Theraflu Extra Grip 650 mg+ 10 mg+ 20 mg, lek wieloskładnikowy, 6 saszetek

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

11,36

Klienci kupili również

O produkcie: Theraflu Extra Grip 650 mg+ 10 mg+ 20 mg, lek wieloskładnikowy, 6 saszetek

100005467

Opis

Theraflu Extra Grip to lek w postaci proszku, który jest stosowany w celu leczenia objawów grypu i przeziębienia.

Działanie

Lek zawiera jako substancje czynne: paracetamol działający przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, chlorowodorek fenylefryny zmniejszający przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa, oraz maleininan feniraminy - substancję antyhistaminową łagodzącą objawy uczuleniowe, takie jak: kichanie, świąd lub przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok.

Wskazania

Wskazania do stosowania:
Leczenie objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle kostno -stawowe, bóle głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa z nosa, kichanie.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Theraflu ExtraGRIP
Nie należy stosować leku Theraflu ExtraGRIP w przypadku:
- nadwrażliwości (alergii) na paracetamol, chlorowodorek fenylefryny i maleinian feniraminy lub inne składniki,
- jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 14 dni inhibitory monoaminooksydazy
(inhibitory IMAO, leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona); jeśli pacjent nie wie,
czy leki stosowane przez niego z przepisu lekarza zawierają inhibitory IMAO, powinien zasięgnąć
porady lekarza lub farmaceuty przed przyjęciem leku opisanego w ulotce,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub bardzo wysokie ciśnienie tętnicze (nadciśnienie),
- jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy,
- jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania (choroba oczu z postępującym uszkodzeniem
nerwu wzrokowego i co najmniej częściowo związanej z podwyższonym ciśnieniem wewnątrz gałki
ocznej),
- jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy (guz zlokalizowany w pobliżu nerek, który
powoduje zwiększenie ciśnienia tętniczego),
- jeśli pacjent przyjmuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,
- jeśli pacjent przyjmuje leki beta-adrenolityczne (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia
tętniczego i chorób serca),
- jeśli pacjent przyjmuje doustnie leki sympatykomimetyczne, takie jak donosowe leki obkurczające
błonę śluzową nosa, leki hamujące apetyt lub leki psychostymulujące o działaniu podobnym do
amfetaminy itp.
- ciąży i karmienia piersią,
- u dzieci poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Theraflu ExtraGRIP należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą:
- jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek,
- jeśli pacjent choruje na niedokrwistość hemolityczną,
- jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (dziedziczne
zaburzenie),
- jeśli pacjent jest odwodniony lub długotrwale niedożywiony,
- jeśli pacjent ma chorobę układu krwionośnego,
- jeśli pacjent choruje na cukrzycę,
- jeśli pacjent ma przerośnięty gruczoł krokowy (prostatę), ponieważ może się to wiązać z
zatrzymaniem moczu,
- jeśli u pacjenta występuje niedrożność przewodu pokarmowego,
- jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka,
- jeśli pacjent choruje na padaczkę.
Lek zawiera paracetamol. NIE należy go stosować równocześnie z innymi produktami zawierającymi
paracetamol. W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy niezwłocznie skontaktować się z
lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne objawy, ponieważ może dojść do ciężkiego uszkodzenia
wątroby.
Lek należy przyjmować zgodnie z ustalonym schematem dawkowania.
Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:
- jeśli pacjent ma problemy z oddychaniem, takie jak astma, rozedma lub przewlekłe zapalenie
oskrzeli,
- jeśli gorączka zwiększa się lub utrzymuje się dłużej niż 3 dni,
- jeśli ból lub zatkanie nosa ulegnie nasileniu lub będzie trwać więcej niż 5 dni lub będzie mu
towarzyszyć wysoka gorączka, wysypka skórna lub uporczywy ból głowy. Mogą to być objawy
poważnej choroby.
Podczas stosowania leku nie wolno pić napojów alkoholowych ze względu na ryzyko wystąpienia
toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i
regularnie pijących alkohol. Paracetamol należy stosować ostrożnie u osób uzależnionych od alkoholu.
Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących inne leki mające wpływ na wątrobę
takie jak barbiturany, leki przeciwpadaczkowe, (np. fenytoina, fenobarbital, karbamazepina),
ryfampicyna i izoniazyd (patrz poniżej).

