Polfa Łódź, Przeziębienie i grypa, 500 mg+ 300 mg+ 200 mg, proszek musujący, 20 saszetek

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

18,37

Klienci kupili również

O produkcie: Polfa Łódź, Przeziębienie i grypa, 500 mg+ 300 mg+ 200 mg, proszek musujący, 20 saszetek

100000348

Opis

Preparat o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym oraz hamującym agregację płytek krwi, zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny, witaminę C oraz jony wapnia.

Działanie

Jest to preparat złożony zawierający kwas acetylosalicylowy, kwas askorbinowy (witaminę C) oraz jony wapnia (w postaci laktoglukonianu wapnia). Kwas acetylosalicylowy zaliczany jest do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Podobnie jak wiele innych NLPZ wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz hamujące agregację płytek krwi. Podstawą mechanizmu działania kwasu acetylosalicylowego jest hamowanie aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2), enzymów biorących udział w syntezie prostaglandyn oraz tromboksanu z lipidów błon komórkowych. Prostaglandyny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego, a tromboksan stymuluje agregację płytek krwi oraz skurcz naczyń krwionośnych (co może przyczyniać się do powstawania zakrzepów i zatorów). Zahamowanie zwiększonej syntezy prostaglandyn leży u podstaw przeciwbólowego i przeciwzapalnego działania kwasu acetylosalicylowego, a hamowanie syntezy tromboksanu u podstaw jego przeciwagregacyjnego działania.
Kwas acetylosalicylowy stosowany w małych dawkach (zwykle 75–150 mg na dobę) hamuje aktywność płytkowej COX-1. Prowadzi to do zahamowania syntezy tromboksanu, zmniejszenia zdolności płytek do agregacji i hamowania zależnego od tromboksanu skurczu naczyń. Aktywność COX-1 hamowana jest przez kwas acetylosalicylowy w sposób nieodwracalny i utrzymuje się przez cały czas życia płytki krwi tj. około 9 dni. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, zależne od hamowania aktywności indukowanej stanem zapalnym COX-2, wymaga stosowania większych dawek kwasu acetylosalicylowego (zwykle 2–6 g na dobę).
Szybkość wchłaniania kwasu acetylosalicylowego z przewodu pokarmowego zależy od stosowanej postaci farmaceutycznej. Postać zawiesiny (rozpuszczony proszek musujący) przyspiesza wchłanianie substancji czynnej. Wodorowęglan sodu powstający po rozpuszczeniu proszku we wodzie, ma właściwości buforujące, dzięki czemu zobojętnia nadmiar kwasu solnego w soku żołądkowym i zmniejsza nasilenie dolegliwości dyspeptycznych.
Zawarta w preparacie witamina C (kwas askorbinowy) jest niezbędna w wielu przemianach metabolicznych (uczestniczy w procesach utleniania i redukcji, jest antyoksydantem, bierze m. in. udział w biosyntezie kolagenu, kwasu foliowego, hormonów kory nadnerczy, ułatwia przyswajanie żelaza). W przebiegu przeziębienia i grypy występuje zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C.
Wapń zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych, działa przeciwwysiękowo, przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie i przeciwalergicznie.

Wskazania

Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci po 12. roku życia w leczeniu:
objawów przeziębienia i grypy
gorączki
bólów (bóle mięśni i stawów, bóle głowy, w tym bóle migrenowe, bóle zębów, nerwobóle).

