Fluimucil Muko, 200 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 20 saszetek

Dostępny
10,21

Klienci kupili również

O produkcie: Fluimucil Muko, 200 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 20 saszetek

100008051

Opis

Nazwa Fluimucil Muko
Nazwa międzynarodowa Acetylcysteinum
Dawka 200 mg
Postać granulat do sporządzania roztworu doustnego
Wielkość opakowania 20 saszetek
Działanie/właściwości
 • upłynnia śluz i wydzielinę śluzowo–ropną

Fluimucil Muko 200 mg granulat do sporządzania roztworu doustnego 20 saszetek zawiera subtancję czynną acetylocysteinę.


Działanie

Jak działa Fluimucil Muko?

Acetylocysteina, substancja czynna leku Fluimucil Muko, upłynnia śluz i wydzielinę śluzowo–ropną, poprzez rozrywanie wiązań dwusiarczkowych w polipeptydach śluzu w drogach oddechowych.


Wskazania

Kiedy stosować Fluimucil Muko?

Lek Fluimucil Muko stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia w obrębie górnych dróg oddechowych.

Jak długo można stosować Fluimucil Muko?

Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czujesię gorzej, należy zwrócić się do lekarza.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania Fluimucil Muko?

Kiedy nie stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na acetylocysteinęlub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • w stanie astmatycznym;
 • jeśli pacjent ma fenyloketonurię;
 • u dzieci w wieku poniżej 2 lat, gdyż substancja czynna: acetylocysteina może wywołać niedrożność dróg oddechowych u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fluimucil Mukonależy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania leku Fluimucil Muko jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, zwłaszcza jeśli jednocześnie stosuje on inne leki o znanym działaniu drażniącym błonę śluzową żołądka.
 • Leczenie pacjentów z astmą oskrzelową powinno przebiegaćpod dokładną kontrolą lekarskąze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli. W przypadku wystąpienia tego objawu, należy natychmiast przerwać podawanie leku.
 • W razie upłynnienia dużych ilości wydzieliny, zwłaszcza u małych dzieci i bardzo ciężko chorych unieruchomionych pacjentów, należy umożliwić jej odsysanie.
 • Acetylocysteiny nie należy podawać pacjentom ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania,jeśli nie zapewni się pacjentowi w czasie leczenia fizykoterapii oddechowej.
 • Należy zachowaćostrożność, jeśli lek jest stosowany długotrwale u pacjentów z nietolerancją histaminy, gdyż mogą u nich wystąpić takie objawy, jak ból głowy, katar naczynioruchowy, świąd skóry.

Stosowanie leku u dzieci

Leki mukolityczne mogą wywołać niedrożność dróg oddechowych u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Z powodu fizjologicznych cech dróg oddechowych w tej grupie wiekowej może być ograniczona zdolność odkrztuszania, dlatego nie należy stosować leków mukolitycznych u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Ze względu na ilość substancji czynnej nie należy stosować leku Fluimucil Muko u dzieci w wieku poniżej 7 lat.

Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć Fluimucil Muko?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Fluimucil Muko jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, gdyżmoże dojść do zalegania wydzieliny w wyniku zmniejszenia odruchu kaszlowego.

Węgiel aktywny może osłabiaćdziałanie leku Fluimucil Muko.

Jeśli konieczne jest jednoczesne przyjmowanie innych leków, w tym antybiotyków, zaleca się zachowanie 2- godzinnego odstępu między podaniem tych leków a podaniem leku Fluimucil Muko. Nie dotyczy to lorakarbefu (lek stosowany w zakażeniach).

Jednoczesne stosowanie leku Fluimucil Muko i nitrogliceryny (lek stosowany w chorobie niedokrwiennej serca) powoduje znaczne niedociśnienie tętnicze. Możliwe jest wystąpienie bólu głowy. Jeśli pacjent przyjmuje nitroglicerynę, powinien zasięgnąć porady lekarzaprzed zażyciem leku Fluimucil Muko.

