Lactulosum Hasco 2,5 g/5 mg - syrop, 150 ml

Wielkość opakowania - mililitry
Dostępny
8,06

O produkcie: Lactulosum Hasco 2,5 g/5 mg - syrop, 150 ml

100003098

Opis

Syrop Lactulosum Hasco zawiera substancję czynną - laktulozę ciekłą, która jest syntetycznym dwucukrem, wchłaniającym się w bardzo niewielkim stopniu z przewodu pokarmowego.

Działanie

Laktuloza ciekła jest rozkładana w okrężnicy (przede wszystkim przez bakterie z rodziny Lactobacillus i
Bacteroides) do kwasu mlekowego, mrówkowego i octowego oraz dwutlenku węgla. Kwasy te
zmniejszają pH w okrężnicy z 7 do 5-5,5 i wykazują miejscowe działanie osmotyczne, powodując
zatrzymanie wody w jelicie grubym. W wyniku tego następuje rozluźnienie i zwiększenie masy kału
oraz stymulacja perystaltyki jelit.
U pacjentów z encefalopatią wątrobową laktuloza ciekła wpływa na zmniejszenie toksyczności
amoniaku. Powstałe w wyniku rozkładu laktulozy ciekłej kwasy obniżają wartość pH, wpływają na
przekształcenie amoniaku do nie wchłaniających się i nietoksycznych jonów amonowych, co powoduje
zatrzymanie ich w okrężnicy i obniżenie stężenia amoniaku we krwi.

Wskazania

Wskazania do stosowania:
- zaparcia
- zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej

Przeciwwskazania

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- w przypadku niedrożności jelit.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli dawka początkowa powoduje nudności należy ją zmniejszyć.
Stosowanie długotrwałe lub w nadmiernych dawkach może wywołać biegunkę z nadmierną utratą wody i elektrolitów oraz zwiększenie stężenia sodu we krwi. W takim przypadku należy okresowo wykonać badanie stężenia elektrolitów we krwi zwłaszcza w przypadku stosowania leku przez osoby w podeszłym wieku dłużej niż przez 6 miesięcy.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Podawanie neomycyny i leków zobojętniających kwasy żołądkowe jednocześnie z laktulozą ciekłą, może powodować zmniejszenie działania laktulozy ciekłej w okrężnicy.
Laktuloza ciekła może powodować obniżenie stężenia potasu w surowicy, co może nasilać działanie glikozydów nasercowych. Laktuloza ciekła może nasilić utratę potasu powodowaną przez inne leki (moczopędne, kortykosteroidy i amfoterycynę B).

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią po zasięgnięciu opinii lekarza.

Dawkowanie

Podanie doustne.
Zaparcia
Dorośli:
Dawka początkowa (przez pierwsze trzy dni): 45 ml syropu (22,5 g laktulozy ciekłej) na dobę
stosowane jednorazowo przed śniadaniem lub 15 ml trzy razy na dobę przed posiłkami.
Dawka podtrzymująca: 15 ml syropu (7,5 g laktulozy ciekłej) na czczo.
Dzieci powyżej 3 lat:
Dawka początkowa: 5 do 15 ml syropu (2,5 g do 7,5 g laktulozy ciekłej) na dobę.
Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień.
Dzieci poniżej 3 lat:
Dawka początkowa: 5 ml syropu (2,5 g laktulozy ciekłej) na dobę.
Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień.
Niemowlęta:
Dawka początkowa: 2,5 ml syropu (1,25 g laktulozy ciekłej) na dobę.
Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień.
Encefalopatia wątrobowa
Dorośli:
120 do 180 ml syropu (60 g do 90 g laktulozy ciekłej) na dobę w 3 do 4 dawkach podzielonych.
Duże dawki produktu stosowane w tym wskazaniu mogą wywołać biegunkę, dlatego dawkę należy
dostosować tak, aby liczba luźnych stolców nie była większa niż 2 do 3 w ciągu doby.
5 ml syropu odpowiada 0,21 jednostkom chlebowym.
Do opakowania dołączona jest miarka i łyżka miarowa.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Lactulosum Hasco jest za mocne lub za słabe, należy
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Lactulosum Hasco może powodować bóle brzucha z wzdęciami i skurczami.

Skład

- Substancją czynną leku jest laktuloza ciekła. 5 ml syropu zawiera 2,5 g laktulozy ciekłej.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: aromat pomarańczowy 240.016, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona.

Producent

Przedsiebiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

Dystrybutor

Przedsiebiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A., 51-131 Wrocław

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.