Apap Caps, 0,5 g, 10 kapsulek miękkich

Marka: APAP

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

11,09

Klienci kupili również

O produkcie: Apap Caps, 0,5 g, 10 kapsulek miękkich

100011118

Opis

Nazwa APAP caps
Nazwa międzynarodowa Paracetamol
Dawka 500 mg
Postać kapsułki miękkie
Wielkość opakowania 10 sztuk
Działanie/właściwości
  • przecwibólowo
  • przeciwgorączkowo

Apap Caps, 0,5 g, 10 kapsulek miękkich zawiera substancję czynną paracetamol, która należy do grupy leków zwanych analgetykami (leków przeciwbólowych).


Wskazania

Kiedy brać Apap Caps?

Lek ten  stosuje się w leczeniu objawowym łagodnego do umiarkowanego bólu i (lub) gorączki.
Lek APAP Caps można stosować u dorosłych, młodzieży i dzieci, lecz nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 9 lat.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania Apap Caps?

Nie stosować leku jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek
- jeśli pacjent ma umiarkowaną do ciężkiej niewydolność nerek (niezadowalająca czynność nerek)
- jeśli pacjent ma łagodną do ciężkiej niewydolność wątroby (niezadowalająca czynność wątroby)
- jeśli pacjent ma zespół Gilberta
- jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy 6-fosforanowej
- jeśli pacjent ma anemię hemolityczną
- jeśli pacjent jest odwodniony
- jeśli pacjent jest chronicznie niedożywiony
- jeśli pacjent ma astmę i jest uczulony na aspirynę (kwas acetylosalicylowy)
- jeśli pacjent pije codziennie duże ilości alkoholu; w tym przypadku występuje większe ryzyko szkodliwego działania na wątrobę
- jeśli objawy choroby utrzymują się dłużej niż 3 dni lub wystąpią ponownie, należy skontaktować się z lekarzem
- jeśli pacjent przyjmuje już inne leki przeciwbólowe zawierające paracetamol nie należy stosować leku APAP Caps.

Nie zaleca się długotrwałego lub częstego stosowania leku.
Należy zwrócić się do lekarza, jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy lub dotyczyło w przeszłości pacjenta.


Stosowanie leku u dzieci

Leku APAP Caps nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 9 lat.

Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć Apap Caps?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym lekach wydawanych z przepisu lekarza.
Różne leki, stosowane jednocześnie, mogą wzajemnie na siebie wpływać.
Przed zastosowaniem paracetamolu należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Należy też skontaktować się w przypadku stosowania następujących leków:
- barbituranów (leki o działaniu nasennym lub znieczulającym)
- niektórych leków przeciwdepresyjnych
- robanecydu (stosowany w leczeniu żółtaczki)
- chloramfenikolu (antybiotyk)
- metoklopramidu lub domperydonu (leki stosowane przeciw mdłościom, przeciwwymiotne)
- kolestyraminy (lek o działaniu antycholinergicznym)
- warfaryny i innych leków pochodnych kumaryny (o działaniu przeciwzakrzepowym)
- zydowudyny (lek stosowany w leczeniu AIDS)
- salicylamidu (lek o działaniu przeciwbólowym)
- izoniazydu (lek stosowany w leczeniu gruźlicy)
- lamotryginy (lek przeciwpadaczkowy).

Paracetamol może wpływać na wyniki rożnych badań laboratoryjnych.


Ciąża

Czy stosowanie Apap Caps w ciąży i podczas karmienia piersią jest bezpieczne?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Lek ten może być stosowany podczas ciąży. Należy przyjmować możliwie najmniejszą zalecaną dawkę zmniejszającą ból i (lub) gorączkę oraz jak najkrócej. Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli ból i (lub) gorączka nie zmniejszają się lub gdy konieczne jest częstsze stosowanie leku.

Karmienie piersią
Mimo, że paracetamol przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią, nie ma on wpływu na dzieci karmione mlekiem matki. Paracetamol może być stosowany krótkotrwale u kobiet karmiących piersią w zalecanych dawkach.


Dawkowanie

Jak dawkować Apap Caps?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób użycia:
Kapsułkę apap caps należy połknąć popijając dużą ilością wody (pół szklanki).

Zalecana dawka:
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat (masa ciała >55 kg):
1 lub 2 kapsułki (500 mg -1 g) jednorazowo, maksymalnie 6 kapsułek (3 g) na dobę.
Dzieci i młodzież w wieku poniżej 15 lat:
Dzieci w wieku od 9 do 12 lat (30 - 40 kg): 1 kapsułka (500 mg) jednorazowo, 3 - 4 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 12 do 15 lat (40 - 55 kg): 1 kapsułka (500 mg) jednorazowo, 4 - 6 razy na dobę.
Mniejsza częstość podawania jest przenaczona dla młodszych dzieci w danej grupie wiekowej.

