Doxycyclinum Polfarmex, 100 mg, 10 kapsułek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

10,85

Klienci kupili również

O produkcie: Doxycyclinum Polfarmex, 100 mg, 10 kapsułek

100038251

Opis

Substancją czynną leku Doxycyclinum Polfarmex jest doksycyklina, antybiotyk należący do grupy tetracyklin. Hamuje rozwój wielu drobnoustrojów (bakterie i pierwotniaki).


Wskazania

Wskazania

- Zakażenia dróg oddechowych: zapalenie płuc i inne zakażenia dolnych dróg oddechowych wywołane wrażliwymi szczepami Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae oraz innych drobnoustrojów. Zapalenie płuc wywołane przez Mycoplasma pneumoniae. Przewlekłe zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok.

- Zakażenia dróg moczowych: wywoływane przez wrażliwe szczepy Klebsiella spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Enterococcus faecalis i inne drobnoustroje.

- Choroby przenoszone drogą płciową: w tym niepowikłane zakażenie cewki moczowej, zakażenia szyjki macicy lub odbytu wywołane przez Chlamydia trachomatis, nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej wywołane przez Ureaplasma urealyticum, wrzód miękki (Haemophilus ducreyi), ziarniniak pachwinowy (Calymmatobacterium granulomatis). Doksycyklinę można stosować jako antybiotyk alternatywny w leczeniu kiły i rzeżączki, gdy nie można zastosować penicyliny.

- Zakażenia układu pokarmowego: biegunki podróżnych (wywołane przez enteropatogenne szczepy Escherichia coli), w tym ostra jelitowa pełzakowica (jako leczenie wspomagające leki pełzakobójcze), cholera (Vibrio cholerae).

- Zakażenia narządu wzroku: wywoływane przez wrażliwe szczepy gonokoków, gronkowców, Haemophilus influenzae; jaglica, wtrętowe zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydia trachomatis.

- Riketsjozy: gorączka Q, gorączka gór skalistych, dur plamisty, zapalenie wsierdzia wywołane przez Coxiella spp., choroby przenoszone przez kleszcze.

- Zakażenia tkanek miękkich: wywołane przez wrażliwe szczepy Clostridium ssp., Propionibacterium acnes.

- Borelioza z Lyme.

- Inne zakażenia: papuzica (Chlamydia psittaci), bruceloza (Brucella spp., leczenie w skojarzeniu ze streptomycyną), dżuma (Yersinia pestis), tularemia (Francisella tularensis), zakażenia o etiologii Pseudomonas pseudomallei, malaria.

- Leptospiroza, zgorzel gazowa, tężec: doksycyklina stosowana jest jako lek alternatywny.

- Zapobieganie: malarii, biegunce podróżnych, leptospirozie.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Doxycyclinum Polfarmex:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na doksycyklinę lub inne antybiotyki z grupy tetracyklin lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

- u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 12 lat;

- u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Doksycykliny nie wolno stosować w okresie rozwoju zębów (ciąża, niemowlęta i dzieci w wieku do 12 lat), ponieważ może spowodować trwałe przebarwienie (żółto-szaro-brązowe) zębów, zaburzać prawidłowy proces rozwoju zębów i układu szkieletowego.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta stwierdzono: 

  • zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek;
  • porfirię (rzadka choroba związana z zaburzeniami przemiany porfiryn - jednego z elementówkrwinek czerwonych);
  • miastenię (choroba charakteryzująca się nadmiernym męczeniem się i osłabieniem mięśni);
  • ogólnoustrojowy toczeń rumieniowaty (choroba o podłożu alergicznym charakteryzująca się bólem stawów, wysypką skórną, gorączką).

W trakcie stosowania Doxycyclinum Polfarmex należy powiedzieć lekarzowi, jeśli:

  • wystąpi ostra, przedłużająca się biegunka; nie stosować leków hamujących perystaltykę jelitlub innych działających zapierająco;
  • wystąpią objawy nowego zakażenia bakteriami niewrażliwymi na doksycyklinę lub grzybami (objawiające się np. uporczywym swędzeniem, zaczerwienieniem skóry), zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania antybiotyku.

W chorobach, w których podejrzewa się równoczesne zakażenie kiłą, przed rozpoczęciem leczenia lekarz zaleci wykonanie odpowiednich badań diagnostycznych.

