Ibuvit D3 4000 IU, 90 kapsułek

Marka: IBUVIT
Wielkość opakowania - kapsułki
Dostępny
35,99

O produkcie: Ibuvit D3 4000 IU, 90 kapsułek

100038944

Opis

Ibuvit D3 4000 IU (jednostek międzynarodowych) zawiera jako substancję czynną cholekalcyferol, który jest identyczny z witaminąD wytwarzaną w organizmie człowieka.


Działanie

WitaminaD zwiększa wchłanianie wapniaz jelit izmniejsza jego wydalanie przeznerki ,co wspomagabudowę kości. Niedobór witaminyD jest przyczyną krzywicy (zaburzonej mineralizacji kości u dzieci) oraz osteomalacji (niedostatecznej mineralizacji kości u dorosłych).


Wskazania

Lek Ibuvit D34000 IUjest stosowany:
•w profilaktyce niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u dorosłych z otyłością [wskaźnik masy ciała (ang. body mass index, BMI )≥ 30].


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ibuvit D3 4000 IU:
-jeśli pacjent ma uczulenie na cholekalcyferol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
-jeśli u pacjenta stwierdzono podwyższonestężeniewapnia we krwi (hiperkalcemia) lub wmoczu (hiperkalciuria);
-jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek, kamienie w nerkach (kamica nerkowa) lub ma skłonność do powstawaniakamieni w nerkach;
-jeśli u pacjenta stwierdzono podwyższonestężenie witaminyD we krwi (hiperwitaminoza witaminyD);
-u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat;
-jeśli pacjentkajest w ciąż


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowanialeku Ibuvit D3 4000 IU należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
•jeśli pacjent przyjmujeniektóre leki stosowane w chorobachserca (np. glikozydy nasercowe, takie jak digoksyna);
•jeśli pacjent ma sarkoidozę (choroba układu odpornościowego, która może zwiększać stężenie witaminy D w organizmie);
•jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające witaminę D lub spożywa pokarmybogatew witaminę D, ponieważ dodatkowe dawki witaminy D można przyjmować tylko pod nadzorem lekarza;
•jeśli pacjent przyjmuje dodatkowe dawki wapnia;
•jeśli istnieje prawdopodobieństwo,że pacjent będzie narażony na dużą ilość promieniowania słonecznego w czasie stosowania leku Ibuvit D3 4000 IU;
•jeśli pacjent ma uszkodzone lub chore nerki;
•jeśli leczenie witaminą D jest długotrwałe, gdyż w takim przypadku lekarz powinien kontrolować u pacjenta stężenie wapnia w surowicy i w moczu oraz sprawdzać czynność nerek, oznaczając stężenie kreatyniny we krwi.


Stosowanie leku u dzieci

Lek Ibuvit D34000 IU jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.Jest to szczególnieważne, jeśli pacjent stosuje:
•leki działające na sercelub nerki, takie jak glikozydy nasercowe (np. digoksyna ) lub leki moczopędne z grupy tiazydów (np. bendroflumetiazyd). Jednoczesne stosowanie z witaminą D może powodować znaczny wzrost stężenia wapnia we krwi i w moczu;
•leki zawierające witaminę D, kalcytriol lub inne metabolityianalogi witaminyD, a także pokarmybogate w witaminę D;
• z aktynomycynę (lek stosowany w leczeniu pewnych postaci raka) i imidazolowe leki przeciwgrzybicze (np. klotrimazol i ketokonazol, leki stosowane w leczeniu grzybicy);
•leki przeciwpadaczkowe (przeciwdrgawkowe);
•barbiturany(leki nasenne, przeciwpadaczkowe);
•glikokortykosteroidy(hormony sterydowe,takie jak hydrokortyzonlub prednizolon);•leki obniżające stężeniecholesterolu we krwi(takie jak kolestyramina lub kolestypol);
•niektóre leki stosowane w leczeniu otyłości,zmniejszające wchłanianie tłuszczów (np.orlistat);
•niektóre leki przeczyszczające (takie jak olej parafinowy);
•leki stosowane w hiperkalcemii (podwyższone stężenia wapnia we krwi), takie jak kalcytonina, etidro nian, pamidronian;
•leki zobojętniające zawierające magnez lub glin (stosowane na zgagę i niestrawność);
•leki stosowane w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna, izoniazyd).


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lek Ibuvit D3 4000 IU jest przeciwwskazany u kobietczasie ciąży.
Lek Ibuvit D3 4000 IU nie jest przeznaczony dla kobiet karmiących piersią.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosowaćdokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceńlekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u dorosłych zotyłością.
Zazwyczaj 4000 IU (1 kapsułka) na dobę, w miesiącach od października do kwietnialub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.
Nie należy stosować innych leków, suplementów diety ani pokarmów zawierających witaminę D (cholekalcyferol), kalcytriolu lub innych metabolitów i analogów witaminyD bez nadzoru lekarza.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Niektóre działania niepożądane mogą być poważne i wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej.
Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:
•obrzęk twarzy, języka lub gardła(krtani)
•trudności w połykaniu
•pokrzywka i trudności w oddychaniu

Do innych działań niepożądanychzwiązanychze stosowaniem Ibuvit D3 4000 IU należą:
Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów)
•podwyższonestężenie wapnia we krwi(hiperkalcemia)
•podwyższonestężenie wapnia w moczu (hiperkalcynuria)

Rzadko (występują u mniej niż1 na 1000 pacjentów)
•wysypka
•świąd
•pokrzywka

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
•zaparcia
•gazy (wzdęcia)
•nudności
•ból brzucha
•biegunka.


Skład

Substancją czynną leku jestcholekalcyferol.
Każda kapsułka zawiera 100 mikrogramów cholekalcyferolurównoważnego 4000 IU witaminy D.
Pozostałe składniki to:zawartość kapsułki: olej krokoszowyoczyszczonyskład otoczki kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, triglicerydykwasów tłuszczowych ośredniej długości łańcucha.


Producent

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
OddziałMedanaw Sieradzu
ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.