Maxipirin Dr.Max, 500 mg, 20 tabletek

Dostępny
8,99

Klienci kupili również

O produkcie: Maxipirin Dr.Max, 500 mg, 20 tabletek

100010026

Opis

Maxipirin należy do grupy leków, które mają właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne (zmniejszają stany zapalne) i przeciwgorączkowe (redukują gorączkę).

Działanie

Maxipirin należy do grupy leków, które mają właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne (zmniejszają stany zapalne) i przeciwgorączkowe (redukują gorączkę).

Wskazania

Maxipirin służy do przynoszenia ulgi w przypadku łagodnego do umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, ból zęba, bóle mięśni i stawów, bóle miesiączkowe oraz w gorączce i zapaleniu.
Maxipirin jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat.
Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej po upływie 3 dni w przypadku gorączki lub 5 dni w przypadku bólu.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Maxipirin:
- jeśli pacjent wykazuje nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
- jeśli pacjent cierpi na reakcje alergiczne z astmą w wywiadzie lub wykazuje podobne reakcje na salicylany lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne;
- choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy;
- jeśli pacjent ma nadmierną skłonność do krwawienia (skaza krwotoczna);
- jeśli pacjent cierpi na ciężkie zaburzenia nerek lub wątroby;
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca;
- w połączeniu z metotreksatem w dawkach większych niż 15 mg na tydzień;
- w trzecim trymestrze ciąży.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Maxipirin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
- jeśli pacjent jest uczulony na inne leki przeciwbólowe, przeciwreumatyczne (leki stosowane w leczeniu chorób zapalnych stawów, mięśni i ścięgien) lub inne leki przeciwzapalne lub inne substancje alergizujące;
- jeśli pacjent ma w wywiadzie chorobę wrzodową lub krwawienia do żołądka lub jelit;
- jeśli pacjent przyjmuje leki zapobiegające tworzeniu się skrzepów krwi (leki przeciwzakrzepowe);
- jeśli pacjent ma zaburzoną czynność nerek lub zaburzenie krążenia (np. choroba naczyń nerkowych, zastoinowa niewydolność serca, zmniejszenie objętości krwi krążącej, rozległa operacja, posocznica (choroba krwi), ciężkie krwawienia), gdyż kwas acetylosalicylowy może dodatkowo zwiększyć ryzyko występowania zaburzeń czynności nerek i ciężkiej niewydolności nerek;
- jeśli pacjent cierpi na niewydolność wątroby;
- jeśli u pacjenta występuje ciężki niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej - kwas acetylosalicylowy może spowodować hemolizę (rozpad czerwonych krwinek) lub anemię hemolityczną (niedokrwistość z powodu rozpadu krwinek czerwonych). Czynnikami zwiększającymi potencjalne ryzyko wystąpienia hemolizy są np. duże dawki leku, gorączka lub ostra infekcja;
- jeśli pacjent ma zmniejszone wydalanie kwasu moczowego, który w małych dawkach może powodować atak dny moczanowej;
- jeśli pacjentka jest w ciąży (pierwszych 6 miesięcy);
- jeśli pacjentka karmi piersią.

Ryzyko ataku astmy (nietolerancja leków przeciwbólowych lub astma wywołana środkami przeciwbólowymi) występuje u chorych na astmę, katar sienny, polipy nosa lub przewlekłe zakażenia układu oddechowego (zwłaszcza z objawami towarzyszącymi podobnymi do objawów kataru siennego) lub u pacjentów wrażliwych na niektóre rodzaje leków stosowanych w leczeniu bólu i chorób reumatycznych, którzy przyjmują lek Maxipirin. Jeśli pacjent cierpi na któreś z powyższych, należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku Maxipirin. To samo odnosi się także do pacjentów, którzy reagują na inne substancje alergicznymi reakcjami skórnymi, świądem lub pokrzywką.

Ciężkie wysypki skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka były zgłaszane bardzo rzadko u pacjentów przyjmujących niesteroidowe leki przeciwzapalne. Często, wysypka może obejmować wrzody jamy ustnej, gardła, nosa, spojówek i narządów płciowych (czerwone i opuchnięte oczy). Te poważne wysypki skórne są często poprzedzone objawami grypopodobnymi, takimi jak gorączka, ból głowy, ból ciała. Wysypka może rozwinąć się do rozlegle występujących pęcherzy i łuszczenia się skóry. W przypadku wystąpienia wysypki lub tego typu objawów skórnych, należy przerwać stosowanie leku Maxipirin i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Przed zabiegiem należy zwrócić się do lekarza lub dentysty lub poinformować ich o jakimkolwiek spożyciu leku Maxipirin.

Leki zawierające kwas acetylosalicylowy nie powinny być przyjmowane długotrwale lub w dużych dawkach bez konsultacji z lekarzem.