Tetracykliny, w tym doksycyklina, mogą wywoływać nadwrażliwość na światło. Podczas leczenia pacjent powinien unikać nasłoneczniania lub sztucznego promieniowania UV (np. solarium) ze względu na możliwość wystąpienia uczulenia na światło, które objawia się np. zaczerwienieniem skóry, obrzękami, pęcherzykami. Jeśli wystąpią takie objawy, lek należy natychmiast odstawić i skontaktować się z lekarzem.

W celu uniknięcia zapalenia i owrzodzenia przełyku lek należy przyjmować odpowiednio wcześnie (co najmniej pół godziny) przed położeniem się do łóżka i popić szklanką wody.


Stosowanie leku u dzieci

Nie wolno stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przyjmowanie innych leków

Lek Doxycyclinum Polfarmex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

Leki zobojętniające sok żołądkowy (zawierające wielowartościowe jony glinu, wapnia, magnezu, jak również produkty zawierające jony żelaza, cynku lub bizmutu) mogą zmniejszać wchłanianie doksycykliny. Dlatego wyżej wymienione produkty żywnościowe lub lecznicze należy przyjmować co najmniej 2 do 3 godzin po przyjęciu doksycykliny.

Leki nasenne (barbiturany); ryfampicyna (lek przeciwgruźliczy); karbamazepina, difenylhydantoina, prymidon, fenytoina (leki przeciwpadaczkowe) lub cyklosporyna (lek stosowany po przeszczepie narządów) mogą zmniejszyć skuteczność działania leku Doxycyclinum Polfarmex.

Antybiotyki z grupy penicylin i innych antybiotyków- Doxycyclinum Polfarmex może zmniejszać ich skuteczność.

Cefalosporyny - Doxycyclinum Polfarmex nasila ich działania toksyczne.

Metoksyfluran (lek stosowany w znieczuleniu ogólnym) - Doxycyclinum Polfarmex może zwiększyć jego toksyczność i spowodować ciężkie uszkodzenia nerek.

Leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) - Doxycyclinum Polfarmex może nasilić ich działanie.

Doustne leki przeciwcukrzycowe (pochodne sulfonylomocznika) - Doxycyclinum Polfarmex nasila ich działanie.

Doustne środki antykoncepcyjne - Doxycyclinum Polfarmex może zmniejszać ich skuteczność, dlatego podczas leczenia doksycykliną zaleca się stosowanie dodatkowych niehormonalnych metod antykoncepcji.

Teofilina (stosowana np. w astmie) - Jednoczesne podawanie z Doxycyclinum Polfarmex może zwiększać częstość występowania działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego.

Lek Doxycyclinum Polfarmex może zmieniać wyniki oznaczeń katecholamin w moczu. Jeśli pacjent ma mieć wykonane jakiekolwiek badania, powinien poinformować lekarza o stosowaniu leku Doxycyclinum Polfarmex.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku nie stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet karmiących piersią.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

Lekarz dobierze odpowiednie dawkowanie leku zależnie od choroby i stanu pacjenta oraz aktualnych oficjalnych wytycznych dotyczących stosowania leków przeciwbakteryjnych. Przed rozpoczęciem leczenia doksycykliną zostanie przeprowadzone badanie w celu wyizolowania drobnoustroju wywołującego zakażenie oraz jego lekowrażliwości. Leczenie może być wdrożone przed uzyskaniem wyniku lekowrażliwości drobnoustroju. Po uzyskaniu wyniku może być konieczna odpowiednia zmiana leku.

Dawkowanie zwykle zalecane u dorosłych i dzieci w wieku od 12 lat

W pierwszej dobie podaje się 200 mg doksycykliny w dawce pojedynczej lub w 2 dawkach podzielonych (100 mg co 12 godzin), a następnie stosuje się dawkę podtrzymującą - 100 mg na dobę.

W ciężkich zakażeniach podaje się przez cały okres leczenia 200 mg na dobę.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących ciężkich
działań niepożądanych:
- wstrząs anafilaktyczny - splątanie, bladość skóry, spadek ciśnienia krwi, pocenie się,
wytwarzanie małej ilości moczu, przyspieszony oddech, osłabienie i omdlenie, zapalenie
osierdzia, występujące rzadko,
- obrzęk naczynioruchowy - obrzęk zlokalizowany najczęściej w okolicy twarzy lub gardła,
utrudniający oddychanie, wysypki, świąd, reakcja polekowa z eozynofilią (zwiększenie liczby
pewnego rodzaju białych krwinek) i objawami uogólnionymi występujące rzadko,

