Calpol 6 Plus - Syrop o smaku pomarańczowym, 100ml

Dostępny
23,49

Klienci kupili również

O produkcie: Calpol 6 Plus - Syrop o smaku pomarańczowym, 100ml

100001117

Opis

Calpol 6 Plus to zawiesina doustna zawierająca paracetamol, który przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 lat i dorosłych.

Wskazania

Wskazaniem do stosowania leku jest gorączka występująca w przebiegu:
- przeziębienia,
- grypy
- chorób wieku dziecięcego
oraz ból o małym lub umiarkowanym nasileniu, tj.
- ból głowy,
- ból zęba,
- bóle mięśniowe, stawowe i kostne,
- bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Calpol 6 Plus, jeśli występuje nadwrażliwość (uczulenie) na
paracetamol lub którykolwiek składnik leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.
Należy zachować ostrożność stosując paracetamol u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD) oraz u osób z niewydolnością wątroby lub nerek.
U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zaleca się wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami paracetamolu.
W przypadku pacjentów poddawanych hemodializie lekarz może rozważyć podanie uzupełniających dawek w celu utrzymania terapeutycznego stężenia paracetamolu w osoczu (hemodializa może powodować zmniejszenie stężenia paracetamolu w osoczu).
Podczas leczenia paracetamolem nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Stosowanie leku u dzieci

Preparat jest przeznaczony dla dzieci od 6 roku życia.

Przyjmowanie innych leków

Leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid) przyspieszają wchłanianie paracetamolu, natomiast leki opóźniające opróżnianie żołądka (np. propantelina) mogą opóźniać wchłanianie paracetamolu. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe np.
fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, jak również ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy), może prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu.
Picie alkoholu podczas leczenia paracetamolem może prowadzić do niewydolności wątroby spowodowanej martwicą komórek wątrobowych.
Stosowanie paracetamolu jednocześnie z zydowudyną - AZT (lek przeciwwirusowy, stosowany w zakażeniu wirusem HIV) może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny.
Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (np. pochodne kumaryny, heparyna) i zwiększać ryzyko krwawienia.
Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO (lekami stosowanymi m.in. w depresji) może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę.
Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie glukozy).
Równoczesne podawanie paracetamolu może zwiększać stężenie chloramfenikolu
(antybiotyk o szerokim zakresie działania) w osoczu krwi.
Równoczesne stosowanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększać ryzyko działań niepożądanych na nerki.
Przedłużające się równoczesne stosowanie paracetamolu i aspiryny lub innych salicylanów może zwiększać ryzyko uszkodzenia nerek (jak nefropatia wywołana długotrwałym zażywaniem leków przeciwbólowych, martwica brodawek nerkowych).

Ciąża

Ciąża:
Paracetamol przenika przez łożysko i z tego powodu może być stosowany w okresie ciąży
wyłącznie w razie zdecydowanej konieczności i po konsultacji z lekarzem.
Karmienie piersią:
Paracetamol w niewielkiej ilości przenika do mleka kobiet karmiących piersią i z tego
powodu może być stosowany w okresie karmienia piersią wyłącznie po konsultacji
z lekarzem.

Dawkowanie

Dawkowanie u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat
Dawka jednorazowa wynosi od 500 mg do 1000 mg paracetamolu, tj. od 10 ml do 20 ml leku
Calpol 6 Plus. Dawkę można powtarzać co 4 godziny, do maksymalnej dawki dobowej 4 g
paracetamolu, tj. 80 ml leku Calpol 6 Plus.
Dawkowanie u dzieci w wieku od 6 do 12 lat
Dawkę ustala się wg masy ciała dziecka (przeciętnie jednorazowo od 10 do 15 mg/kg mc.)
lub wg poniższego schematu.
Od 250 mg do 500 mg paracetamolu, tj. od 5ml do 10 ml leku Calpol 6 Plus. W razie
konieczności dawkę można powtarzać co 4 godziny, ale nie częściej niż 4 razy na dobę.
U dzieci w wieku od 3 miesięcy do 6 lat wskazane jest stosowanie leku Calpol zawiesina
doustna, 120 mg/5 ml.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, Calpol 6 Plus może powodować działania niepożądane.
Paracetamol może powodować następujące działania niepożądane:
- reakcje nadwrażliwości: zaczerwienienie skóry, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, duszność, napad astmy oskrzelowej, obniżenie ciśnienia tętniczego aż do wystąpienia objawów wstrząsu;
- układ pokarmowy: nudności, wymioty, objawy uszkodzenia wątroby;
- układ krwiotwórczy: granulocytopenia (zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów - we krwi), agranulocytoza (brak granulocytów we krwi), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi);
- układ moczowy: kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek.
W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, również innych niż wymienione w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Skład

5 ml zawiesiny Calpol 6 Plus zawiera jako substancję czynną 250 mg paracetamolu oraz substancje pomocnicze: sacharoza, sorbitol 70%, zdyspergowana celuloza, glicerol, polisorbat 80, metylu parahydroksybenzoesan, aromat cukrowy FP731, aromat pomarańczowy 510652 E, żółcień pomarańczowa E110, woda oczyszczona.

Producent

McNeil Products Limited

Dystrybutor

John & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.