent powinien być odpowiednio nawodniony przed podaniem.
 • Trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi i neuroleptykami: mogą wzmacniać działanie przeciwnadciśnieniowe indapamidu.
 • Preparatami wapnia: zwiększone ryzyko wystąpienia hiperkalcemii.
 • Cyklosporyna, takrolimus: możliwy wzrost stężenia kreatyniny.
 • Kortykosteroidy, tetrakozaktyd: mogą osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe indapamidu.

Inne środki ostrożności

 • Przed leczeniem i w trakcie terapii należy kontrolować poziom sodu i potasu w krwi. Osoby starsze, z problemami wątroby lub niewydolnością serca są bardziej narażone na zaburzenia równowagi elektrolitowej.
 • W trakcie leczenia należy regularnie sprawdzać poziom wapnia w krwi (wysoki poziom wapnia może wskazywać na nadczynność przytarczyc).
 • Osoby z cukrzycą powinny kontrolować poziom glukozy.
 • Jeśli u chorego występuje wysoki poziom kwasu moczowego, możliwe jest występowanie częstszych ataków dny moczanowej.
 • Leczenie indapamidem może prowadzić do nadwrażliwości na światło. W takim przypadku wskazane jest chronić skórę przed słońcem i promieniowaniem UV.
 • U sportowców lek może dać pozytywny wynik w teście antydopingowym.

Portal ma charakter edukacyjny. Staramy się, aby treści były poprawne merytorycznie, jednak nie powinny zastępować porady lekarza lub farmaceuty, dietetyka, kosmetologa czy fizjoterapeuty odnoszącej się do indywidualnej sytuacji pacjenta. Redakcja i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych informacji. Prosimy, skonsultuj się ze specjalistą, zanim zdecydujesz o podjęciu danej terapii mającej wpływ na Twoje zdrowie.