Theraflu ExtraGrip, 650 mg + 10 mg + 20 mg, 14 saszetek

Dostępny
34,99

Klienci kupili również

O produkcie: Theraflu ExtraGrip, 650 mg + 10 mg + 20 mg, 14 saszetek

100005466

Opis

Nazwa Theraflu ExtraGrip
Nazwa międzynarodowa Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Pheniramini maleas
Dawka 650 mg + 10 mg + 20 mg
Postać proszek do sporządzania roztworu doustnego
Wielkość opakowania 14 saszetek
Działanie/właściwości
  •  leczenie objawów grypy i przeziębienia

Theraflu ExtraGrip, 650 mg + 10 mg + 20 mg, 14 saszetek to lek o smaku cytrynowym zawierający w składzie paracetamol, chlorowodorek fenylefryny i maleinian feniraminy.


Działanie

Lek Theraflu ExtraGrip zawiera jako substancje czynne: paracetamol działający przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, chlorowodorek fenylefryny zmniejszający przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa, oraz maleininan feniraminy – substancję antyhistaminową łagodzącą objawy uczuleniowe, takie jak: kichanie, świąd lub przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok


Wskazania

Leczenie objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle kostno – stawowe, bóle głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa z nosa, kichanie.


Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Theraflu ExtraGrip w przypadku:
nadwrażliwości (alergii) na paracetamol, chlorowodorek fenylefryny i maleinian feniraminy lub inne składniki tego leku,
• jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 14 dni inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory IMAO, leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona); jeśli pacjent nie wie, czy leki stosowane przez niego z przepisu lekarza zawierają inhibitory IMAO, powinien zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed przyjęciem leku opisanego w ulotce,
• jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub bardzo wysokie ciśnienie tętnicze (nadciśnienie),
• jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy,
• jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania (choroba oczu z postępującym uszkodzeniem nerwu wzrokowego i co najmniej częściowo związanej z podwyższonym ciśnieniem wewnątrz gałki ocznej),
• jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy (guz zlokalizowany w pobliżu nerek, który powoduje zwiększenie ciśnienia tętniczego),
• jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na orzeszki ziemne lub soję,
• jeśli pacjent przyjmuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,
• jeśli pacjent przyjmuje leki beta-adrenolityczne (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i chorób serca),
• jeśli pacjent przyjmuje doustnie leki sympatykomimetyczne, takie jak donosowe leki obkurczające błonę śluzową nosa, leki hamujące apetyt lub leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy itp.
• ciąży i karmienia piersią,
• u dzieci poniżej 12 lat


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Theraflu ExtraGrip należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą:
• jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek,
• jeśli pacjent choruje na niedokrwistość hemolityczną,
• jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (dziedziczne zaburzenie),
• jeśli pacjent jest odwodniony lub długotrwale niedożywiony,
• jeśli pacjent ma chorobę układu krwionośnego,
• jeśli pacjent choruje na cukrzycę,
• jeśli pacjent ma przerośnięty gruczoł krokowy (prostatę), ponieważ może się to wiązać z
zatrzymaniem moczu,
• jeśli u pacjenta występuje niedrożność przewodu pokarmowego,
• jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka,
• jeśli pacjent choruje na padaczkę,
• jeśli pacjent cierpi na rzadkie dziedziczne zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.
Lek Theraflu Extra Grip zawiera paracetamol. NIE należy go stosować równocześnie z innymi produktami zawierającymi paracetamol. W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne objawy, ponieważ może dojść do ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Lek Theraflu ExtraGrip należy przyjmować zgodnie z ustalonym schematem dawkowania.
Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:
• jeśli pacjent ma problemy z oddychaniem, takie jak astma, rozedma lub przewlekłe zapalenie oskrzeli,
• jeśli gorączka zwiększa się lub utrzymuje się dłużej niż 3 dni,
• jeśli ból lub zatkanie nosa ulegnie nasileniu lub będzie trwać więcej niż 5 dni lub będzie mu towarzyszyć wysoka gorączka, wysypka skórna lub uporczywy ból głowy. Mogą to być objawy poważnej choroby.

Podczas stosowania leku Theraflu Extra Grip nie wolno pić napojów alkoholowych ze względu na ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol. Paracetamol należy stosować ostrożnie u osób uzależnionych od alkoholu. Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących inne leki mające wpływ na wątrobę takie jak barbiturany, leki przeciwpadaczkowe, (np. fenytoina, fenobarbital, karbamazepina), ryfampicyna i izoniazyd.


