Duozinal, (2,5 mg + 58 mg Ca2+)/5 ml, syrop, 150 ml

Dostępny
20,59

O produkcie: Duozinal, (2,5 mg + 58 mg Ca2+)/5 ml, syrop, 150 ml

100001778

Opis

Nazwa Duozinal
Nazwa międzynarodowa Cetirizini dihydrochloridum + Calcii chloridum dihydricum
Dawka (2,5 mg + 58 mg Ca2+)/5 ml
Postać syrop
Wielkość opakowania 150 ml
Działanie/właściwości
  • przeciwalergicznie

Duozinal, (2,5 mg + 58 mg Ca2+)/5 ml, syrop, 150 ml zawiera dwie substancje czynne: cetyryzyny dichlorowodorek i wapnia chlorek.


Działanie

Na co jest syrop Duozinal?

Duozinal syrop jest lekiem o działaniu przeciwalergicznym.


Wskazania

U dorosłych i dzieci w wieku 2 lat i powyżej:
- łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (takich jak kichanie, świąd nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa, zaczerwienienie i swędzenie oczu, łzawienie);
- łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki (takich jak świąd, skórna pokrzywka, zaczerwienienie skóry).

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.


Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Duozinal syrop:
- jeśli pacjent ma uczulenie na cetyryzyny dichlorowodorek lub wapnia chlorek dwuwodny (substancje czynne) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent ma uczulenie na hydroksyzynę lub pochodne piperazyny;
- jeśli pacjent ma zwiększone stężenie wapnia we krwi – hiperkalcemię (występującą np. u pacjentów z hiperwitaminozą D – nadmiar witaminy D, nadczynnością przytarczyc, sarkoidozą – choroba układu odpornościowego, chorobami nowotworowymi z przerzutami do kości, jak np. plasmocytoma);
- jeśli pacjent ma hiperkalciurię (wydalanie dużych ilości wapnia z moczem);
- jeśli pacjent ma galaktozemię (wrodzone zaburzenie wchłaniania glukozy-galaktozy);
- jeśli pacjent ma kamicę nerkową (odkładanie się wapnia w drogach moczowych);
- jeśli pacjent ma umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności nerek;
- jeśli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Duozinal syrop należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
- jeśli pacjent choruje na padaczkę lub ma skłonność do drgawek;
- jeśli pacjent ma problemy z oddawaniem moczu (np. problemy z rdzeniem kręgowym lub prostatą, lub problemy z pęcherzem moczowym).


Stosowanie leku u dzieci

Leku nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować jednocześnie z lekiem Duozinal leków wymienionych poniżej.

Lek Duozinal może wpływać na działanie innych leków i odwrotnie.
Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków:
- tetracykliny, fluorochinolony (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych);
- związki fluoru (składnik pasty do zębów);
- sulfasalazynę (lek stosowany w leczeniu m.in. reumatoidalnego zapalenia stawów);
- tiazydowe leki moczopędne;
- witaminę D3;
- glikokortykosteroidy (zwane steroidami, stosowane w leczeniu m.in. choroby reumatycznej);
- parathormon (lek stosowany w leczeniu nadczynności tarczycy);
- glikozydy nasercowe (leki stosowane w leczeniu niewydolności serca i zaburzeń pracy serca), ponieważ zwiększa się ryzyko zaburzeń rytmu serca;
- werapamil i inne leki blokujące kanał wapniowy (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca), ponieważ duże dawki leku Duozinal syrop, zwłaszcza w skojarzeniu z witaminą D3, mogą osłabiać działanie tych leków.

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy przyjmuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek można stosować w ciąży jedynie, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Leku nie należy przyjmować w okresie karmienia piersią, ponieważ lek przenika do mleka matki i może powodować działania niepożądane u dziecka.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Do dawkowania leku należy używać miarki dołączonej do opakowania. Umożliwia to odmierzanie dokładnej dawki.
Zalecana dawka to:
- Dzieci w wieku od 2 lat do 6 lat: 5 ml syropu 2 razy na dobę.
- Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 10 ml syropu 2 razy na dobę.
- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 20 ml syropu raz na dobę.

Lek należy przyjmować godzinę przed posiłkiem, popijając dużą ilością płynu, aby zapobiec podrażnieniu żołądka. Nie zaleca się popijania leku napojami mlecznymi.