- reakcje nadwrażliwości, niedociśnienie, duszność, przyspieszenie akcji serca (tachykardia),
zapalenie osierdzia - ostry ból za mostkiem, suchy kaszel i duszności częstość występowania
nieznana,
- ciężkie reakcje skórne - wysypka z krostami na całym ciele, nadżerki w jamie ustnej, oczach,
narządach płciowych i na skórze, czerwone plamki na tułowiu, często z pęcherzami po środku,
pękające olbrzymie pęcherze, złuszczanie dużych płatów naskórka pęcherzowy rumień
wielopostaciowy (Zespół Stevensa – Johnsona), toksyczna nekroliza naskórka (Zespół Lyella),
osłabienie, gorączka i bóle stawowe, czasem z zajęciem narządów wewnętrznych (najczęściej:
wątroba, nerki, płuca) – częstość występowania nieznana,
- liczne obfite i wodniste stolce, rzadko z domieszką śluzu, ropy lub krwi, czasem nieliczne
luźne stolce, gorączka, kurczowe bóle brzucha, zwykle poniżej pępka (rzekomobłoniaste
zapalenie jelita z nadmiernym wzrostem Clostrdium difficile), owrzodzenie przełyku,
zapalenie przełyku; zapalenie wątroby, żółtaczka występujące niezbyt często,
- rzadko występująca nadwrażliwość na światło,
- reakcja Jarischa – Herxheimera, powodująca gorączkę, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni i
wysypkę skórną, która jest zazwyczaj samoograniczająca się. Występuje wkrótce po
rozpoczęciu leczenia doksycykliną zakażenia krętkami, np. boreliozy- częstość występowania
nieznana,
- uszkodzenie wątroby, czasem z zapaleniem trzustki podczas długotrwałego stosowania
występujące rzadko.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku:
częstość występowania - poniżej

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów stosujących lek):
- brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunka, zapalenie języka, trudności w połykaniu,
zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy, zmiany zapalne okolic odbytu;
- wysypka.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów stosujących lek):
- niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość, neutropenia, eozynofilia;
- złuszczające zapalenie skóry.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów stosujących lek):
- wypukłe ciemiączko u niemowląt spowodowane łagodnym wzrostem ciśnienia
wewnątrzczaszkowego; łagodny wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego także u starszych
dzieci i dorosłych (objawami nadciśnienia są m.in. zaburzenia widzenia – mroczki, podwójne
widzenie). Mogą wystąpić związane z tym bóle głowy, zawroty głowy;
- zaburzenia widzenia jak: mroczki, podwójne widzenie;
- pokrzywka, zaburzenia rozwoju zębów, nieodwracalne przebarwienia szkliwa;
- zwiększenie stężenia mocznika we krwi;
- fotoonycholiza (oddzielanie się płytki paznokciowej od łożyska spowodowane światłem).

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących:
- brązowo - czarne przebarwienia tarczycy po długotrwałym stosowaniu (bez zaburzeń
czynności tarczycy);
- szumy uszne.

Działania niepożądane, których częstość jest nieznana (niemożliwa do określenia na podstawie
dostępnych danych):
- zakażenia i zarażenia pasożytnicze - podczas przedłużonego lub powtórnego leczenia
antybiotykiem może dojść do miejscowych zakażeń skóry lub nabłonka niewrażliwymi na lek
bakteriami lub grzybami, objawiających się: swędzeniem odbytu, zapaleniem nabłonka jamy
ustnej i języka, zewnętrznych narządów płciowych oraz pochwy. Obserwowano także
gronkowcowe zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy;
- porfiria;

- objawy choroby posurowiczej, plamica anafilaktyczna;
- nagłe czerwienienie twarzy;
- bóle brzucha,
- objawy hepatotoksyczności z przemijającym, niewielkim zwiększeniem aktywności
aminotransferaz wątrobowych,
- świąd,
- bóle mięśni, bóle stawów;
- złe samopoczucie


Skład

Substancją czynną leku jest doksycyklina (Doxycyclinum). 1 kapsułka twarda zawiera 100 mg doksycykliny w postaci doksycykliny hyklanu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan. Skład wieczka i korpusu kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), indygotyna (E 132).


Operating machinery

W pojedynczych przypadkach obserwowano przemijające zaburzenia widzenia, mogące wpływać na bezpieczeństwo podczas prowadzenia pojazdów.


Producent

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Polfarmex S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno
Polska (Poland)


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.