Laremid, 2 mg, 10 tabletek

Wielkość opakowania - tabletki
Dostępny
11,69

Klienci kupili również

O produkcie: Laremid, 2 mg, 10 tabletek

100003112

Opis

Laremid Lek przeciwbiegunkowy przeznaczony do stosowania doraźnego.

Działanie

Lek wydłuża czas przejścia pokarmu przez przewód pokarmowy, zmniejsza wydalanie wody i elektrolitów oraz zmniejsza natychmiastową potrzebę wypróżniania. Skutkiem działania leku jest zmniejszenie częstości i liczby wypróżnień.

Wskazania

w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki,
w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji u pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego.

Przeciwwskazania

nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu,
dzieci poniżej 6 lat,
leczenie zasadnicze w stanach takich jak: ostra czerwonka przebiegająca z obecnością krwi w kale i wysoką gorączką, ostra faza wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, ostra biegunka wywołana przez bakterie chorobotwórcze lub rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy związane ze stosowaniem antybiotyków. Lek należy odstawić, jeżeli wystąpi zaparcie lub wzdęcie brz

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera laktozę. W przypadku wcześniejszego stwierdzenia u pacjenta nietolerancji niektórych cukrów należy przed przyjęciem leku skonsultować się z lekarzem.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci .
Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.

Stosowanie leku u dzieci

Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 6 lat bez zalecenia i kontroli lekarza.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Dawkowanie

ostra biegunka: 2 tabletki dla dorosłych i 1 tabletka dla dzieci, a następnie 1 tabletka po każdym kolejnym wolnym stolcu.
przewlekła biegunka: początkowa dawka leku wynosi 2 tabletki na dobę dla dorosłych i 1 tabletka na dobę dla dzieci. Tę początkową dawkę należy zmodyfikować aż do momentu uzyskania od 1 do 2 normalnych stolców na dobę, co zazwyczaj osiąga się przez stosowanie dawki podtrzymującej wynoszącej od 1 do 6 tabletek na dobę.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, LAREMID może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Wiele zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem loperamidu jest częstymi objawami zespołów biegunkowych (dyskomfort i ból w jamie brzusznej, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, zmęczenie, senność, zawroty głowy, zaparcie, wzdęcia z oddawaniem wiatrów). Często objawy te trudno jest odróżnić od działań niepożądanych stosowanego leku.
Działania niepożądane związane ze stosowaniem loperamidu występowały bardzo rzadko, co oznacza że rzadziej niż u 1 na 10 000 osób.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Bardzo rzadko: wysypka, pokrzywka i świąd.
Pojedyncze przypadki obrzęku naczynioruchowego, wysypki pęcherzowej, w tym zespołu Stevensa i Johnsona, rumienia wielopostaciowego i martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
Bardzo rzadko: pojedyncze przypadki reakcji alergicznych, niekiedy ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny i reakcje przypominające anafilaksję.
Zaburzenia żołądka i jelit:
Bardzo rzadko: ból brzucha, niedrożność jelit, wzdęcia brzucha, nudności, zaparcia, wymioty, rozszerzenie okrężnicy, w tym toksyczne rozszerzenie okrężnicy, wzdęcia z oddawaniem wiatrów i niestrawność.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
Bardzo rzadko: pojedyncze przypadki zatrzymania moczu.
Zaburzenia układu nerwowego:
Bardzo rzadko: zawroty głowy.
Zaburzenia psychiczne:
Bardzo rzadko: senność.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Skład

1 tabletka zawiera:
- substancję czynną: loperamidu chlorowodorek - 2 mg
- inne składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K-25, kwas stearynowy

Producent

Polfa Warszawa S.A.

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.