Xorimax 250, 250 mg, 14 tabletek drażowanych

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
25,87

O produkcie: Xorimax 250, 250 mg, 14 tabletek drażowanych

100044518

Opis

Xorimax 250, 250 mg, 14 tabletek drażowanych  jest antybiotykiem stosowanym u dorosłych i dzieci. Należy do grupy tzw. cefalosporyn.


Wskazania

Xorimax stosuje się w leczeniu zakażeń:
- gardła
- zatok
- ucha środkowego
- płuc lub zakażeń w obrębie klatki piersiowej
- dróg moczowych
- skóry i tkanek miękkich.

Xorimax może być również stosowany:
- w leczeniu choroby z Lyme (boreliozy – zakażenia przenoszonego przez kleszcze).


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz rozważy korzyści z leczenia pacjentki lekiem Xorimax wobec ryzyka dla jej dziecka.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Tabletki Xorimax należy przyjmować po posiłkach, gdyż pomoże to zwiększyć skuteczność leczenia.

Tabletki Xorimax należy połykać popijając wodą.

Tabletek nie należy żuć, kruszyć ani dzielić, gdyż może to utrudniać ich połykanie oraz zmniejszyć skuteczność leczenia.

Zalecana dawka to:
Dorośli
Zwykle stosowana dawka leku Xorimax wynosi 250 mg do 500 mg dwa razy na dobę, w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Zwykle stosowaną dawką leku Xorimax jest od 10 mg/kg masy ciała (maksymalnie 125 mg) do 15 mg/kg masy ciała (maksymalnie 250 mg) dwa razy na dobę, w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia.
Xorimax nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy, gdyż nie jest znane bezpieczeństwo jego stosowania ani skuteczność w tej grupie wiekowej.

W zależności od rodzaju choroby lub reakcji pacjenta na leczenie, lekarz może zmienić dawkę początkową leku lub uznać, że konieczny może być więcej niż jeden cykl leczenia.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Jeśli pacjent ma problemy z nerkami, lekarz może zastosować u niego inną dawkę leku.
-Jeśli sytuacja taka dotyczy pacjenta, powinien powiedzieć o tym lekarzowi.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie cefuroksymu i zwrócić się po pomoc medyczną:
• Czerwonawe niewypukłe plamy na tułowiu, przypominające tarczę lub okrągłe, często z pęcherzami pośrodku, łuszczenie się skóry, owrzodzenia jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych i oczu. Te ciężkie wysypki skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksycza nekroliza naskórka) mogą poprzedzać gorączka i objawy grypopodobne.
• Rozległa wysypka, wysoka temperatura ciała i powiększone węzły chłonne (zespół DRESS).
• Czerwona, łuszcząca się, rozległa wysypka z guzkami pod skórą i pęcherzami, z jednoczesną gorączką. Objawy te występują zwykle na początku leczenia (ostra uogólniona osutka krostkowa).

Działania niepożądane, na które należy zwrócić uwagę
U niewielu pacjentów otrzymujących Xorimax występuje reakcja alergiczna lub reakcja skórna, która może mieć ciężki przebieg. Objawy mogą być następujące:
• ciężka reakcja alergiczna. Do objawów należy wypukła i swędząca wysypka, obrzęk czasami obejmujący twarz lub jamę ustną i powodujący trudności w oddychaniu.

Pozostałe działania niepożądane, na które należy zwrócić uwagę podczas stosowania leku Xorimax obejmują:
• zakażenia grzybicze. Takie leki, jak Xorimax, mogą powodować nadmierny wzrost drożdżaków (Candida) w organizmie, co może prowadzić do zakażeń grzybiczych (takich jak pleśniawki). Takie działanie niepożądane jest bardziej prawdopodobne, jeśli pacjent otrzymuje Xorimax przez długi czas.
• ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego). Takie leki, jak Xorimax, mogą powodować zapalenie jelita grubego z ciężką biegunką (zazwyczaj z obecnością krwi i śluzu), bólem brzucha i gorączką.
• reakcja Jarischa-Herxheimera. U niektórych pacjentów przyjmujących Xorimax z powodu choroby z Lyme może wystąpić gorączka, dreszcze, ból głowy, ból mięśni i wysypka. Zjawisko to nosi nazwę reakcji Jarischa-Herxheimera. Objawy te utrzymują się zwykle od kilku godzin do doby.

-Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Częste działania niepożądane
Mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób:
- zakażenia grzybicze (np. drożdżakowe)
- ból głowy
- zawroty głowy
- biegunka
- nudności
- ból brzucha

Częste działania niepożądane, które można stwierdzić w badaniach krwi:
- zwiększenie pewnego rodzaju krwinek białych (eozynofilia)
- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Niezbyt częste działania niepożądane
Mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób:
- wymioty
- wysypki skórne

Niezbyt częste działania niepożądane, które można stwierdzić w badaniach krwi:
- zmniejszenie liczby płytek krwi (komórek wspomagających krzepnięcie krwi)
- zmniejszenie liczby krwinek białych
- dodatni odczyn Coombsa

Inne działania niepożądane
Inne działania niepożądane występowały u bardzo niewielu osób, ale ich dokładna częstość nie jest znana:
• ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego)
• reakcje alergiczne
• reakcje skórne (również ciężkie)
• wysoka temperatura ciała (gorączka)
• zażółcenie białkówek oczu lub skóry
• zapalenie wątroby

Działania niepożądane, które można stwierdzić w badaniach krwi:
- za szybki rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna)


Skład

Substancją czynną jest cefuroksym.

Jedna tabletka drażowana Xorimax 250 zawiera 300,72 mg aksetylu cefuroksymu, co odpowiada 250 mg cefuroksymu.

Jedna tabletka drażowana Xorimax 500 zawiera 601,44 mg aksetylu cefuroksymu, co odpowiada 500 mg cefuroksymu.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:
sodu laurylosiarczan, kopowidon, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, mannitol granulowany, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon i talk, mannitol, hypromeloza, glikol polietylenowy, polisorbat 80 i tytanu dwutlenek (E 171).


Producent

Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl, Austria


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.