Aspulmo 0,1 mg/dawkę, aerozol inhalacyjny, zawisina, 1 pojemnik, 200 dawek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
11,91

O produkcie: Aspulmo 0,1 mg/dawkę, aerozol inhalacyjny, zawisina, 1 pojemnik, 200 dawek

100038270

Opis

Salbutamol, substancja czynna leku Aspulmo ,należy do grupy środków rozszerzających oskrzela.


Działanie

Salbutamol powoduje krótkotrwałe (4-6 godzin), szybko występujące (w ciągu 5 minut) rozszerzenie oskrzeli w przypadku odwracalnego zwężenia (obturacji) dróg oddechowych


Wskazania

Aerozol inhalacyjny Aspulmo zaleca się:
•wleczeniu skurczu oskrzeli lub odwracalnej obturacji dróg oddechowych;
•zapobiegawczo przed wysiłkiem fizycznym u pacjentów z astmą wysiłkową, a także przed przewidywanym kontaktem z alergenami wywołującymi zwykle napady duszności.
Lek Aspulmo jest szczególnie zalecany w leczeniu astmy o przebiegu łagodnym, umiarkowanym lub ciężkim,pod warunkiem, że jego zastosowanie nie opóźnia rozpoczęcia podawania leków wziewnych zwanych glikokortykosteroidami.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Aspulmo:
-jeśli pacjent ma uczulenie na salbutamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
-w przypadku poronienia zagrażającego;
-w zapobieganiu porodowi przedwczesnemu.W przypadku przedwczesnego porodu lub poronienia zagrażającego lekarz może zdecydować o podaniu salbutamolu nie w postaci inhalacji, lecz dożylnie lub w postaci tabletek


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Aby zapewnić optymalne dostarczanie wdychanego leku do płuc,lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta sprawdzą sposób wykonywania inhalacji przez pacjenta.
Pacjenci mogą mieć wrażenie odczuwania innego smaku,w porównaniu do wcześniej stosowanego leku w postaci aerozolu.
Jeśli reakcja na dotychczas przyjmowaną dawkę leku jest słabsza lub jeśli konieczne jest przyjmowanie większej liczby inhalacji niż poprzednio, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Aspulmo należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów, u których występują następujące schorzenia:
-nadczynność tarczycy;
-niewydolność serca;
-nadciśnienie tętnicze;
-tętniak;
-zmniejszona tolerancja glukozy;
-cukrzyca;
-guz chromochłonny nadnerczy;
-niedokrwienie mięśnia sercowego;
-tachyarytmia;
-kardiomiopatia przerostowa.
Aspulmo należy stosować ze szczególną ostrożnością u osób przyjmujących jednocześnie glikozydy nasercowe.
Pacjenci ze współistniejącą ciężką chorobą serca, którzy stosują salbutamol, powinni zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej lub innych objawów wskazujących na zaostrzenie choroby serca.
Szczególną uwagę należy zwrócić na objawy takie jak duszność i ból w klatce piersiowej, które mogą wynikać z zaburzeń dotyczących serca lub układu oddechowego.Jeśli podczas leczenia objawy nasilą się,należy zasięgnąć porady lekarskiej, ponieważ może być konieczna zmiana sposobu leczenia.
Aspulmo zawiera składniki mogące dawać pozytywny wynik testów antydopingowych.


Stosowanie leku u dzieci

Zarówno w leczeniu nagłego skurczu oskrzeli, jak i w astmie wysiłkowej zaleca się stosowanie jednej inhalacji (100mikrogramówsalbutamolu). W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 200 mikrogramów(2 razy po 100 mikrogramów salbutamolu). Nie zaleca się przyjmowania więcej niż czterech inhalacji na dobę. W przypadku wrażenia, że działanie leku Aspulmo jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Przed rozpoczęciem podawania leku Aspulmo należy poinformować lekarza o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:
-leki powodujące skurcze oskrzeli. Są to leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (np. propranolol, atenolol) stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub dławicy piersiowej.
Leku Aspulmo nie należy stosować z takimi lekami;
-glikozydy nasercowe (np. digoksyna) stosowane w chorobach serca.
Glikozydy nasercowe zwiększają siłę skurczu serca a jednocześnie powodują, że skurcze te są rzadsze;
-leki zmniejszające stężenie potasu we krwi, ponieważ salbutamol może zmniejszać stężenie potasu we krwi. Do tych leków należą:
•leki moczopędne stosowane pomocniczo w nadciśnieniu tętniczym, niewydolności krążenia, niewydolności nerek, obrzękach, zatruciach;
•pochodne ksantyny (np. teofilina, aminofilina) -leki stosowane w leczeniu astmy lub innych przewlekłych obturacyjnych chorobach dróg oddechowych;
•steroidy (leki stosowane w leczeniu astmy i innych chorób zapalnych);
-leki, które mogą zwiększać ryzyko sercowo-naczyniowych działań niepożądanych u pacjentów stosujących lek Aspulmo. Do takich leków należą inhibitory monoaminooksydazy (np. izokarboksazyd, iproniazyd, tranylcypromina, klorgilina, selegilina, moklobemid) lub trójpierścienowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina, dezypramina, klomipramina, amitryptylina).

