Scopolan, 10 mg, 10 tabletek drażowanych

Dostępny
12,47

O produkcie: Scopolan, 10 mg, 10 tabletek drażowanych

100018542

Opis

Scopolan jest lekiem zawierającym butylobromek hioscyny, który znosi stany skurczowe mięśni gładkich w obrębie jamy brzusznej.

Działanie rozkurczowe powoduje złagodzenie bolesnych skurczy przewodu pokarmowego, dróg żółciowych oraz układu moczowo – płciowego.


Wskazania

Dolegliwości bólowe w stanach skurczowych

  • przewodu pokarmowego (np. skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego),
  • dróg żółciowych (np. kolka żółciowa),
  • układu moczowo płciowego (np. kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową, bolesne miesiączkowanie).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować produktu leczniczego Scopolan jeśli u pacjenta występuje uczulenie na alkaloidy tropanowe (np. atropinę) i ich pochodne, jaskra z wąskim kątem przesączania, rozrost gruczołukrokowego, zaparcia atoniczne, niedrożność porażenna jelit, zwężenie przełyku, wpustu lubodźwiernika żołądka, zwężenie szyi pęcherza moczowego, tachykardia, nużliwość mięśni (myastheniagravis), patologiczne poszerzenie jelita grubego (megacolon). Produktu leczniczego nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować leku Scopolan jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną – butylobromek hioscyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Nie należy stosować leku Scopolan jeśli u pacjenta występuje: uczulenie na alkaloidy tropanowe (np. atropinę) i ich pochodne, jaskra z wąskim kątem przesączania (choroba oczu przebiegająca ze wzrostem ciśnienia śródgałkowego), rozrost prostaty (gruczołu krokowego), zaparcia atoniczne, niedrożność porażenna jelit (zatrzymanie procesu przemieszczania się treści jelitowej), zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka, zwężenie szyi pęcherza moczowego, tachykardia (zaburzenia rytmu serca przebiegające z przyspieszeniem czynności serca), nużliwość mięśni (myasthenia gravis) (choroba przebiegająca z upośledzeniem funkcji i znacznym osłabieniem mięśni), patologiczne poszerzenie jelita grubego (megacolon).


Stosowanie leku u dzieci

Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża: brak jest badań klinicznych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania butylobromku hioscyny w okresie ciąży. Leku nie należy stosować w ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią: brak jest danych na temat przechodzenia butylobromku hioscyny do mleka kobiecego. Leki z tej grupy mogą hamować wydzielanie mleka, dlatego nie zaleca się stosowania leku Scopolan w okresie karmienia piersią.


Dawkowanie

Zalecana dawka:

  • Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: doustnie 1 do 2 tabletek drażowanych 3 do 5 razy na dobę.
  • Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: doustnie 1 tabletka drażowana 2 razy na dobę.

Zawsze należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną.Jeśli objawy będą się utrzymywać dłużej niż 3 dni od rozpoczęcia leczenia lub nasilą się mimo stosowania leku, pacjent powinien przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, Scopolan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania leku Scopolan mogą wystąpić: zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumień, pieczenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka, obrzęk – niezbyt często; zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, zaparcia – niezbyt często; zaburzenia serca: tachykardia (przyspieszenie akcji serca) – niezbyt często; zaburzenia naczyniowe: hipotensja (niedociśnienie) – niezbyt często; zaburzenia nerek i dróg moczowych: anuria (zatrzymanie wydalania moczu)– rzadko; zaburzenia oka: zaburzenia widzenia – rzadko; zaburzenia układu immunologicznego: reakcje anafilaktyczne (alergiczne), wstrząs anafilaktyczny (nagła i ciężka reakcja alergiczna charakteryzująca się trudnościami w oddychaniu, znacznym spadkiem ciśnienia tętniczego, obrzękiem, wysypką) – częstość nieznana.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.


Skład

1 tabletka drażowana zawiera: 10 mg hioscyny butylobromku (Hyoscini butylbromidum)

Producent

WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.