Bilobil Forte, 80 mg, 60 kapsułek

Wielkość opakowania - kapsułki
Dostępny
35,59

O produkcie: Bilobil Forte, 80 mg, 60 kapsułek

100000698

Opis

Nazwa Bilobil forte
Nazwa międzynarodowa Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum
Dawka 80 mg
Postać kapsułki twarde
Wielkość opakowania 60 sztuk
Działanie/właściwości
  • poprawia zdolności poznawcze osób starszych
  • poprawia jakość życia w łagodnej demencji

Bilobil Forte, 80 mg, 60 kapsułek zawiera kwantyfikowany wyciąg z liści miłorzębu japońskiego.


Działanie

Jak działa Bilobil Forte?

Lek wykazuje korzystny wpływ na przepływu krwi w mózgu. Dodatkowo poprawia zaopatrzenie mózgu w tlen i glukozę.


Wskazania

Kiedy brać Bilobil Forte?

Bilobil forte stosuje się w celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych ( związane z wiekiem) i poprawy jakości życia w łagodnej demencji.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Bilobil Forte?

Nie należy stosować tego leku, jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg z miłorzębu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku oraz gdy pacjentka jest w ciąży.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień (skaza krwotoczna) lub przyjmuje leki przeciwzakrzepowe lub przeciwpłytkowe (tzw. leki rozrzedzające krew), powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Przed zabiegiem operacyjnym należy poinformować lekarza o stosowaniu leku. Zaleca się przerwać stosowanie leku przynajmniej 3 – 4 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Pacjenci z padaczką przed rozpoczęciem stosowania leku powinni zwrócić się do lekarza, gdyż przyjmowanie preparatów zawierających wyciąg z miłorzębu japońskiego może powodować pojawienia się kolejnych napadów.

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie produktu Bilobil forte oraz produktów zawierających efavirenz.


Stosowanie leku u dzieci

Brak wskazań do stosowania produktu u dzieci i młodzieży. Bilobil forte nie powinien być stosowany w tej grupie wiekowej.

Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć leku Bilobil Forte?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
W przypadku jednoczesnego przyjmowania leku z lekami, które zapobiegają krzepnięciu krwi (takim jak przeciwpłytkowe związki kumaryny, klopidogrel, kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne), może towpływać na ich działanie.
Jeśli pacjent przyjmuje warfarynę, lek stosowany w zapobieganiu krzepnięciu krwi, lekarz może zalecić monitorowanie pacjenta podczas leczenia, zwłaszcza w przypadku zmiany dawki lub zmiany produktu, ale także w przypadku rozpoczęcia lub zakończenia stosowania leku.
Przyjmując lek z dabigatranem, lekiem stosowanym do zapobiegania krzepnięciu krwi, jego działanie może być zwiększone. Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.
W przypadku jednoczesnego stosowania leku z nifedypiną, lekiem stosowanym w leczeniu niektórych zaburzeń serca i nadciśnienia, jej działanie może być zwiększone, co może prowadzić do zawrotów głowy lub większej liczby uderzeń gorąca. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.
Nie zaleca się stosowania tego leku w przypadku przyjmowania efawirenzu (leku do leczenia zakażenia wirusem HIV), ponieważ działanie efawirenzu może być zmniejszone.


Ciąża

Czy stosowanie leku Bilobil Forte w ciąży i podczas karmienia piersią jest bezpieczne?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Bilobil forte jest przeciwwskazany do stosowania podczas ciąży, ze względu na brak wystarczających danych oraz ryzyko zwiększonej skłonności do krwawień.

Ze względu na brak wystarczających danych, dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku nie zaleca się stosować w okresie karmienia piersią


Dawkowanie

Jak dawkować Bilobil Forte?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka dobowa dla dorosłych i osób w podeszłym wieku wynosi 3 kapsułki Bilobil forte raz na dobę.
Tabletki należy połknąć, popijając wodą.

Jak długo można stosować Bilobil Forte?

Leczenie powinno trwać, co najmniej 8 tygodni.
Jeżeli po 3 miesiącach stosowania preparatu nie następuje poprawa lub jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów, należy zwrócić się do lekarza w celu ustalenia czy kontynuacja leczenia jest uzasadniona

Dzieci i młodzież
Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku 
W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Dotychczas brak doniesień o zatruciu wyciągiem z miłorzębu japońskiego.

Pominięcie zastosowania leku
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko jak to możliwe, chyba, że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. W tym przypadku, należy opuścić pominiętą dawkę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jakie skutki uboczne może mieć stosowanie leku Bilobil Forte?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Bardzo często (częściej niż u 1 osoby na 10):
- ból głowy.
Często (u 1 do 10 osób na 100):
- zawroty głowy,
- biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- alergiczne reakcje skórne (obrzęk, rumień, świąd i wysypka);
- reakcje uczuleniowe (wstrząs alergiczny),
- krwawienie z poszczególnych narządów (oczu, nosa, krwotok z naczyń mózgowych i przewodu pokarmowego).


Skład

Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z liści miłorzębu japońskiego.
Każda kapsułka twarda zawiera 80 mg wyciągu (w postaci kwantyfikowanego suchego wyciągu) z Ginkgo biloba L., folium (liście miłorzębu) (35-67:1), co odpowiada:
- 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych,
- 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C,
- 2,08-2,56 mg bilobalidu.
Ekstrahent i: aceton 60% (m/m).
Susbtancja pomocnicza dodana do wyciągu: glukoza ciekła suszona rozpyłowo

Pozostałe składniki leku: laktoza jednowodna, krzemionka koloidowa bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, talk; Substancje otoczki kapsułki: parahydroksybenzoesan metylu (E 218), parahydroksybenzoesan propylu (E 216), żelatyna wołowa, czerń brylantowa (E 151), błękit patentowy V (E 131), czerwień koszenilowa (E 124), żółcień pomarańczowa (E 110), tytanu dwutlenek (E 171).


Producent

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia


Dystrybutor

Krka Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 5
02-235 Warszawa


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.