Stosowanie leku u dzieci

Leku Maxipirin nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat z chorobami przebiegającymi zarówno z jak i bez gorączki, chyba że został zalecony przez lekarza. Uporczywe wymioty w połączeniu z tymi chorobami gorączkowania mogą być objawem zespołu Reye'a, bardzo rzadkiej, ale zagrażającej życiu choroby, która wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a jest większe w przypadku niektórych chorób wirusowych, zwłaszcza grypy i ospy wietrznej.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Kwas acetylosalicylowy nasila działanie następujących leków:
- metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka lub reumatoidalnego zapalenia stawów);
- środki przeciwzakrzepowe (takie jak kumaryny, heparyna) i inhibitory agregacji płytek krwi (substancje stosowane w celu zapobiegania gromadzenia się płytek i tworzenia skrzepów krwi, takie jak tiklopidyna);
- leki przeciwzapalne i przeciwbólowe (takie jak ibuprofen);
- selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) (leki stosowane w leczeniu depresji);
- digoksyna (stosowana w leczeniu niewydolności serca);
- leki przeciwcukrzycowe (substancje stosowane w celu obniżenia poziomu cukru we krwi);
- leczenie glikokortykosteroidami lub spożywanie alkoholu - zwiększone ryzyko krwawienia z żołądka i jelit oraz powstawania wrzodów;
- kwas walproinowy (leki stosowane w leczeniu napadów padaczki).

Kwas acetylosalicylowy osłabia działanie następujących leków:
- leki poprawiające wydalanie moczu (leki moczopędne);
- leki zmniejszające ciśnienie krwi (inhibitory ACE);
- leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (działanie urykozuryczne) poprawiają wydalanie kwasu moczowego (takie jak probenecyd, benzbromaron).


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, należy poinformować o tym lekarza. Leku Maxipirin nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem w pierwszym i drugim trymestrze (pierwszych 6 miesięcy ciąży). Leku Maxipirin nie należy stosować w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży, ze względu na zwiększone ryzyko powikłań dla matki i dziecka podczas porodu.

Zaledwie niewielkie ilości kwasu acetylosalicylowego i jego metabolitów przenikają do mleka kobiecego. Nieobserwowano niekorzystnych skutków dla dziecka w trakcie krótkotrwałego leczenia. Dlatego też nie jest konieczne przerwanie karmienia piersią. Jeśli pacjentka nie może uniknąć regularnego przyjmowania dużych dawek leku, karmienie piersią należy przerwać.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z niniejszą ulotką lub z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej po upływie 3 dni w przypadku gorączki lub 5 dni w przypadku bólu. Nie używać dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Tabletkę połykać popijając dużą ilością wody. Nie brać na pusty żołądek.

Zalecana dawka dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat to 1 – 2 tabletki w pojedynczej dawce. W razie potrzeby dawkę można powtórzyć 3-4 razy dziennie z zachowaniem 4-8 godzinnej przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami. Nie należy stosować więcej niż maksymalna dzienna dawka - 8 tabletek (4 g substancji czynnej).


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek inne niewymienione objawy niepożądane:

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):
- niestrawność;
- bóle przewodu pokarmowego i brzucha.

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób):
- stany zapalne przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa;
- reakcje nadwrażliwości, w tym objawy takie jak wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, nieżyt nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa, problemy z oddychaniem i sercem.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):
- owrzodzenie z towarzyszącym krwawieniem i perforacją;
- krwawienie z żołądka;
- krwawienie wewnątrzczaszkowe;
- reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs;
- przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz wątrobowych;
- ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- krwawienie okołooperacyjne;
- krwiak;
- krwawienie z nosa;
- krwawienie z układu moczowo-płciowego;
- krwawiące dziąsła;
- anemia ostra i przewlekła lub wywołana niedoborem żelaza (w wyniku ukrytego mikrokrwawienia) - redukcja czerwonych ciałek krwi może sprawić, że skóra stanie się blada i może wystąpić osłabienie lub duszność;
- niedokrwistość hemolityczna i hemoliza - zmniejszenie liczby czerwonych krwinek lub ich zniszczenie, które powoduje jasnożółte zabarwienie skóry oraz osłabienie lub uczucie duszności, jeśli pacjent ma poważny niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;
- zawroty głowy i szumy uszne (dzwonienie i szum w uszach), które mogą być spowodowane przez przedawkowanie;
- zmniejszona czynność nerek.


Skład

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Każda tabletka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego.
Substancjami pomocniczymi są skrobia kukurydziana i celuloza, proszek.

Producent

Wytwórca:

Saneca Pharmaceuticals
Nitrianska 100
920 27 Hlohovec
Słowacja

Podmiot odpowiedzialny:

Dr. Max Pharma s.r.o.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praga
Republika Czeska


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.