Panadol - syrop dla dzieci o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym o smaku truskawkowym, 100 ml

Dostępny
22,49

O produkcie

100004302

Panadol dla dzieci zawiera jako substancję czynną paracetamol.

Działanie

Działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo.

Wskazania

Gorączka i ból występujące, np.:
- w czasie przeziębienia i grypy
- po szczepieniach.
Bóle różnego pochodzenia, np.:
- bolesne ząbkowanie
- ból zębów
- ból głowy
- ból gardła
- ból ucha.
Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować
się z lekarzem.

Przeciwwskazania

- jeśli stosuje się jednocześnie inne leki zawierające paracetamol,
- jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek u dziecka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby.
Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol takimi jak leki
przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, stosowane w leczeniu objawów grypy i przeziębienia.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku i zastosować się do zaleceń w niej
zawartych.
Zachować szczególną ostrożność u pacjentów:
- z niewydolnością wątroby i nerek,
- z niedoborem enzymów: dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej,
- z niedowagą lub niedożywionych, cierpiących z powodu anoreksji,
- regularnie spożywających alkohol.
Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku ciężkiej infekcji,
która może zwiększać ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej.
Do objawów kwasicy metabolicznej należą m.in.:
- głębokie, szybkie i utrudnione oddychanie,
- uczucie mdłości, występowanie wymiotów i utrata apetytu,
- ogólnie złe samopoczucie.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeżeli u pacjenta jednocześnie wystąpią opisane
powyżej objawy

Przyjmowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.
Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków:
metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom), kolestyraminy
(stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi), zydowudyna (lek
przeciwwirusowy), leków przeciwzakrzepowych w razie konieczności długotrwałego stosowania leku
przeciwbólowego, leków nasennych, przeciwpadaczkowych, przeciwgruźliczych, inhibitorów MAO
(leki stosowane w depresji), niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu
acetylosalicylowego).
Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych
(np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).
Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką
temperaturę.
W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia
wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów niedożywionych i regularnie
pijących alkohol.

Ciąża

Lek przeznaczony dla dzieci.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,
farmaceuty lub pielęgniarki.
Wyłącznie do podania doustnego.
Należy wstrząsnąć butelkę przed użyciem.
Szybkość i skuteczność działania leku zależy m.in. od dokładnego dawkowania.
Butelka leku Panadol dla dzieci zawiera 100 ml zawiesiny.
1 ml zawiesiny zawiera 24 mg paracetamolu.
Miarka dozująca jest dołączona do opakowania
Dawkowanie ustala się wg masy ciała dziecka.
Masa ciała dziecka* Dawka jednorazowa Wiek
6 kg 3,5 ml 3 miesiące
8 kg 5,0 ml 6 miesięcy
9 kg 5,5 ml 9 miesięcy
10 kg 6,0 ml 1 rok
12,5 kg 8,0 ml 2 lata
15 kg 9,0 ml 3 lata
17 kg 10,5 ml 4 lata
19 kg 12,0 ml 5 lat
21 kg 13,0 ml 6 lat
30 kg 19,0 ml 9 lat
42 kg 26,0 ml 12 lat
* Wg siatki centylowej opracowania I.Palczewska, Z.Niedźwiecka, 1999r.
Nie należy podawać leku częściej niż co 4 godziny ani stosować więcej niż 4 dawki w ciągu doby
(60 mg paracetamolu/kg mc./24 godz).
Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy. Przed podaniem leku dzieciom
poniżej 2 roku życia wskazany jest kontakt z lekarzem.
Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować dłużej niż 3 dni.
Nie należy stosować dawki większej niż zalecana dawka jednorazowa.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:
- reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem
połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy,
- wysypki skórnej lub ciężkiej reakcji skórnej, objawiającej się ostrą uogólnioną wysypką krostkową
lub pęcherzami i nadżerkami na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączką
i bólami stawowymi albo pękającymi olbrzymimi pęcherzami pod naskórkowymi, rozległymi
nadżerkami na skórze, złuszczaniem się dużych płatów naskórka i gorączką,
- problemów z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały w przeszłości podczas
stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
- sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie,
- zaburzeń czynności wątroby.
Powyższe reakcje występują bardzo rzadko t.j. u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów.

Skład

- Substancją czynną leku jest paracetamol. 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 120 mg paracetamolu.
- Pozostałe składniki to: kwas jabłkowy, azorubina, guma ksantan, maltitol ciekły, aromat
truskawkowy, sorbitol 70 % (krystalizujący), metylu parahydroksybenzoesan sodowy (E219), etylu
parahydroksybenzoesan sodowy (E215), propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E217), sorbitol,
kwas cytrynowy bezwodny, woda oczyszczona.

Producent

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Dystrybutor

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.