Magnefar B6 Bio, 60 mg + 6,06 mg, 50 tabletek powlekanych

Dostępny
15,30

O produkcie: Magnefar B6 Bio, 60 mg + 6,06 mg, 50 tabletek powlekanych

100016130

Opis

Nazwa Magnefar B6 Bio
Nazwa międzynarodowa Magnesii citras + Pyridoxini hydrochloridum
Dawka 60 mg + 6,06 mg
Postać Tabletki powlekane
Wielkość opakowania 50 szt.
Działanie/właściwości
 • Uzupełnienie niedoborów magnezu.

Magnefar B6 Bio, 60 mg + 6,06 mg, 50 tabletek powlekanych zawiera jony magnezowe oraz chlorowodorek pirydoksyny (witaminę B6). 


Działanie

Jak działa Magnefar B6 Bio?

Leki Magnefar B6 Bio oraz Magnefar B6 Forte zawierają jony magnezowe oraz chlorowodorek pirydoksyny (witaminę B6).
Magnez jest kationem niezbędnym do prawidłowego przebiegu wielu biochemicznych procesów w ustroju. Jego biologiczna rola polega na aktywacji szeregu enzymów. Odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego oraz wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej.
Magnez wchłania się tylko częściowo z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim, przy czym stopień wchłaniania zależy od zawartości w pokarmach. Niedobór magnezu może powodować zaburzenia ze strony układu mięśniowego i ośrodkowego układu nerwowego.


Wskazania

Kiedy brać Magnefar B6 Bio?

Lek Magnefar B6 Bio zalecany jest w leczeniu i profilaktyce niedoboru magnezu. Na niedobór magnezu może wskazywać występowanie wymienionych poniżej objawów:

 • nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu o niewielkim nasileniu;
 • objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca);
 • skurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek.

Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy niedoboru. W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania leku Magnefar B6 Bio kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Magnefar B6 Bio?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta stwierdzono hipermagnezemię (zwiększone stężenie magnezu we krwi);
 • jeśli u pacjenta występuje ostra niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min.);
 • jeśli u pacjenta stwierdzono znaczne niedociśnienie tętnicze;
 • jeśli u pacjenta stwierdzono blok przedsionkowo-komorowy;
 • jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę zwaną myasthenia gravis (nabyta, przewlekła choroba, charakteryzująca się szybkim zmęczeniem i osłabieniem mięśni szkieletowych).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przed rozpoczęciem stosowania leku Magnefar B6 Bio lub Magnefar B6 Forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
 • W przypadku skojarzonego niedoboru magnezu i wapnia, w pierwszej kolejności należy wyrównać niedobór magnezu.
 • W przypadku ciężkiego niedoboru magnezu i zaburzeń wchłaniania, leczenie należy rozpocząć pod kontrolą lekarza od dożylnego podawania magnezu.
 • Długotrwałe stosowanie wysokich dawek magnezu może przyczyniać się do rozwoju próchnicy.
  Lek podawany w dawce wyższej niż zalecana może powodować biegunkę.
 • Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek, ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego stężenia magnezu we krwi.
 • W wyniku długotrwałego stosowania magnezu może zwiększyć się stężenie potasu we krwi, szczególnie u pacjentów z kontrolowanym spożyciem potasu i osłabioną czynnością nerek.
 • Długotrwałe stosowanie pirydoksyny (kilka miesięcy lub lat) może spowodować zaburzenia nerwów czuciowych. Objawy obejmują: drętwienie i zaburzenia poczucia pozycji, mrowienie w dłoniach i stopach a także stopniowo postępujące zaburzenia koordynacji ruchów. W większości przypadków objawy ustępują po zaprzestaniu stosowania pirydoksyny.
 • Jeśli wystąpią działania niepożądane, należy tymczasowo, do ustąpienia objawów, przerwać stosowanie leku lub zmniejszyć dawkę.

Stosowanie leku u dzieci

Leki Magnefar B6 Bio stosuje się u dorosłych oraz dzieci w wieku 6 lat lub powyżej. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Z czym nie łączyć leku Magnefar B6 Bio?