U dzieci w wieku poniżej 12 lat nie należy stosować dawki większej niż 60 mg/kg mc./dobę.
• Leku APAP caps nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 9 lat.
• Należy zachować przynajmniej 4 godzinne odstępy między podaniem kolejnych dawek leku.
• Nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.
• Nie należy przekraczać zalecanych dawek.
• Jeśli objawy gorączki i (lub) bólu powtórzą się, stosowanie leku może być powtórzone według zalecanego schematu dawkowania.

Jak długo można stosować Apap Caps?

Jeżeli ból utrzymuje się dłużej niż przez 5 dni lub gorączka przez dłużej niż 3 dni lub te objawy nasilają się lub wystąpią inne objawy, stosowanie leku należy przerwać i skontaktować się z lekarzem.

Skuteczna dawka dobowa nie może być większa niż 60 mg/kg mc./dobę (więcej niż 2 g/dobę) w następujących przypadkach:
• u dorosłych o masie ciała mniejszej niż 50 kg
• w łagodnej do umiarkowanej niewydolności wątroby, zespole Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna)
• odwodnieniu
• chronicznym niedożywieniu.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według innych zaleceń lekarza.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku APAP caps
Jeśli pacjent przyjął dawkę większą niż zalecana należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. Zażycie dawki większej niż zalecana może spowodować wystąpienie nudności, wymiotów, braku apetytu. Zażycie kilka razy maksymalnej dawki dobowej jedorazowo może spowodować bardzo cieżkie uszkodzenie wątroby. Zwykle nie występuje utrata przytomności. Tym niemniej, pacjent powinien niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

Jeśli pacjentowi nie zostanie w odpowiednim czasie udzielona stosowna pomoc, uszkodzenie wątroby może być nieodwracalne.

Pominięcie zastosowania leku apap caps
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku APAP caps
Przerwanie stosowania leku nie powoduje żadnych szczególnych objawów.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jakie skutki uboczne może mieć stosowanie Apap Caps

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000)
- różne nieprawidłowości w wynikach badań krwi, w tym agranulocytoza, trombocytopenia, plamica trombocytopeniczna, leukopenia i anemia hemolityczna
- alergie (z wyłączeniem obrzęku naczynioruchowego)
- zaburzenia czynności wątroby, niewydolność wątroby, martwica komórek wątrobowych i żółtaczka
- świąd, wysypka, pocenie się, plamica, pokrzywka
- przedawkowanie i zatrucie
- depresja, splątanie, omamy
- drżenie, ból głowy
- niewyraźne widzenie
- obrzęk
- krwawienie, ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty
- zawroty głowy, gorączka, senność

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)
- pancytopenia (zmniejszenie liczby krwinek)
- reakcje nadwrażliwości, w przypadku ich wystąpienia leczenie należy przerwać, w tym obrzęk naczynioruchowy, trudności w oddychaniu, pocenie się, nudności, spadek ciśnienia krwi, wstrząs i anafilaksja
- uczucie ucisku w klatce piersiowej w wyniku skurczu mięśni oddechowych (skurcz oskrzeli) u pacjentów uczulonych na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ, grupa leków przeciwbólowych działających przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo)
- zatrucie wątroby
- wysypka (wykwity)
- hipoglikemia (za małe stężenie glukozy we krwi)
- ciemne zabarwienie moczu (sterylny ropomocz) i zaburzenia czynności nerek
- ciężkie reakcje skórne.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) 
-ostra uogólniona osutka krostkowa, toksyczna rozpływna martwica naskórka, dermatozy wywoływane przez leki, zespół Stevens-Johnsona.

Po długotrwałym stosowaniu 3 do 4 gramów paracetamolu na dobę może wystąpić uszkodzenie wątroby.
Uszkodzenie wątroby może także wystąpić po jednorazowym przyjęciu paracetamolu w ilości 6 g.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce, lub objawów, które pacjent uzna za ciężkie, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.


Skład

Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda kapsułka miękka zawiera 500 mg paracetamolu.
Pozostałe składniki to:
Zawartość kapsułki: makrogol 400, makrogol 600, woda oczyszczona, glikol propylenowy, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna.
Osłonka kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, woda oczyszczona, glicerol, tytanu dwutlenek (E171).
Zawiera śladowe ilości alkoholu izopropylowego, triglicerydów nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, lecytyny sojowej.

Producent

Apotex Nederland B.V. Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Holandia


Dystrybutor

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.