 

Salbutamolu nie należy przyjmować jednocześnie z innymi wziewnymi lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne.

Po podaniu niektórych środków do znieczulenia ogólnego(np. halotanu, metoksyfluranu lub enfluranu) pacjentom leczonym salbutamolem,można oczekiwać zwiększonego ryzyka ciężkich zaburzeń rytmu serca i niedociśnienia tętniczego.Jeśli planowane jest podanie wymienionych leków, nie należy stosować salbutamolu przez co najmniej 6 godzin przed rozpoczęciem znieczulenia


Ciąża

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Stosowanie w okresie ciąży
Lek można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy korzyści dla matki znacznie przewyższają zagrożenia dla płodu.
Stosowanie w okresie karmienia piersią
W przypadkach konieczności podawania leku kobietom karmiącym piersią, zaleca się przerwanie karmienia piersią. Salbutamol może przenikać do mleka kobiecego i nie wiadomo,czy ma to negatywny wpływ na zdrowie noworodków, dlatego stosowanie salbutamolu u kobiet karmiących piersią należy ograniczyć do przypadków, gdy spodziewana korzyść dla matki jest większa niż możliwe ryzyko dla dziecka.


Dawkowanie

W celu złagodzenia skurczu oskrzeli należy wykonać jedną do dwóch inhalacji (100mikrogramówdo 200 mikrogramów salbutamolu). Jeśli nie nastąpi spodziewana poprawa u pacjenta, można wykonywać więcej niż dwie inhalacje.Maksymalna zalecana dawka to dwie inhalacje trzy razy na dobę.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Często występujące(częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10pacjentów stosujących lek) działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Aspulmo:
•drżenie mięśni szkieletowych, bóle głowy,
•przyspieszenie akcji serca(tachykardia).

Niezbyt często występujące(częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100pacjentów stosujących lek) działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Aspulmo:
•kołatanie serca,
•podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Rzadko występujące(częściej niż u 1 na 10000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów stosujących lek) działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Aspulmo:
•zmniejszenie stężenia potasu we krwi,
•rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych,
•kurcze mięśni.

Bardzo rzadko występujące(rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów stosujących lek) działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Aspulmo:
•reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy(ograniczone obrzęki skóry i błon śluzowych, m.in.obrzęk twarzy i gardła, mogący powodować trudności w oddychaniu i przełykaniu), pokrzywka, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zapaść.W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem;
•nadmierna pobudliwość,
•zaburzenia rytmu serca (w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe),
•paradoksalny skurcz oskrzeli.Podobnie jak w przypadku innych leków wziewnych, może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli objawiający się świstami bezpośrednio po przyjęciu leku. W takiej sytuacji należy niezwłocznie przerwać podawanie leku Aspulmoi zgłosić się do lekarza. Lekarz oceni stan pacjenta i, jeśli to konieczne, zaleci inne leczenie

Częstość nieznana(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):niedokrwienie mięśnia sercowego.Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Skład

Substancją czynną jest salbutamol w postaci salbutamolu siarczanu.Jedna dawka inhalacyjna zawiera 100μg(mikrogramów) salbutamolu (w postaci salbutamolu siarczanu).
Pozostałe składniki to: kwas oleinowy, etanol bezwodny, 1,1,1,2-tetrafluoroetan (HFA 134a).


Operating machinery

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli wystąpią takie działania niepożądane, jak skurcze mięśni czy drżenia, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, należy zachować ostrożność przy wykonywaniu tych czynności.


Producent

Exeltis Poland Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.