Flonidan Control, 10 mg, 10 tabletek

Dostępny
8,76

O produkcie: Flonidan Control, 10 mg, 10 tabletek

100002173

Opis

Nazwa Flonidan Control
Nazwa międzynarodowa Loratadinum
Dawka 10 mg
Postać tabletki
Wielkość opakowania 10 sztuk
Działanie/właściwości
 • przeciwalergiczne

Flonidan Control 10 mg 10 tabletek zawiera substancję czynną loratadynę.


Działanie

Lek zawiera substancję czynną loratadynę, która jest lekiem przeciwhistaminowym II generacji, blokującyn łączenie się histaminy z receptorami.

Jak działa Flonidan Control?

Jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.


Wskazania

Kiedy brać Flonidan Control?

Flonidan Control jest stosowany w leczeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak:

 • kichanie,
 • wodnisty wyciek z nosa lub świąd nosa,
 • świąd podniebienia,
 • świąd, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

Lek ten stosowany jest również w leczeniu objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej (tzn. przewlekłej pokrzywki o nieznanej przyczynie), takich jak świąd skóry i pokrzywka.

Jak długo można stosować Flonidan Control?

Stosowanie leku bez zalecenia lekarza nie powinno przekraczać 10 dni.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Flonidan Control:

 •  jeśli pacjent ma uczulenie na loratadynę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • lek stosowany jest przez długi czas;
 • po przyjęciu leku Flonidan Control objawy alergii nie ustępują lub nawet nasilają się;
 • u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności wątroby;
 • pacjent ma mieć wykonane alergiczne testy skórne. Konieczne jest przerwanie stosowania leku co najmniej na 2 dni przed wykonaniem testu w celu uzyskania wiarygodnych wyników. Po wykonaniu badania lek można przyjmować tak jak poprzednio.

Flonidan Control z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.
Tabletkę należy połknąć w całości, bez rozgryzania, popijając płynem.
Lek ten nie nasila działania alkoholu, ale nie zaleca się jego picia podczas stosowania tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Badania wykazały, że lek stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednak bardzo rzadko u niektórych osób przyjęcie leku może spowodować senność zaburzającą zdolność wykonywania tych czynności.

Flonidan Control zawiera laktozę

Jedna tabletka zawiera 69,175 mg laktozy jednowodnej. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Jedna tabletka leku Flonidan Control zawiera mniej niż 0,01 WW.


Stosowanie leku u dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat ani u dzieci o masie ciała mniejszej niż 30 kg.

Przyjmowanie innych leków

Jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował ostatnio wymienione niżej leki, powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Flonidan Control:

 • cymetydyna (lek stosowany w celu zmniejszenia wydzielania kwasu solnego w żołądku);
 • ketokonazol lub flukonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych);
 • erytromycyna (antybiotyk);
 • fluoksetyna (lek stosowany w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych).

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Loratadyna przenika do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się stosowania tego leku w okresie karmienia piersią.

Czy stosowanie Flonidan Control w ciąży jest bezpieczne?

Wprawdzie nie wykazano, aby loratadyna działała szkodliwie na płód lub na noworodka, ale w celu zachowania ostrożności należy unikać stosowania leku kobiet w ciąży.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka (10 mg) raz na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat (o masie ciała większej niż 30 kg): 1 tabletka (10 mg) raz na dobę.

Leku nie należy stosować u dzieci o masie ciała mniejszej niż 30 kg oraz u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Stosowanie leku Flonidan Control bez zalecenia lekarza nie powinno przekraczać 10 dni.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby
Może być konieczne zmniejszenie dawki leku. Przed zastosowaniem leku należy zwrócić się
do lekarza, który zaleci właściwe dawkowanie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Flonidan Control
Jeśli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przyjęcie większej niż zalecana dawki może spowodować senność, przyspieszoną czynność serca i ból głowy.
Zaleca się leczenie objawowe. Można podać węgiel aktywny w postaci zawiesiny wodnej. Lekarz może wykonać płukanie żołądka. Loratadyny nie można usunąć z organizmu metodą hemodializy. Brak danych na temat skuteczności dializy otrzewnowej.

Pominięcie przyjęcia leku Flonidan Control
Jeśli pacjent zapomni przyjąć lek o zwykłej porze, powinien przyjąć go tak szybko, jak to jest możliwe, a następnie powrócić do zwykłego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):
- ból głowy, nerwowość i uczucie zmęczenia (u dzieci)
- senność (u dorosłych i młodzieży)

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):
- ból głowy, zwiększenie apetytu i zaburzenia snu (u dorosłych i młodzieży)

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
- reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy - obrzęk skóry i (lub) błon śluzowych np. w obrębie twarzy, kończyn, stawów), ciężkie reakcje alergiczne z nagłym utrudnieniem oddychania, bardzo ciężkimi zawrotami głowy lub zapaścią, obrzękiem twarzy lub gardła (anafilaksja). W razie wystąpienia opisanych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub szukać pomocy medycznej.
- przyspieszona czynność serca, kołatanie serca, zapalenie błony śluzowej żołądka, nudności, zaburzenia czynności wątroby, suchość w jamie ustnej, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, wysypka, wypadanie włosów, drgawki.

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych):
- zwiększenie masy ciała

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.


Skład

- Substancją czynną leku jest loratadyna. Jedna tabletka zawiera 10 mg loratadyny.
- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna.


Producent

Lek S.A.
ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warszawa

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
D-39179 Barleben, Niemcy


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.