Jeśli objawy nie ustąpią po 3 dniach stosowania leku lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Duozinal syrop
W razie zastosowania dawki leku większej niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem.
Objawy przedawkowania to: dezorientacja, biegunka, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój (zwłaszcza ruchowy), uspokojenie, senność, osłupienie, tachykardia (szybkie bicie serca), zaburzenia rytmu serca, drżenie, zatrzymanie moczu lub nadmierne oddawanie moczu, utrata apetytu, bóle mięśni i stawów, wymioty, nudności, wzmożone pragnienie.

Pominięcie przyjęcia leku Duozinal syrop
W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć dawkę tak szybko, jak to jest możliwe i kontynuować leczenie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala, jeśli wystąpi:
- wstrząs anafilaktyczny – pierwszymi objawami mogą być: wysypka na skórze, obrzęki twarzy, warg lub gardła, trudności w oddychaniu, świszczący oddech, duszność, niewyczuwalne tętno, znacznie obniżone ciśnienie krwi, poty, utrata przytomności;
- obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna – nagły obrzęk twarzy, kończyn lub stawów bez świądu i bólu). Obrzęk w obrębie głowy i szyi może powodować trudności w przełykaniu i oddychaniu.

Powyżej opisane objawy mogą wystąpić bardzo rzadko.
Mogą wystąpić następujące działania niepożądane

Często (występują u 1 do 10 na 100 osób):
- senność, zmęczenie;
- zawroty głowy, ból głowy;
- suchość w jamie ustnej, nudności, biegunka;
- zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa (obrzęk i podrażnienie wewnątrz nosa). Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 osób): - pobudzenie; - parestezja (zaburzenia czucia, np. uczucie mrowienia, drętwienia lub zmiany temperatury skóry); - ból brzucha;
- świąd, wysypka (swędzące, czerwone grudki na skórze); - osłabienie, złe samopoczucie. Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 osób): - reakcje nadwrażliwości (wysypka, silne puchnięcie twarzy, warg lub gardła utrudniające oddychanie, mówienie lub przełykanie, zmniejszenie ciśnienia krwi, wolne lub szybkie tętno, bladość, niepokój, pocenie się, zawroty głowy, utrata przytomności, zatrzymanie oddechu i pracy serca); - zachowania agresywne, dezorientacja (pacjent jest świadomy, ale nie reaguje na bodźce zewnętrzne); - depresja, omamy (spostrzeganie nieistniejących przedmiotów, osób); - bezsenność;
- drgawki;
- tachykardia (szybkie bicie serca);
- nieprawidłowa czynność wątroby (zwiększona aktywność enzymów wątrobowych i zwiększone
stężenie bilirubiny – wykazane w badaniu krwi);
- pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze);
- obrzęki;
- zwiększenie masy ciała.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
- małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi – większe ryzyko krwawienia i powstawania
siniaków);
- tiki (mimowolne ruchy);
- zaburzenia smaku;
- omdlenie, drżenie;
- dystonia (utrzymujące się skurcze mięśni powodujące np. skręcania lub nieprawidłowe ułożenie
kończyn);
- dyskineza (nieskoordynowane i niezależne od woli ruchy kończyn lub całego ciała);
- zaburzenia akomodacji oka (nieostre widzenie), niewyraźne widzenie;
- rotacja gałek ocznych (niekontrolowane, koliste ruchy gałek ocznych);
- wysypka polekowa (swędzące, czerwone grudki na skórze);
- bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne (niekontrolowane) oddawanie moczu.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- zwiększenie apetytu;
- myśli samobójcze;
- amnezja, osłabienie pamięci;
- zawroty głowy;
- zatrzymanie moczu.

Inne działania niepożądane wynikające z obecności chlorku wapnia w leku:
- po przyjęciu większych dawek leku mogą wystąpić: zaparcia, jadłowstręt, nudności, wymioty, biegunka, u dzieci kwasica (nagromadzenie we krwi nadmiernych ilości kwaśnych substancji);
- długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku może prowadzić do hiperkalcemii (zwiększonego
stężenia wapnia we krwi).


Skład

- Substancjami czynnymi leku są: cetyryzyny dichlorowodorek, wapnia chlorek w postaci wapnia chlorku dwuwodnego.
5 ml syropu zawiera 2,5 mg cetyryzyny dichlorowodorku oraz 58 mg jonów wapnia w postaci wapnia chlorku dwuwodnego.
- Pozostałe składniki to: sacharoza, potasu sorbinian, aromat waniliowy AR 0345 (diacetyl, etylu maślan, wanilina, glikol 1,2-propylenowy, woda), sukraloza, woda oczyszczona.


Producent

AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.

Dystrybutor

AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.