Przeciwwskazania

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne salicylany.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie napady astmy (tzw. astma aspirynowa), polipy nosa lub skurcz oskrzeli po przyjęciu salicylanów lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, ketoprofen, naproksen).
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
z czynną chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, stanami zapalnymi lub krwawieniami z przewodu pokarmowego
ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna, jakiekolwiek zaburzenia krzepnięcia krwi) lub stosujących równolegle leki przeciwzakrzepowe
z zaburzeniami równowagi kwasowo-zasadowej (w przebiegu cukrzycy, mocznicy, tężyczki)
ze znacznie zwiększonym stężeniem wapnia we krwi
z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek
z ciężką niewydolnością serca
chorych na fenyloketonurię (ze względu na zawartość aspartamu w preparacie)
stosujących równolegle metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych
oraz
· u kobiet w III trymestrze ciąży
· u dzieci do 12. roku życia w przebiegu zakażeń wirusowych (np. grypa, ospa wietrzna), ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, ciężkiego stanu prowadzącego do uszkodzenia wątroby i mózgu, mogącego stanowić zagrożenie życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Należy zachować ostrożność jeżeli kwas acetylosalicylowy stosowany jest u osób:
· z nadwrażliwością na niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na jakiekolwiek alergeny (u chorych z nadwrażliwością na leki z grupy NLPZ tylko lekarz może podjąć decyzję o stosowaniu kwasu acetylosalicylowego)
· chorych na astmę oskrzelową, chorych z nieżytem nosa lub innymi chorobami alergicznymi
· chorych na dnę moczanową
· stosujących równolegle leki przeciwzakrzepowe (heparyny, leki przeciwpłytkowe, leki z grupy antagonistów witaminy K)
· z przebytą chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego (ryzyko nawrotu choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego)
· z zaburzeniami czynności wątroby
· z zaburzeniami czynności nerek
· z nadciśnieniem tętniczym
· z niewydolnością serca
· z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy krwinek)
· w podeszłym wieku (po 65. roku życia).
Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz oceni czy oczekiwane korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem i czy właściwe jest stosowanie preparatu w Twoim przypadku.
Preparat może powodować wydłużenie czasu krwawienia, w tym podczas zabiegu chirurgicznego lub po nim (dotyczy to również niewielkich zabiegów chirurgicznych, np. ekstrakcji zęba). Należy przerwać stosowanie preparatu co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest w przypadku krwotoków z dróg rodnych, obfitych krwawień miesiączkowych (mogą one ulec nasileniu), przez kobiety z wkładkami wewnątrzmacicznymi, przed zabiegami chirurgicznymi oraz u osób z nadciśnieniem tętniczym.
W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu, ponieważ alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego (owrzodzenia, krwawienia).
W przypadku zakażeń wirusowych u dzieci i młodzieży, szczególnie takich jak grypa oraz ospa wietrzna, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a. Ryzyko to zwiększa się w przypadku przyjmowania kwasu acetylosalicylowego. Uporczywe wymioty występujące w czasie trwania chorób wirusowych mogą być objawem zespołu Reye’a. Zespół Reye’a to rzadka, ale zagrażająca życiu choroba, wymagająca natychmiastowej pomocy medycznej. Stosowanie preparatu u dzieci do 12. roku życia w przebiegu zakażeń wirusowych jest przeciwwskazane.
Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Długotrwałe stosowanie kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.
Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym preparatu, może powodować zaburzenia płodności u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
preparat zawiera aspartam, żródło fenyloalaniny; chorzy na fenyloketonurię nie powinni stosować preparatu;
preparat zawiera 178–356 mg sodu w 1 dawce; należy wziąć to pod uwagę w przypadku osób będących na diecie o małej zawartości sodu oraz u osób z zaburzeniami czynności nerek.
Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie stwierdzono wpływu preparatu stosowanego zgodnie z zaleceniami na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Przyjmowanie innych leków

