Ulgix Laxi, 50 mg, 30 kapsułek miękkich

Marka: ULGIX
Dostępny
15,28

O produkcie: Ulgix Laxi, 50 mg, 30 kapsułek miękkich

100006784

Opis

Nazwa Ulgix Laxi
Nazwa międzynarodowa Natrii docusas
Dawka 50 mg
Postać kapsułki miękkie
Wielkość opakowania 30 sztuk
Działanie/właściwości
  • ułatwia wypróżnienie

Ulgix Laxi 50 mg 30 kapsułek miękkich zawiera substancję czynną dokuzynian sodu.


Działanie

Jak działa Ulgix Laxi?

Dokuzynian sodu jest związkiem powierzchniowo czynnym. Działa emulgująco i zmniejsza napięcie powierzchniowe na granicy nabłonka przewodu pokarmowego i mas kałowych. Dzięki temu ułatwia przenikanie wody i tłuszczów w głąb mas kałowych w jelicie grubym, co zmienia konsystencję stolca i ułatwia wypróżnienie. Dokuzynian nie pobudza perystaltyki jelit.


Wskazania

Wskazania:
- zapobieganie zaparciom i leczenie przewlekłych zaparć,
- wspomagająco u pacjentów z guzkami krwawniczymi i (lub) szczelinami odbytu, jak również u pacjentów, u których ze względu na stan zdrowia niewskazany jest zwiększony wysiłek przy oddawaniu stolca,
- przygotowanie do zabiegów diagnostycznych i operacyjnych.

Jeśli po upływie 7 - 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania Ulgix Laxi?

Nie stosować w przypadku:
- nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku w przypadku nudności i wymiotów
- wystąpienia zapalenia wyrostka robaczkowego
- wystąpienia niedrożności jelit oraz stanów zagrażających wystąpieniem niedrożności jelit (nagromadzenie mas kałowych, zapalenie jelit, zwężenie jelit, zrosty otrzewnowe, przepukliny, polipy, guzy)
- w razie ostrego bólu o nieznanej przyczynie w jamie brzusznej
- krwawienia z powodu pokarmowego o nieznanej przyczynie
- stanów odwodnienia organizmu.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Ulgix Laxi należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
Długotrwałe stosowanie leku (powyżej 7 do 10 dni) może spowodować przyzwyczajenie na dokuzynian sodu i brak reakcji na leczenie.
W przypadku zaobserwowania zaburzeń motoryki jelita grubego (objawiających się jako zmiany nawyków dotyczących wypróżnień, np. częstości oddawania stolca i jego konsystencji), które utrzymują się przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i zasięgnąć porady lekarskiej. Chodzi tu zwłaszcza o uniknięcie przeoczenia nowotworu jelit, którego objawem mogą być wspomniane zmiany nawyków.
Wystąpienie krwawienia z odbytnicy lub osłabienia naturalnych ruchów jelit (przejawiających się utrudnieniem albo niemożnością oddawania stolca) po zastosowaniu środków przeczyszczających może wskazywać na poważne schorzenie. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania leku.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.


Stosowanie leku u dzieci

Stosować od 6 roku życia.

Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć Ulgix Laxi?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach które pacjent planuje stosować.

Leku nie należy stosować z:
- olejem mineralnym (parafiną ciekłą), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować nasilenie odkładania się oleju mineralnego w węzłach chłonnych, błonie śluzowej jelita, w wątrobie i śledzionie; może to powodować przewlekłe zapalenie tych narządów oraz dodatkowo naciekanie komórek wątroby,
- dantronem, ponieważ lek zwiększa wchłanianie dantronu powodując wzrost jego toksyczności, co może prowadzić do uszkodzenia wątroby,
- droperidolem, ze względu na ryzyko kardiotoksyczności (uszkodzenie mięśnia sercowego),
- lewometadonem, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do poważnych zaburzeń rytmu serca,
- glikozydami naparstnicy, ze względu na możliwość nasilenia ich działania kardiotoksycznego, poprzez obniżenie stężenia potasu w surowicy krwi,
- kortykosteroidami, ponieważ dokuzynian nasila ich działanie obniżające stężenie potasu; interakcja ta może zajść dopiero przy długotrwałym stosowaniu obu leków,
- kwasem acetylosalicylowym, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może nasilać działanie niepożądane kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową przewodu pokarmowego,
- tetracyklinami, ponieważ dokuzynian zmniejsza biodostępność antybiotyków z tej grupy,
- lekami moczopędnymi, ponieważ długotrwałe, równoczesne stosowanie może powodować nasilenie utraty potasu lub osłabienie działania oszczędzającego potas leków moczopędnych, z takim mechanizmem działania.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.
Dokuzynian sodu przenika do mleka matki i dlatego nie zaleca się stosowania leku przez kobiety karmiące piersią.


Dawkowanie

Jak stosować Ulgix Laxi?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek stosuje się doustnie.

Zalecana dawka to od 1 do 4 kapsułek na dobę (od 50 mg do 200 mg).

Stosowanie u dzieci
Dzieci od 6 do 12 lat: od 1 do 2 kapsułek na dobę (od 50 mg do 100 mg).

Lek jest zalecany dla dzieci powyżej 6 lat.

Każdą dawkę leku należy popijać pełną szklanką wody lub soku owocowego.
Działanie leku występuje po 1-3 dniach od przyjęcia pierwszej dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ulgix Laxi
Przedawkowanie leku występuje rzadko i objawia się nadmierną utratą wody i zaburzeniami gospodarki elektrolitowej. W takim przypadku zaleca się podawanie większych ilości płynów doustnie i uzupełnienie elektrolitów.

Pominięcie zastosowania leku Ulgix Laxi
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Skutki uboczne

Czy Ulgix Laxi ma skutki uboczne?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane podczas stosowania dokuzynianu sodu w dawkach terapeutycznych występują rzadko i obejmują:
- dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego – nudności, wymioty, uczucie gorzkiego smaku, bóle w nadbrzuszu, kolkowe bóle jelit, biegunkę,
- skórne reakcje uczuleniowe – wysypki.


Skład

- Substancją czynną leku jest sodu dokuzynian. Jedna kapsułka zawiera 50 mg sodu dokuzynianu.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: makrogol 400, glicerol, glikol propylenowy, żelatyna, sorbitol ciekły niekrystalizujący, woda oczyszczona.


Producent

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.