Węgiel leczniczy VP, 0,2 g, 20 kapsułek

Dostępny
13,79

O produkcie: Węgiel leczniczy VP, 0,2 g, 20 kapsułek

100019434

Descripion: Introduction PL

Węgiel leczniczy VP zawiera jako substancję czynną węgiel aktywny, który jest odpowiednio przygotowanym węglem o dużej zdolności adsorpcyjnej (pochłaniającej).


Działanie

Po podaniu doustnym Węgiel leczniczy VP  wiąże różne substancje znajdujące się w przewodzie pokarmowym, w tym związki nasilające perystaltykę i przenikanie wody do światła jelita, toksyny bakteryjne, bakterie, leki, produkty gnilne, gazy jelitowe, substancje toksyczne itp. i w ten sposób uniemożliwia ich wchłonięcie z przewodu pokarmowego. Uniemożliwia także wtórne wchłanianie związków wydalonych do jelit np. z żółcią.
Stosuje się duże dawki węgla, ponieważ adsorbuje on w jelicie nie tylko substancje toksyczne. Węgiel aktywny jest najskuteczniejszym spośród środków adsorbujących - 1 g może zaadsorbować 1,8 g sublimatu, 400 mg fenolu, 800 mg morfiny, ale tylko 300 mg alkoholu etylowego. Ocenia się, że w leczeniu zatruć jest równie skuteczny jak płukanie żołądka lub wymioty, a w niektórych przypadkach nawet efektywniejszy, zwłaszcza jeśli po jego podaniu, po pewnym czasie, zostanie podany lek przeczyszczający.


Wskazania

Węgiel leczniczy VP stosowany jest:
- w biegunce, niestrawności, wzdęciach;
- w zatruciu lekami i innymi związkami chemicznymi - po porozumieniu z lekarzem.


Przeciwwskazania

Nie stosować leku Węgiel leczniczy VP:
- jeśli pacjent ma uczulenie na węgiel aktywny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli pacjent jest nieprzytomny a jednocześnie nie ma w odpowiedni sposób zabezpieczonych dróg oddechowych.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

- jeśli pomimo leczenia wzdęcia utrzymują się 7 dni a biegunka 2 dni, lub jeśli obok biegunki wystąpi gorączka lub krew w stolcu, należy zgłosić się do lekarza, ponieważ może to wskazywać, że leczenie węglem aktywnym jest niewystarczające;
- jeśli zatrucie zostało spowodowane przez takie substancje, jak kwas borowy, siarczan żelaza(II) i inne związki metali, DDT, cyjanki, lit, etanol, metanol, glikol etylenowy, produkty rafinacji ropy naftowej czy kwasy i zasady nieorganiczne, ponieważ w tych zatruciach węgiel aktywny jest mało skuteczny (konieczne może się okazać zastosowanie innego leku);
- gdy Węgiel leczniczy VP stosowany jest u osoby nieprzytomnej lub takiej, u której zatrucie spowodowane jest przez leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy albo prowadzące do drgawek, ponieważ istnieje wówczas niebezpieczeństwo przedostania się leku lub zawartości żołądka do dróg oddechowych (przed wykonaniem płukania żołądka konieczne jest w takim przypadku zabezpieczenie dróg oddechowych przy pomocy intubacji);
- gdy Węgiel leczniczy VP stosowany w przebiegu zatrucia spowodowanego przez środek wpływający na perystaltykę jelit (np. środek przeciwcholinergiczny – m. in. oksybutyninę, czy opioid – np. metadon);
- jeśli jednocześnie stosuje się inne leki, ponieważ Węgiel leczniczy VP może osłabiać ich działanie.

Środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i tylko sporadycznie podczas leczenia węglem aktywnym, ponieważ ciężka i długotrwała biegunka może prowadzić do zaburzeń wodno-elektrolitowych.
W leczeniu ostrych zatruć inne niezbędne leki należy podawać pozajelitowo; jeśli konieczne jest wywołanie wymiotów przez lek doustny (np. ipekakuanę), należy wywołać je przed podaniem węgla. Węgiel należy podać 30 - 60 minut po ustaniu wymiotów. Nie należy stosować węgla, kiedy niezbędne jest podanie doustne specyficznego antidotum (odtrutki), np. metioniny.

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.


Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Węgiel aktywny podany doustnie w różnym stopniu hamuje wchłanianie licznych, jednocześnie podanych leków, m.in. salicylanów, barbituranów, glutetimidu. W przypadku konieczności podania innych leków doustnie, należy je zastosować co najmniej 2 godziny przed lub po przyjęciu węgla aktywnego.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Dotychczas brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania węgla aktywnego podczas ciąży i laktacji.
Mimo braku przeciwwskazań należy wziąć pod uwagę działanie zapierające leku.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Niestrawność i wzdęcia
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Doustnie, przeciętnie 4 do 6 kapsułek kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów. Kapsułki można połykać w całości, jednak w celu uzyskania szybszego działania zalecane jest stosowanie w postaci zawiesiny powstałej po wsypaniu zawartości kapsułek do niewielkiej ilości wody.

Biegunki
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Jednorazowo doustnie około 4,0 g (20 kapsułek), najlepiej w postaci zawiesiny powstałej po wsypaniu zawartości kapsułek do niewielkiej ilości wody. Dawkę można powtarzać co kilka godzin, jeśli to konieczne.

Zatrucia lekami i związkami chemicznymi
Dorośli oraz dzieci powyżej 1 roku
Jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle około 12,5 g (około 62 kapsułek). W razie potrzeby można ją podawać kilka razy w ciągu doby.
Dzieci poniżej 1 roku
Jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle 1 g/kg mc. W razie potrzeby można ją powtarzać co 4 – 6 godzin.
W leczeniu zatruć lekami i substancjami chemicznymi lek podaje się najczęściej w postaci zawiesiny powstałej po wsypaniu zawartości kapsułek do niewielkiej ilości wody. Zawiesinę podaje się doustnie przez zgłębnik w zalecanej dawce i usuwa przez odessanie lub wywołanie wymiotów, odzyskując całkowitą ilość podanego węgla.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W trakcie stosowania leku mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit (rzadko - u 1 do 10 osób na 10 000) - wymioty, zaparcia, biegunki, czarne zabarwienie stolca.
Odnotowano przypadki aspiracji leku (przedostania się leku razem z wdychanym powietrzem) do płuc.


Skład

Substancją czynną leku jest węgiel aktywny. Jedna kapsułka zawiera 200 mg węgla aktywnego.
Pozostałe składniki to:
żelatyna, żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172),
tytanu dwutlenek (E 171), indygokarmin (E 132).


Producent

ICN Polfa Rzeszów S.A.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.