Bisoprolol, Bisoprololum - dawkowanie, działanie, ulotka, skutki uboczne

  (68)

Bisoprolol to lek beta-adrenolityczny (beta-bloker) selektywnie oddziałujący na receptory beta-1-adrenergiczne. Jest on stosowany głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej (dławicy wieńcowej) oraz w terapii wspomagającej w przewlekłej niewydolności serca.

Sortuj według
Bisoprolol

Bisoprolol

Wskazania do stosowania bisoprololu

Bisoprolol jest lekiem oddziałującym w sposób blokujący na receptory beta-adrenergiczne w sercu i naczyniach krwionośnych. Jest zalecany w przypadkach nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej oraz przewlekłej niewydolności serca.

Mechanizm działania bisoprololu

Bisoprolol to kardioselektywny beta-bloker. Działa przez blokowanie receptorów beta-1 w sercu. Skutkiem tego jest obniżenie ciśnienia krwi, spadek częstotliwości skurczów serca oraz redukcja jego siły skurczu.

Dawkowanie bisoprololu

Lek przyjmuje się doustnie raz dziennie, zwykle rano. Tabletki połyka się, popijając wodą, przed jedzeniem lub podczas posiłku. Dawka ustala indywidualnie lekarz, biorąc pod uwagę wiek, masę ciała oraz ewentualne schorzenia towarzyszące. Zwykle stosowana dawka waha się w przedziale od 1,25 mg do 10 mg na dzień.

Przeciwwskazania do stosowania bisoprololu

W niektórych sytuacjach stosowanie tego leku nie jest zalecane. Bisoprololu nie powinno się zażywać m.in. przy:

 • Ostrej niewydolności serca,
 • Wstrząsie kardiogennym,
 • Blokuach przedsionkowo-komorowym i zatokowo-przedsionkowym,
 • Bradykardii (poniżej 60 uderzeń/minutę),
 • Niedociśnieniu tętniczym,
 • Astmie,
 • Zaawansowanych zaburzeniach krążenia w kończynach,
 • Kwasicy metabolicznej,
 • Guzie chromochłonnym,
 • Nadwrażliwości na tę substancję.

Ostrzeżenia i środki ostrożności przy stosowaniu bisoprololu

Skutki uboczne

Bardzo częste: bradykardia.

Częste: ból głowy, zaburzenia czynności żołądka i jelit, zawroty głowy, niewydolność serca, ogólne osłabienie, uczucie chłodu lub drętwienia kończyn.

Niezbyt częste: hipotonia ortostatyczna, skurcz oskrzeli, osłabienie mięśni, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, zaburzenia snu, depresja.

Rzadkie: koszmary senne, omamy, omdlenia, wysypka, zapalenie wątroby, swędzenie, zaburzenia słuchu, zmniejszone wydzielanie łez, alergiczny nieżyt nosa, zaburzenia potencji.

Bardzo rzadkie: zapalenie spojówek, łysienie.

Wpływ na ciążę

Bisoprolol może działać w sposób szkodliwy na płód, prowadząc do zahamowania jego wzrostu, śmierci wewnątrzmacicznej czy przedwczesnego porodu.

Wpływ na laktację

Brak informacji o przenikaniu bisoprololu do mleka matki. Nie zaleca się leku stosowania w tym okresie.

Interakcje z lekami

Nie zaleca się łączenia bisoprololu z:

 • Floktafeniną: ryzyko niedociśnienia i wstrząsu.
 • Sultoprydem: takie połączenie może prowadzić do zwolnienia rytmu serca i obniżenia ciśnienia.
 • Lekami przeciwarytmicznymi klasy I (np. chinidyna, propafenon, fenytoina): nasilony wpływ na serce.
 • Werapamilem i diltiazemem: takie skojarzenie może wpłynąć negatywnie na serce.
 • Lekami przeciwnadciśnieniowymi działającymi ośrodkowo: to połączenie może nadmiernie obniżyć tętno i ciśnienie.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z:

 • Dihydropirydynami: (np. amlodypina, felodypina): ryzyko niedociśnienia,
 • Lekami przeciwarytmicznymi klasy III (np. amiodaron): potencjalne nasilenie działania na serce,
 • Lekami parasympatykomimetycznymi: istnieje ryzyko nadmiernego spadku ciśnienia krwi,
 • Beta-adrenolitykami miejscowymi (stosowane w postaci kropli do oczu): mogą wzmacniać działanie bisoprololu,
 • Insuliną i lekami przeciwcukrzycowymi: nasilone działanie hipoglikemizujące,
 • Środkami znieczulającymi: wzrost ryzyka wystąpienia niedociśnienia,
 • Glikozydami nasercowymi: zwolnienie częstości pracy serca,
 • NLPZ: Osłabienie działania hipotensyjnego bisoprololu,
 • Beta-sympatykomimetykami (np. dobutamina, izoprenalina): wzajemne osłabienie działania,
 • Innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi: ryzyko nasilonej hipotensji,
 • Meflokiną: zwiększone ryzyko bradykardii,
 • Inhibitorami MAO (oprócz MAO-B): zwiększone ryzyko nadciśnienia,
 • Ryfampicyną: może zmieniać metabolizm bisoprololu,
 • Pochodnymi ergotaminy: potencjalne nasilenie zaburzeń krążenia obwodowego.

Interakcja z alkoholem

Należy unikać alkoholu podczas terapii bisoprololem. Takie połączenie może powodować zawroty głowy i uczucie oszołomienia.

Portal ma charakter edukacyjny. Staramy się, aby treści były poprawne merytorycznie, jednak nie powinny zastępować porady lekarza lub farmaceuty, dietetyka, kosmetologa czy fizjoterapeuty odnoszącej się do indywidualnej sytuacji pacjenta. Redakcja i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych informacji. Prosimy, skonsultuj się ze specjalistą, zanim zdecydujesz o podjęciu danej terapii mającej wpływ na Twoje zdrowie.