Calpol 6 Plus - Syrop o smaku pomarańczowym, 100ml

Dostępny

16,56
Darmowa dostawa od 200,00 zł

O produkcie

100001117

Calpol 6 Plus to zawiesina doustna zawierająca paracetamol, który przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 lat i dorosłych.

Ciąża

Ciąża:
Paracetamol przenika przez łożysko i z tego powodu może być stosowany w okresie ciąży
wyłącznie w razie zdecydowanej konieczności i po konsultacji z lekarzem.
Karmienie piersią:
Paracetamol w niewielkiej ilości przenika do mleka kobiet karmiących piersią i z tego
powodu może być stosowany w okresie karmienia piersią wyłącznie po konsultacji
z lekarzem.

Dawkowanie

Dawkowanie u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat
Dawka jednorazowa wynosi od 500 mg do 1000 mg paracetamolu, tj. od 10 ml do 20 ml leku
Calpol 6 Plus. Dawkę można powtarzać co 4 godziny, do maksymalnej dawki dobowej 4 g
paracetamolu, tj. 80 ml leku Calpol 6 Plus.
Dawkowanie u dzieci w wieku od 6 do 12 lat
Dawkę ustala się wg masy ciała dziecka (przeciętnie jednorazowo od 10 do 15 mg/kg mc.)
lub wg poniższego schematu.
Od 250 mg do 500 mg paracetamolu, tj. od 5ml do 10 ml leku Calpol 6 Plus. W razie
konieczności dawkę można powtarzać co 4 godziny, ale nie częściej niż 4 razy na dobę.
U dzieci w wieku od 3 miesięcy do 6 lat wskazane jest stosowanie leku Calpol zawiesina
doustna, 120 mg/5 ml.

Dystrybutor

John & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

Skutki uboczne

Jak każdy lek, Calpol 6 Plus może powodować działania niepożądane.
Paracetamol może powodować następujące działania niepożądane:
- reakcje nadwrażliwości: zaczerwienienie skóry, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, duszność, napad astmy oskrzelowej, obniżenie ciśnienia tętniczego aż do wystąpienia objawów wstrząsu;
- układ pokarmowy: nudności, wymioty, objawy uszkodzenia wątroby;
- układ krwiotwórczy: granulocytopenia (zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów - we krwi), agranulocytoza (brak granulocytów we krwi), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi);
- układ moczowy: kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek.
W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, również innych niż wymienione w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.
Należy zachować ostrożność stosując paracetamol u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD) oraz u osób z niewydolnością wątroby lub nerek.
U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zaleca się wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami paracetamolu.
W przypadku pacjentów poddawanych hemodializie lekarz może rozważyć podanie uzupełniających dawek w celu utrzymania terapeutycznego stężenia paracetamolu w osoczu (hemodializa może powodować zmniejszenie stężenia paracetamolu w osoczu).
Podczas leczenia paracetamolem nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Producent

McNeil Products Limited

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Calpol 6 Plus, jeśli występuje nadwrażliwość (uczulenie) na
paracetamol lub którykolwiek składnik leku.

Skład

5 ml zawiesiny Calpol 6 Plus zawiera jako substancję czynną 250 mg paracetamolu oraz substancje pomocnicze: sacharoza, sorbitol 70%, zdyspergowana celuloza, glicerol, polisorbat 80, metylu parahydroksybenzoesan, aromat cukrowy FP731, aromat pomarańczowy 510652 E, żółcień pomarańczowa E110, woda oczyszczona.

Przyjmowanie innych leków

Leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid) przyspieszają wchłanianie paracetamolu, natomiast leki opóźniające opróżnianie żołądka (np. propantelina) mogą opóźniać wchłanianie paracetamolu. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe np.
fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, jak również ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy), może prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu.
Picie alkoholu podczas leczenia paracetamolem może prowadzić do niewydolności wątroby spowodowanej martwicą komórek wątrobowych.
Stosowanie paracetamolu jednocześnie z zydowudyną - AZT (lek przeciwwirusowy, stosowany w zakażeniu wirusem HIV) może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny.
Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (np. pochodne kumaryny, heparyna) i zwiększać ryzyko krwawienia.
Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO (lekami stosowanymi m.in. w depresji) może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę.
Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie glukozy).
Równoczesne podawanie paracetamolu może zwiększać stężenie chloramfenikolu
(antybiotyk o szerokim zakresie działania) w osoczu krwi.
Równoczesne stosowanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększać ryzyko działań niepożądanych na nerki.
Przedłużające się równoczesne stosowanie paracetamolu i aspiryny lub innych salicylanów może zwiększać ryzyko uszkodzenia nerek (jak nefropatia wywołana długotrwałym zażywaniem leków przeciwbólowych, martwica brodawek nerkowych).

Stosowanie leku u dzieci

Preparat jest przeznaczony dla dzieci od 6 roku życia.

Wskazania

Wskazaniem do stosowania leku jest gorączka występująca w przebiegu:
- przeziębienia,
- grypy
- chorób wieku dziecięcego
oraz ból o małym lub umiarkowanym nasileniu, tj.
- ból głowy,
- ból zęba,
- bóle mięśniowe, stawowe i kostne,
- bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych.