Concor Cor 2,5, 2,5 mg, 28 tabletek powlekanych

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
20,98

O produkcie: Concor Cor 2,5, 2,5 mg, 28 tabletek powlekanych

100032659

Opis

Substancją czynną leku Concor COR jest bisoprololu fumaran. Bisoprolol należy do grupy leków
nazywanych beta-adrenolitykami. Leki te wpływają na reakcję organizmu na niektóre impulsy nerwowe,
szczególnie w sercu. W rezultacie bisoprolol zwalnia czynność serca i w ten sposób zwiększa wydajność
serca w pompowaniu krwi wewnątrz organizmu.


Działanie

Concor Cor należy do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami. Bisoprolol( substancja czynna leku Concor Cor) działa poprzez reakcję organizmu na niektóre impulsy nerwowe, szczególnie w sercu. W rezultacie zwalnia czynność serca i w ten sposób zwiększa wydajność serca w pompowaniu krwi wewnątrz organizmu.

Wskazania

Leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzoną czynnością skurczową lewej komory.

Przeciwwskazania

Nie wolno stosować leku Concor COR w następujących przypadkach: • jeśli pacjent ma uczulenie na bisoprolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, • jeśli u pacjenta występuje ciężka astma, • jeśli u pacjenta stwierdzono poważne zaburzenia krążenia krwi w kończynach (jak zespół Raynauda), które mogą powodować mrowienie, blednięcie bądź sinienie palców rąk lub stóp, • jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz chromochłonny, czyli rzadko występujący nowotwór nadnerczy, • jeśli u pacjenta stwierdzono kwasicę metaboliczną, czyli stan, w którym odczyn krwi (pH) jest nieprawidłowy, • jeśli u pacjenta stwierdzono ostrą niewydolność serca, • jeśli u pacjenta ulegnie nasileniu niewydolność serca i konieczne jest dożylne podawanie leków zwiększających kurczliwość serca, • jeśli u pacjenta stwierdzono objawy wolnej czynności serca, • jeśli u pacjenta stwierdzono objawy niskiego ciśnienia tętniczego, • jeśli u pacjenta występują niektóre choroby serca powodujące bardzo wolną lub nierówną pracę serca (blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, blok zatokowo-przedsionkowy, zespół chorej zatoki), przy braku rozrusznika, • jeśli u pacjenta stwierdzono wstrząs kardiogenny, czyli ostre, groźne zaburzenie pracy serca prowadzące do niskiego ciśnienia tętniczego i niewydolności krążenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Concor COR należy porozmawiać z lekarzem; lekarz może uznać, że konieczna jest szczególna ostrożność (na przykład podanie dodatkowych leków lub częstsze przeprowadzanie kontroli): • cukrzyca, • ścisła głodówka, • niektóre choroby serca (takie jak zaburzenia rytmu serca lub silny ból w klatce piersiowej w spoczynku - dławica Prinzmetala), • zaburzenia dotyczące nerek lub wątroby, • zaburzenia krążenia krwi w kończynach, • lżejsza astma oskrzelowa lub przewlekła choroba płuc, • występowanie łuszczących się zmian skórnych (łuszczyca), również w wywiadzie, • guz chromochłonny rdzenia nadnerczy, • zaburzenie czynności tarczycy. Poza tym należy powiedzieć lekarzowi, jeśli planowane jest: • leczenie odczulające (np. w celu uniknięcia kataru siennego), ponieważ Concor COR może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznej lub zwiększać nasilenie takiej reakcji; • zabieg chirurgiczny w znieczuleniu ogólnym, ponieważ Concor COR może zmieniać reakcję organizmu na podawane leki.

Stosowanie leku u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Concor COR u dzieci i młodzieży.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Nie należy stosować poniższych leków razem z lekiem Concor COR bez specjalnego zalecenia lekarza: • niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki przeciwarytmiczne klasy I, takie jak chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon); • niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej lub zaburzeń rytmu serca (antagoniści wapnia, jak werapamil i diltiazem); • niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, takie jak klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna. Nie należy jednak przerywać przyjmowania tych leków bez porozumienia się z lekarzem. Przed zastosowaniem poniższych leków jednocześnie z lekiem Concor COR należy porozmawiać z lekarzem, być może lekarz zaleci częstsze kontrole lekarskie: • niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub choroby wieńcowej (antagoniści wapnia pochodne dihydropirydyny, takie jak felodypina i amlodypina); • niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki przeciwarytmiczne klasy III, takie jak amiodaron); • miejscowo stosowane beta-adrenolityki (takie jak krople do oczu przeznaczone do leczenia jaskry); • niektóre leki stosowane w leczeniu np. choroby Alzheimera lub jaskry (parasympatykomimetyki); • leki stosowane w leczeniu ostrych zaburzeń serca (adrenomimetyki, takie jak izoprenalina i dobutamina); • insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe; • środki stosowane w znieczuleniu ogólnym (na przykład w czasie operacji); • glikozydy naparstnicy stosowane w leczeniu niewydolności serca; • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stosowane w leczeniu zapalenia stawów, łagodzeniu bólu i zapalenia (na przykład ibuprofen i diklofenak); • adrenalina, lek stosowany w leczeniu ciężkich, zagrażających życiu reakcji alergicznych i w zatrzymaniu krążenia; • wszystkie leki mogące obniżać ciśnienie tętnicze, jako działanie pożądane lub niepożądane, takie jak leki przeciwnadciśnieniowe, niektóre leki przeciwdepresyjne (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), niektóre leki przeciwpadaczkowe lub stosowane podczas znieczulenia ogólnego (barbiturany) oraz niektóre leki stosowane w chorobach psychicznych, charakteryzujących się utratą kontaktu z rzeczywistością (pochodne fenotiazyny); • meflochina, stosowana w zapobieganiu i leczeniu malarii; • leki stosowane w leczeniu depresji, nazywane inhibitorami monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B); • ryfampicyna, antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń; • pochodne ergotaminy, leki stosowane w leczeniu demencji i bólów migrenowych.

Ciąża

Istnieje ryzyko, że stosowanie leku Concor COR w czasie ciąży może zaszkodzić dziecku. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz zadecyduje, czy można przyjmować Concor COR w czasie ciąży. Nie wiadomo czy bisoprolol przenika do mleka ludzkiego, dlatego nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Concor COR.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W czasie stosowania leku Concor COR konieczne są regularne kontrole lekarskie. Jest to szczególnie istotne na początku leczenia, w czasie zwiększania dawki i w przypadku zakończenia leczenia. Tabletkę należy przyjmować rano z posiłkiem lub niezależnie od posiłku, popijając wodą. Tabletek nie należy rozgryzać. Tabletki z rowkiem można podzielić na dwie równe dawki. Dorośli Lekarz rozpocznie leczenie bisoprololem od małej dawki, którą będzie stopniowo zwiększać - zadecyduje, w jaki sposób zwiększać dawkę. Zalecana dawka początkowa to 1,25 mg raz na dobę. Dawkę zwiększa się w odstępach dwutygodniowych lub dłuższych do dawki 2,5 mg, 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg i 10 mg raz na dobę. Zazwyczaj odbywa się to w następujący sposób: • 1,25 mg bisoprololu raz na dobę przez 2 tygodnie; • 2,5 mg bisoprololu raz na dobę przez 2 tygodnie; • 3,75 mg bisoprololu raz na dobę przez 2 tygodnie; • 5 mg bisoprololu raz na dobę przez 2 tygodnie; • 7,5 mg bisoprololu raz na dobę przez 2 tygodnie; • 10 mg bisoprololu raz na dobę w leczeniu podtrzymującym (przewlekłym). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg bisoprololu. W zależności od tego, jak lek jest tolerowany, lekarz może zalecić wydłużenie odstępu czasu do następnego zwiększenia dawki. Jeśli choroba się nasili lub jeśli lek nie będzie tolerowany, konieczne może być ponowne zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia. U niektórych pacjentów wystarczająca może okazać się dawka podtrzymująca mniejsza niż 10 mg bisoprololu. Lekarz ustali odpowiednie postępowanie. Zaburzenia czynności wątroby lub nerek Należy zachować szczególną ostrożność w czasie zwiększania dawki leku. Pacjenci w podeszłym wieku Dostosowanie dawki nie jest konieczne.Czas trwania leczenia Zazwyczaj leczenie lekiem Concor COR jest długotrwałe. W razie konieczności przerwania leczenia, lekarz zwykle zaleci stopniowe zmniejszenie dawki leku, w przeciwnym razie choroba może ulec zaostrzeniu. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Concor COR W przypadku przyjęcia większej dawki leku Concor COR niż zalecana, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza. Lekarz zadecyduje, jakie działania należy podjąć.Do objawów przedawkowania należy: zwolnienie czynności serca, trudności w oddychaniu, znaczny spadek ciśnienia krwi, zawroty głowy lub drgawki (spowodowane zmniejszeniem stężenia cukru we krwi). Pominięcie zastosowania leku Concor COR Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku. Następnego dnia rano należy przyjąć zalecaną dawkę. Przerwanie stosowania leku Concor COR Nigdy nie należy przerywać przyjmowania leku Concor COR o ile nie zaleci tego lekarz. W przeciwnym razie choroba może się zaostrzyć. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Bardzo często (występujące u co najmniej 1 na 10 pacjentów): • bradykardia (wolna czynność serca). Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): • pogorszenie istniejącej niewydolności serca, • zmęczenie, astenia (osłabienie), zawroty głowy, ból głowy, • uczucie zimna lub drętwienia rąk lub stóp, • niskie ciśnienie tętnicze, • zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka lub zaparcie. Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów): • zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, • zaburzenia snu, • depresja, • skurcz oskrzeli (trudności w oddychaniu) u pacjentów z astmą oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, • osłabienie mięśni lub kurcze mięśni. Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): • zaburzenia słuchu, • alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, • zmniejszone wydzielanie łez (należy uwzględnić, jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe), • zapalenie wątroby, które może powodować zażółcenie skóry lub oczu, • omdlenie. Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): • zapalenie spojówek (podrażnienie lub zaczerwienienie oczu), • łysienie, • wystąpienie lub nasilenie łuszczących się zmian na skórze (łuszczyca), zmiany łuszczycopodobne.

Skład

• Substancją czynną jest bisoprololu fumaran. Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg bisoprololu fumaranu. • Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, krospowidon, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, wapnia wodorofosforan bezwodny; otoczka tabletki: dimetykon 100, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek, w zależności od tego, jak jest tolerowany, może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy zachować szczególną ostrożność na początku leczenia, po zwiększeniu dawki lub po zmianie leków, jak również w razie łączenia leku z alkoholem.

Producent

Merck Healthcare KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, Niemcy P&G Health Austria GmbH & Co. OG Hösslgasse 20 9800 Spittal/Drau, Austria Merck S.L. Poligono Merck 08100 Mollet del Vallès (Barcelona), Hiszpania

Dystrybutor

Merck Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 142B 02-305 Warszawa, Polska

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.