Stosowanie leku u dzieci

Leku Theraflu ExtraGrip nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym w szczególności wymienionych poniżej:
• inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory IMAO) stosowane w leczeniu depresji i choroby Parkinsona: nie stosować  Theraflu ExtraGrip, jeśli pacjent przyjmuje inhibitory IMAO lub przyjmował je w ciągu ostatnich 14 dni,
• leki stosowane w leczeniu depresji, np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,
• leki obniżające podwyższone ciśnienie krwi, np. beta blokery, debryzochina, guanetydyna, rezerpina i metylodopa,
• leki stosowane w leczeniu niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca (digoksyna i inne glikozydy nasercowe),
• leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów krwi, np. warfaryna lub inne pochodne kumaryny,
• leki zawierające paracetamol lub leki sympatykomimetyczne, np. obkurczające błonę śluzową nosa stosowane w leczeniu przeziębień i grypy, itp.
• leki przeciwko nudnościom i wymiotom, takie jak metoklopramid lub domperydon,
• leki stosowane w leczeniu gruźlicy (ryfampicyna i izoniazyd) i zakażeń bakteryjnych
(chloramfenikol),
• barbiturany (leki nasenne),
• leki stosowane w leczeniu napadów drgawkowych, takie jak fenytoina, fenobarbital, karbamazepina i lamotrygina,
• kolestyramina stosowana w celu obniżenia stężenia cholesterolu,
• zydowudyna (AZT) stosowana w leczeniu zakażenia wirusem HIV,
• probenecyd stosowany w leczeniu dny moczanowej,
• ergotamina i metysergid, stosowane w leczeniu migreny,
• leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona,
• leki opioidowe (narkotyki),
• tiazydowe leki moczopędne,
• progesteron i doustne środki antykoncepcyjne.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Theraflu Extra Grip.

Nie zaleca się stosowania leku Theraflu Extra Grip w ciąży.

Nie zaleca się stosowania leku Theraflu Extra Grip w okresie karmienia piersią.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w 1 szklance gorącej, ale nie wrzącej wody. Wypić po wystygnięciu do odpowiedniej temperatury.

Jednorazowo można przyjąć zawartość 1 saszetki Theraflu Extra Grip. W razie konieczności dalszego leczenia objawowego dawkę tę można powtórzyć po 4-6 godzinach. Nie stosować więcej niż 3-4 saszetki Theraflu Extra Grip w ciągu doby.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy chorobowe będą się utrzymywać lub nasilą się po 5 dniach lub jeśli gorączka będzie się utrzymywać przez dłużej niż 3 dni.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Theraflu Extra Grip jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci
Nie stosować Theraflu Extra Grip u dzieci poniżej 12 lat.

Pacjenci z chorobą wątroby:
W przypadku dorosłych ważących poniżej 50 kg, osób z niską lub średnią niewydolnością wątroby, zaspołem Gilberta (hiperbilirubinemia rodzinna), odwodnionych, przewlekle niedożywionych, osób z chorobą alkoholową, nie należy stosować dobowej skutecznej dawki paracetamolu większej niż 60 mg/kg/dobę (do 2 g/dobę, czyli maksymalnie zawartość 3 saszetek na dobę).

Pacjenci z niewydolnością nerek:
W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek jednorazowo należy przyjąć zawartość jednej saszetki.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Theraflu ExtraGrip może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy PRZERWAĆ przyjmowanie leku Theraflu Extra Grip i bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących objawów:
• reakcje uczuleniowe (występują rzadko),
• obrzęk naczynioruchowy, w tym świszczący oddech, duszność, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła (występują rzadko),
• reakcja anafilaktyczna (ciężka reakcja uczuleniowa, częstość nieznana),
• wysypka, pokrzywka, swędzenie, zaczerwienienie skóry (występują rzadko),
• ciężkie reakcje skórne, w tym złuszczanie skóry, pęcherze, owrzodzenia, nadżerki w jamie ustnej (w bardzo rzadkich przypadkach),
• krwawienia lub powstawanie siniaków (zaburzenia krzepliwości krwi spowodowane małą liczbą płytek krwi) (występuje bardzo rzadko)
Pozostałe działania niepożądane leku:
Częste (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)
• nudności
• wymioty
• senność
Rzadkie (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)
• nerwowość, bezsenność,
• zawroty głowy, bóle głowy,
• przyspieszenie rytmu serca, kołatanie serca, zwiększone ciśnienie tętnicze,
• zaparcia, biegunka, dolegliwości brzuszne,
• suchość w ustach,
• uczucie ogólnego dyskomfortu lub rozbicia (złe samopoczucie).
W rzadko występujących przypadkach można także zaobserwować nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych testów czynnościowych wątroby.
Bardzo rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)
• agranulocytoza (spadek ilości granulocytów we krwi),
• leukopenia (spadek ilości leukocytów we krwi),
• pancytopenia (niedobór elementów morfotycznych krwi).


Skład

• Substancjami czynnymi leku Theraflu Extra Grip są: paracetamol 650 mg, chlorowodorek fenylefryny 10 mg,
maleinian feniraminy 20 mg.
• Ponadto lek Theraflu Extra Grip zawiera: sacharozę, acesulfam potasowy (E 950), żółcień chinolinową (E 104), żółcień pomarańczową (E 110), maltodekstrynę M100 (zawiera glukozę), krzemionkę
koloidalną uwodnioną, naturalne aromaty cytrynowe Flavour Lemon Durarome 860098 TD1091 (zawiera sód, olej sojowy, sacharozę, maltodekstrynę – zawiera glukozę) oraz „Flavour Lemon Durarome 860202 TD 0991(zawiera sód, olej sojowy, sacharozę, maltodekstrynę – zawiera glukozę), kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian dwuwodny, wapnia fosforan.


Producent

Delpharm Orleans
5 Avenue de Concyr
Orléans Cedex 2, 45071
Francja


Typ produktu

Lek bez recepty

Tabela

-

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.