Stosowanie leku u dzieci

Leku Theraflu ExtraGRIP nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym w szczególności wymienionych poniżej:
- inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory IMAO) stosowane w leczeniu depresji i choroby
Parkinsona: nie stosować Theraflu ExtraGRIP, jeśli pacjent przyjmuje inhibitory IMAO lub
przyjmował je w ciągu ostatnich 14 dni,
- leki stosowane w leczeniu depresji, np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,
- leki obniżające podwyższone ciśnienie krwi, np. beta blokery, debryzochina, guanetydyna, rezerpina
i metylodopa,
- leki stosowane w leczeniu niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca (digoksyna i inne glikozydy
nasercowe),
- leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów krwi, np. warfaryna lub inne pochodne kumaryny,
- leki zawierające paracetamol lub leki sympatykomimetyczne, np. obkurczające błonę śluzową nosa
stosowane w leczeniu przeziębień i grypy, itp.
- leki przeciwko nudnościom i wymiotom, takie jak metoklopramid lub domperydon,
- leki stosowane w leczeniu gruźlicy (ryfampicyna i izoniazyd) i zakażeń bakteryjnych
(chloramfenikol),
- barbiturany (leki nasenne),
- leki stosowane w leczeniu napadów drgawkowych, takie jak fenytoina, fenobarbital, karbamazepina
i lamotrygina,
- kolestyramina stosowana w celu obniżenia stężenia cholesterolu,
- zydowudyna (AZT) stosowana w leczeniu zakażenia wirusem HIV,
- probenecyd stosowany w leczeniu dny moczanowej,
- ergotamina i metysergid, stosowane w leczeniu migreny,
- leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona,
- leki opioidowe (narkotyki),
- tiazydowe leki moczopędne,
- progesteron i doustne środki antykoncepcyjne.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie zaleca się stosowania leku w ciąży.
Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w 1 szklance gorącej, ale nie wrzącej wody. Wypić po wystygnięciu do odpowiedniej temperatury.
Jednorazowo można przyjąć zawartość 1 saszetki. W razie konieczności dalszego leczenia objawowego dawkę tę można powtórzyć po 4-6 godzinach. Nie stosować więcej niż 3 saszetki w ciągu doby.
Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy chorobowe będą się utrzymywać lub nasilą się po 5 dniach lub jeśli gorączka będzie się utrzymywać przez dłużej niż 3 dni.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Theraflu ExtraGRIP może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.
Należy PRZERWAĆ przyjmowanie leku i bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem w przypadku
wystąpienia następujących objawów:
- reakcje uczuleniowe (występują rzadko),
- obrzęk naczynioruchowy, w tym świszczący oddech, duszność, obrzęk twarzy, warg, języka lub
gardła (występują rzadko),
- reakcja anafilaktyczna (ciężka reakcja uczuleniowa, częstość nieznana),
- wysypka, pokrzywka, swędzenie, zaczerwienienie skóry (występują rzadko),
- ciężkie reakcje skórne, w tym złuszczanie skóry, pęcherze, owrzodzenia, nadżerki w jamie ustnej (w
bardzo rzadkich przypadkach),
- krwawienia lub powstawanie siniaków (zaburzenia krzepliwości krwi spowodowane małą liczbą
płytek krwi) (występuje bardzo rzadko)
Pozostałe działania niepożądane leku:
Częste (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)
- nudności
- wymioty
- senność
Rzadkie (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów )
- nerwowość, bezsenność,
- zawroty głowy, bóle głowy,
- przyspieszenie rytmu serca, kołatanie serca, zwiększone ciśnienie tętnicze,
- zaparcia, biegunka, dolegliwości brzuszne,
- suchość w ustach,
- uczucie ogólnego dyskomfortu lub rozbicia (złe samopoczucie).
W rzadko występujących przypadkach można także zaobserwować nieprawidłowe wyniki badań
laboratoryjnych testów czynnościowych wątroby.
Bardzo rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)
- agranulocytoza (spadek ilości granulocytów we krwi),
- leukopenia (spadek ilości leukocytów we krwi),
- pancytopenia (niedobór elementów morfotycznych krwi).

Skład

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol 650 mg, chlorowodorek fenylefryny 10 mg, maleinian feniraminy 20 mg
Ponadto lek zawiera: sacharozę, acesulfam potasowy, żółcień chinolinową (E 104),
żółcień pomarańczową, maltodekstrynę M100, krzemionkę koloidalną uwodnioną, naturalne aromaty cytrynowe, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian dwuwodny, wapnia fosforan.

Producent

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Dystrybutor

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.