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego i metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego toksycznego działania na szpik kostny, niekiedy ciężkie zatrucia prowadzące do śmierci).
Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować, jeżeli stosowany jest którykolwiek z niżej wymienionych leków:
· leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika (nasilenie ich działania, ryzyko hipoglikemii)
· leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, heparyna (możliwe nasilenie działania przeciwzakrzepowego i wydłużenie czasu krwawienia; zwiększenie ryzyka krwotoku)
· leki trombolityczne, takie jak streptokinaza i altepaza oraz leki hamujące agregację płytek krwi, takie jak tyklopidyna, klopidogrel (możliwe nasilenie ich działania, wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwotoku)
· sulfonamidy (kwas acetylosalicylowy może nasilać ich działanie)
· fenytoina (kwas acetylosalicylowy może nasilać jej działanie)
· digoksyna (kwas acetylosalicylowy zwiększa jej stężenie we krwi i może nasilać jej działanie)
· metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych na szpik kostny)
· kwas walproinowy (ryzyko nasilenia jego toksyczności oraz nasilenia działania przeciwagregacyjnego).
Jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli stosowane są:
· kortykosteroidy stosowane ogólnie (stosowanie z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy oraz krwawienia z przewodu pokarmowego)
· selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko krwawienia)
· inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego i innych NLPZ nie jest zalecane z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek)
· leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probenecyd, sulfinpirazon (kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z lekami nasilającymi wydalanie kwasu moczowego, powoduje osłabienie działania tych leków; u chorych ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może spowodować napad dny moczanowej)
· leki moczopędne, np. furosemid (możliwe zmniejszenie skuteczności działania moczopędnego; możliwe nasilenie toksycznego działania furosemidu na narząd słuchu)
· leki przeciwnadciśnieniowe, w tym inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści angiotensyny oraz leki z grupy beta-blokerów (możliwe zmniejszenie skuteczności działania przeciwnadciśnieniowego).
Spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, w tym krwotoku.
Kwas askorbinowy (witamina C) zwiększa szybkość wydalania trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Witamina C może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych.
Wapń zmniejsza wchłanianie tetracyklin, fluorochinolonów oraz związków fluoru (należy zachować co najmniej 3 godzinny odstęp pomiędzy przyjęciem tych leków i związków wapnia). Wapń stosowany w dużych dawkach może nasilać działanie digoksyny i strofantyny (glikozydy nasercowe) co może prowadzić do zaburzeń rytmu serca. Niektóre leki moczopędne (tiazydy) zwiększają wchłanianie wapnia co może prowadzić do wystąpienia hiperkalcemii. Wapń stosowany w dużych dawkach i/lub w skojarzeniu z witaminą D może osłabiać działanie werapamilu i innych leków blokujących kanały wapniowe.
Jeżeli stosujesz którykolwiek z wyżej wymienionych leków przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Dawkowanie

Preparat ma postać proszku musującego do przygotowania roztworu doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli: 1–2 saszetki 3 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 6 saszetek na dobę.
Dzieci po 12. roku życia: 1 saszetka 3 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 3 saszetki na dobę.
Osoby w podeszłym wieku (po 65. roku życia): 1 saszetka 3 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 3 saszetki na dobę.
Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3–5 dni.
Sposób stosowania:
Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Zawartość saszetki należy rozpuścić w 0,5 szklanki letniej wody, wymieszać i wypić. Preparat należy przyjmować po posiłku.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, również Polfa Łódź Przeziębienie i grypa o smaku cytrynowym, -grejpfrutowym, -malinowym może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Mogą wystąpić działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, które obejmują: nudności, wymioty, niestrawność, ból brzucha, nadżerki i zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym smoliste stolce, krwawe wymioty) oraz zaostrzenie lub nawrót choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy, niekiedy z krwawieniem i perforacją. Możliwe: zawroty głowy, szumy uszne, nadmierne pocenie się, wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwawień (w tym krwotok okołooperacyjny, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, nasilenie krwawień miesiączkowych), obrzęki, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca. U chorych z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może wystąpić niedokrwistość hemolityczna. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd) i reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, napad astmy oraz ciężkie reakcje skórne.
Długotrwałe stosowanie kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: kwas acetylosalicylowy 500 mg, kwas askorbowy 300 mg, wapń 200 mg,
Pozostałe składniki leku to: sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy bezwodny, aspartam, aromat grejpfrutowy, sodu laurylosiarczan, betakartoten 1%, powidon K-25

Producent

Bio-Profil Polska Sp. z o.o.

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.