AlleMax Dr.Max, 10 mg, 10 tabletek powlekanych

Dostępny
12,99

O produkcie: AlleMax Dr.Max, 10 mg, 10 tabletek powlekanych

100054897

Opis

Nazwa AlleMax
Nazwa międzynarodowa Cetirizini dihydrochloridum
Dawka 10 mg
Postać tabletki powlekane
Wielkość opakowania 10 sztuk
Działanie/właściwości
  • przeciwalergicznie

AlleMax Dr.Max, 10 mg, 10 tabletek powlekanych to lek, którego substancją czynną jest cetyryzyny dichlorowodorek.


Działanie

Cetyryzyny dichlorowodorek jest lekiem przeciwhistaminowym. Leki przeciwhistaminowe pomagają zmniejszyć objawy niektórych alergii.


Wskazania

Lek AlleMax jest stosowany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych:
- w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa,
- w łagodzeniu objawów przewlekłej pokrzywki (przewlekłej idiopatycznej pokrzywki).

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli po 3 dniach nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku AlleMax:
- jeśli pacjent ma uczulenie na cetyryzyny dichlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje czynne o podobnej budowie, wchodzące w skład innych leków).
- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min).


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku AlleMax należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
- Jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek, należy skonsultować się z lekarzem, a jeśli to konieczne zastosować mniejszą dawkę. Nową dawkę leku ustali lekarz.
- Jeśli u pacjenta występują problemy z oddawaniem moczu (z powodu uszkodzenia rdzenia kręgowego lub rozrostu gruczołu krokowego lub problemów z pęcherzem moczowym), należy skonsultować się z lekarzem.
- Jeśli u pacjenta występuje padaczka lub ryzyko wystąpienia drgawek, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji między alkoholem (przy stężeniu 0,5 g/l, odpowiadającym jednej szklance wina) a cetyryzyną stosowaną w zalecanych dawkach. Jednakże nie są dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania, gdy większe dawki cetyryzyny i alkoholu są stosowane jednocześnie. Dlatego też, tak jak w przypadku wszystkich leków przeciwhistaminowych, zaleca się unikanie przyjmowania leku AlleMax z alkoholem.
- Jeśli zaplanowano badanie na alergię, należy zapytać lekarza, czy należy przerwać przyjmowanie leku AlleMax na kilka dni przed badaniem. Ten lek może wpływać na wyniki testów alergologicznych.


Stosowanie leku u dzieci

Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat, ponieważ skład tabletki nie pozwala na niezbędne dostosowanie dawki.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy unikać stosowania cetyryzyny u kobiet w ciąży. Przypadkowe przyjęcie leku przez kobietę ciężarną nie powinno mieć szkodliwego wpływu na płód. Jednakże ten lek powinien być stosowany jedynie w przypadku konieczności oraz po konsultacji z lekarzem.

Cetyryzyna przenika do mleka matki. Z tego powodu nie należy stosować leku AlleMax w okresie karmienia piersią, bez konsultacji lekarskiej.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy połykać, najlepiej popijając szklanką wody. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:
Zalecana dawka to jedna tabletka (10 mg) raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:
Zalecana dawka to pół tabletki (5 mg) dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek zaleca się stosowanie pół tabletki (5 mg) raz na dobę.
Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek, należy skontaktować się z lekarzem, który może odpowiednio dostosować dawkę.
Jeśli dziecko pacjenta cierpi na chorobę nerek, należy skontaktować się z lekarzem, który może dostosować dawkę zgodnie z potrzebami dziecka.
W przypadku wrażenia, że działanie cetyryzyny jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Czas trwania leczenia
Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i przebiegu objawów. Należy zwrócić się do lekarza po poradę.
Nie należy stosować leku AlleMax dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku AlleMax
Jeśli pacjent podejrzewa, że zastosował większą niż zalecana ilość leku AlleMax, należy poinformować o tym swojego lekarza. Lekarz zdecyduje, jakie działania, jeśli w ogóle, należy podjąć.

Po przedawkowaniu opisane poniżej działania niepożądane mogą wystąpić ze zwiększonym nasileniem. Zgłaszano następujące działania niepożądane: dezorientacja, biegunka, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój ruchowy, uspokojenie, senność, osłupienie, przyspieszoną czynność serca, drżenie i zatrzymanie moczu.

Pominięcie zastosowania leku AlleMax
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższe działania niepożądane występują rzadko lub bardzo rzadko, jednakże należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie poinformować lekarza w przypadku wystąpienia:
- reakcji alergicznych, w tym poważnych reakcji alergicznych i obrzęku naczynioruchowego (poważne reakcje alergiczne które mogą powodować powstanie obrzęku twarzy lub gardła).
Reakcje te mogą wystąpić wkrótce po pierwszym przyjęciu leku lub mogą wystąpić później.
Działania niepożądane występujące często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)
- senność;
- zawroty głowy, bóle głowy;
- zapalenie gardła, katar (u dzieci);
- biegunka, nudności, suchość w jamie ustnej;
- zmęczenie.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)
- pobudzenie;
- parestezje (nieprawidłowe odczuwanie skóry);
- ból brzucha;
- świąd (swędzenie skóry), wysypka;
- astenia (skrajne zmęczenie), złe samopoczucie.

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)
- reakcje alergiczne, niektóre ciężkie (bardzo rzadko);
- depresja, omamy, agresja, zmieszanie, bezsenność;
- drgawki;
- tachykardia (zbyt szybkie bicie serca);
- nieprawidłowe działanie wątroby;
- pokrzywka;
- obrzęk (uogólnione obrzęki spowodowane zatrzymaniem wody);
- zwiększenie masy ciała.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)
- trombocytopenia (niski poziom płytek krwi);
- tiki;
- omdlenia, dyskineza (ruchy mimowolne), dystonia (nieprawidłowe przedłużone skurcze mięśni), drżenie, zaburzenia smaku (zmieniony smak);
- niewyraźne widzenie, zaburzenia akomodacji (trudności w uchwyceniu ostrości widzenia), rotacja gałek ocznych (niekontrolowane ruchy okrężne gałek ocznych);
- obrzęk naczynioruchowy (obrzęk skóry, zwłaszcza w okolicach twarzy), wysypka polekowa;
- nieprawidłowe wydalanie moczu (moczenie nocne, ból i (lub) trudności w oddawaniu moczu).

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
- zwiększenie apetytu;
- myśli samobójcze (powracające myśli lub zaabsorbowanie samobójstwem), koszmary senne;
- amnezja, upośledzenie pamięci;
- zawroty głowy (uczucie wirowania);
- zatrzymanie moczu (niezdolność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego);
- świąd (intensywny świąd) i (lub) pokrzywka po odstawieniu leku;
- ból stawów;
- wysypka z ropnymi pęcherzami;
- zapalenie wątroby.


Skład

Substancją czynną jest cetyryzyny dichlorowodorek. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, Opadry II OY GM 289000 white (hypromeloza, polidekstroza, tytanu dwutlenek i makrogol).


Producent

Dr.Max Pharma s.r.o.
Na Florenci 2116/15
Nové Město, 110 00 Praga 1
Republika Czeska

Wytwórca/importer:
Saneca Pharmaceuticals a.s.
Nitrianska 100
92027 Hlohovec
Słowacja


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.