Jednoczesne stosowanie leku Fluimucil Muko i karbamazepiny (lek stosowany w leczeniu padaczki) może obniżać stężenie karbamazepiny we krwi i zmniejszać jej skuteczność.

Fluimucil Muko może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (oznaczenie salicylanów metodą kolorymetryczną i oznaczenie ketonów w moczu). Zaleca się nie mieszać innych leków z roztworem Fluimucil Muko.


Ciąża

Czy stosowanie Fluimucil Muko w ciąży i podczas karmienia piersią jest bezpieczne?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

 • Ciąża: zaleca się unikanie stosowania leku Fluimucil Muko w okresie ciąży. W okresie ciąży lek Fluimucil Muko może być podawany tylko w przypadkach bezwzględnie koniecznych i pod ścisłą kontrolą lekarza.
 • Karmienie piersią: Nie wiadomo, czy lek Fluimucil Muko przenika do mleka kobiecego. Nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego piersią. Nie należy stosować leku Fluimucil Muko, jeśli pacjentka karmi piersią.
 • Płodność: Brak jest danych dotyczących wpływu lekuFluimucil Muko na płodność u ludzi. Badania na zwierzętach nie wskazują na szkodliwe działanie acetylocysteiny na płodność u ludzi po jej stosowaniu w zalecanych dawkach.

Dawkowanie

Jak stosować Fluimucil Muko?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Fluimucil Mukodłużej niż 5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Jak często stosować Fluimucil Muko?

Zalecana dawka

 • Dzieci w wieku od 7 do 14 lat: 1 saszetka leku Fluimucil Muko (200 mg) 2 razy na dobę.
 • Dorośli i dzieci w wieku powyżej 14 lat: 1 saszetka leku Fluimucil Muko (200 mg) 2 do 3 razy na dobę.

Sposób użycia:

 • Rozpuścić zawartość saszetki w połowieszklanki letniej wody, w razie potrzeby wymieszać łyżką. Uzyskany roztwór jest gotowy do wypicia. Roztwór należy wypić bezpośrednio po przygotowaniu.
 • W trakcie leczenia należy przyjmować zwiększoną ilość płynów.
 • Uwaga: Ostatnia dawka leku Fluimucil Muko powinna być podana najpóźniej 4 godziny przed snem.
 • W przypadku wrażenia, żedziałanie leku Fluimucil Muko jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Skutki uboczne

Jakie skutki uboczne może mieć stosowanie Fluimucil Muko?

Jak każdy lek, lek tenmoże powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • W badaniach klinicznych najczęściej zgłaszano działania niepożądane dotyczące żołądka i jelit, rzadziej występowały reakcje nadwrażliwości.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Fluimucil Muko:

 • Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów): nadwrażliwość, ból głowy, szum w uszach, tachykardia(przyspieszenie czynności serca), wymioty, biegunka, zapalenie jamy ustnej, ból brzucha, nudności, pokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy(obrzęk skóry i błon śluzowych, który najczęściej dotyczy: twarzy, gardła, krtani, narządów płciowych, jelit), świąd, gorączka, obniżenie ciśnienia krwi.
 • Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): skurcz oskrzeli, duszność, niestrawność.
 • Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): ciężkie reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna, reakcja rzekomoanafilaktyczna), krwotok.
 • Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): obrzęk twarzy.
 • Bardzo rzadko informowano o występowaniu ciężkich reakcji skórnych (zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella) oraz zmian na błonach śluzowych po zastosowaniu leku Fluimucil Muko. Wwiększości przypadków w wywołaniu zmian na skórze i błonach śluzowych najprawdopodobniej uczestniczył przynajmniej jeden, inny lek.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.


Skład

Substancją czynną leku jest acetylocysteina. Jedna saszetka (1 g granulatu) zawiera 200 mg acetylocysteiny.

Pozostałe składniki to: aspartam, β-karoten(zawiera sacharozę i mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu), aromat pomarańczowy(zawiera glukozę i laktozę), sorbitol.


Producent

ZAMBON S.p.

A.Via Della Chimica

936100 Vicenza, Włochy


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.