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z następującychleków, ponieważ mogą one powodować niedobór magnezu i (lub) witaminy B6 poprzez m.in. zwiększenie ich wydalania z organizmu lub osłabienie wchłaniania:

 • niektóre antybiotyki (cisplatyna, cyklosporyna A, ryfampicyna, amfoterycyna B, penicylamina,izoniazyd, cykloseryna);
 • bisfosfoniany (leki stosowane w leczeniu osteoporozy);
 • leki moczopędne (np. tiazydy lub furosemid);
 • cetuksymab lub erlotynib (leki stosowane w leczeniu nowotworów);
 • inhibitory pompy protonowej (leki stosowane w leczeniu zgagi, takie jak pantoprazol czy omeprazol);
 • foskarnet (lek przeciwwirusowy);
 • pentamidyna (lek stosowany w leczeniu zakażeń pasożytniczych lub zakażeń płuc);
 • pentamidyna (lek stosowany w leczeniu zakażeń pasożytniczych lub zakażeń płuc);
 • fosforany, związki żelaza lub sole wapnia;
 • środki antykoncepcyjne;
 • leki przeczyszczające.
  W przypadku stosowania tych leków może być konieczne indywidualne dostosowanie dawki leku Magnefar B6 Bio.

   

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje lewodopę (lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona), gdyż witamina B6 może hamować jej działanie.

Nie należy przyjmować równocześnie leków zawierających magnez i niektórych antybiotyków (fluorochinolony, tetracykliny) czy leków stosowanych w leczeniu osteoporozy (tzw. bisfosfoniany), gdyż magnez może zmniejszać ich wchłanianie z przewodu pokarmowego. Należy zachować co najmniej 2-3 godzinny odstęp między przyjęciem tych leków a zastosowaniem leku Magnefar B6 Bio.

Przy jednoczesnym zastosowaniu preparatów magnezu z węglanem litu, lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (takimi jak amiloryd i spironolakton), lub z innymi lekami zawierającymi magnez (takimi jak leki przeczyszczające, leki zobojętniające sok żołądkowy), istnieje ryzykowystąpienia hipermagnezemii i objawów zatrucia magnezem. Ryzyko jest szczególnie zwiększone u osób z niewydolnością nerek.


Ciąża

Czy stosowanie leku Magnefar B6 Bio jest bezpieczne w czasie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Lek może być stosowany w ciąży wyłącznie w porozumieniu z lekarzem. Badania nie wykazały szkodliwego działania magnezu w okresie ciąży.

Karmienie piersią
Lek może być stosowany w czasie karmienia piersią wyłącznie w porozumieniu z lekarzem. Zaleca się aby w okresie karmienia piersią dawka witaminy B6 nie przekraczała 20 mg na dobę.

Płodność
Badania nad witaminą B6 wykazały jej wpływ na płodność u mężczyzn. Jednakże, taki efekt występuje tylko przy bardzo wysokich dawkach. Leki Magnefar B6 Bio oraz Magnefar B6 Forte zawierają niewielkie dawki witaminy B6.


Dawkowanie

Te leki należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak dawkować lek Magnefar B6 Bio?

Dorośli
5 do 6 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłku.

Dzieci i młodzież
U dzieci zalecenia dotyczące dawkowania są następujące:

Wiek Masa ciała Dawka leku
6 - 14 lat 21 - 30 kg

31 - 39 kg
3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłku

4 do 5 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłku
14 - 18 lat ≥ 40 kg 5 do 6 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłku

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Magnefar B6 Bio lub leku Magnefar B6 Forte
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Przedawkowanie magnezu stosowanego doustnie nie powoduje reakcji toksycznych u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. U pacjentów z niewydolnością nerek może wystąpić zatrucie magnezem.

Pominięcie zastosowania leku Magnefar B6 Bio lub leku Magnefar B6 Forte
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Magnefar B6 Bio lub leku Magnefar B6 Forte
W razie jakichkolwiek dalszych


Skutki uboczne

Jakie działania niepożądane wywołuje Magnefar B6 Bio?

Jak każdy lek, leki te mogą powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leków Magnefar B6 Bio oraz Magnefar B6 Forte pojawiać się mogą następujące działania niepożądane:

 • Rzadko: bóle brzucha, luźne stolce lub biegunka na początku leczenia (zwykle o małym nasileniu i przemijające); zaczerwienienie skóry.
 • Bardzo rzadko: reakcje alergiczne.

Skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 60 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu (Magnesii citras) oraz 6,06 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum). Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typ A), kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E 171), glicerolu monokaprylokapronian (typ 1), sodu laurylosiarczan.


Producent

Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.