Ibuvit D3 4000 IU, 60 kapsułek miękkich

Marka: IBUVIT
Dostępny
24,08

O produkcie: Ibuvit D3 4000 IU, 60 kapsułek miękkich

100019344

Opis

Nazwa Ibuvit D3
Nazwa międzynarodowa Cholecalciferolum
Dawka 4000 IU
Postać kapsułki miękkie
Wielkość opakowania 60 sztuk
Działanie/właściwości
 • zapobieganie niedoborom witaminy D

Ibuvit D3 4000 IU, 60 kapsułek miękkich to lek zawierający substację czynną cholekalcyferol, który jest identyczny z witaminą D wytwarzaną w organizmie człowieka.


Działanie

Witamina D znajduje się w niektórych produktach spożywczych, jest również wytwarzana w organizmie, gdy skóra jest eksponowana na promieniowanie słoneczne.

Witamina D zwiększa wchłanianie wapnia z jelit i zmniejsza jego wydalanie przez nerki, co wspomaga budowę kości. Niedobór witaminy D jest przyczyną krzywicy (zaburzonej mineralizacji kości u dzieci) oraz osteomalacji (niedostatecznej mineralizacji kości u dorosłych).


Wskazania

Na co jest Ibuvit D3?

Lek Ibuvit D3 4000 IU jest stosowany:

 • w profilaktyce niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u dorosłych z otyłością [wskaźnik masy ciała (ang. body mass index, BMI) ≥ 30].

Profilaktyczne przyjmowanie witaminy D zalecane jest w miesiącach niedostatecznej ekspozycji na światło słoneczne (od października do kwietnia). W okresie dużej ekspozycji na światło słoneczne w miesiącach letnich (od maja do września) zaleca się okresowe wstrzymanie się od przyjmowania witaminy D.

W Polsce wystarczająca ekspozycja na światło słoneczne jest możliwa tylko w miesiącach letnich (od maja do września) i wymaga co najmniej 15 minut dziennie przebywania na słońcu w godzinach od 10.00 do 15.00, z odkrytymi przedramionami i podudziami, bez używania kremów z filtrami UV.

Jako niedobór witaminy D uznaje się stężenie w surowicy 25-hydroksycholekalcyferolu (25(OH)D) < 20 ng/ml (< 50 nmol/l); docelowe stężenie dla optymalnego działania witaminy D określa się jako 30 do 50 ng/ml (75 do 125 nmol/l).

Niedobór witaminy D może wystąpić, jeśli pacjent mieszka w miejscu położonym na wysokiej szerokości geograficznej (> 35°), gdy dieta i tryb życia nie dostarczają odpowiedniej ilości witaminy D do organizmu (osoby spędzające większość czasu w pomieszczeniach zamkniętych, osoby pracujące nocą), lub gdy zapotrzebowanie na witaminę D jest zwiększone (kobiety w ciąży, osoby z nadwagą i otyłością).

Prawidłową masę ciała można określić posługując się tzw. wskaźnikiem masy ciała (ang. body mass index, BMI). Jest to współczynnik, który wskazuje, czy proporcje masy ciała w stosunku do wzrostu są właściwe. Prawidłowy BMI wynosi od 18,5 do poniżej 25. Uważa się, że dana osoba jest otyła, jeśli jej BMI wynosi 30 lub więcej.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ibuvit D3 4000 IU:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na cholekalcyferol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • jeśli u pacjenta stwierdzono podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia) lubw moczu (hiperkalciuria);
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek, kamienie w nerkach (kamica nerkowa) lub maskłonność do powstawania kamieni w nerkach;
 • jeśli u pacjenta stwierdzono podwyższone stężenie witaminy D we krwi (hiperwitaminozawitaminy D);
 • u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat;
 • jeśli pacjentka jest w ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ibuvit D3 4000 IU należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki stosowane w chorobach serca (np. glikozydy nasercowe,takie jak digoksyna);
 • jeśli pacjent ma sarkoidozę (choroba układu odpornościowego, która może zwiększać stężeniewitaminy D w organizmie);
 • jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające witaminę D lub spożywa pokarmy bogatew witaminę D, ponieważ dodatkowe dawki witaminy D można przyjmować tylko podnadzorem lekarza;
 • jeśli pacjent przyjmuje dodatkowe dawki wapnia;
 • jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że pacjent będzie narażony na dużą ilość promieniowaniasłonecznego w czasie stosowania leku Ibuvit D3 4000 IU (wystarczająca ekspozycja na światłosłoneczne - patrz punkt 1.);
 • jeśli pacjent ma uszkodzone lub chore nerki;
 • jeśli leczenie witaminą D jest długotrwałe, gdyż w takim przypadku lekarz powinienkontrolować u pacjenta stężenie wapnia w surowicy i w moczu oraz sprawdzać czynność nerek,oznaczając stężenie kreatyniny we krwi.

Stosowanie leku u dzieci

Lek Ibuvit D3 4000 IU jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjent stosuje:

 • leki działające na serce lub nerki, takie jak glikozydy nasercowe (np. digoksyna) lub lekimoczopędne z grupy tiazydów (np. bendroflumetiazyd). Jednoczesne stosowanie z witaminą Dmoże powodować znaczny wzrost stężenia wapnia we krwi i w moczu;
 • leki zawierające witaminę D, kalcytriol lub inne metabolity i analogi witaminy D, a takżepokarmy bogate w witaminę D;
 • aktynomycynę (lek stosowany w leczeniu pewnych postaci raka) i imidazolowe lekiprzeciwgrzybicze (np. klotrimazol i ketokonazol, leki stosowane w leczeniu grzybicy);
 • leki przeciwpadaczkowe (przeciwdrgawkowe);
 • barbiturany (leki nasenne, przeciwpadaczkowe);
 • glikokortykosteroidy (hormony sterydowe, takie jak hydrokortyzon lub prednizolon);
 • leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi (takie jak kolestyramina lub kolestypol);
 • niektóre leki stosowane w leczeniu otyłości, zmniejszające wchłanianie tłuszczów (np. orlistat);
 • niektóre leki przeczyszczające (takie jak olej parafinowy);
 • leki stosowane w hiperkalcemii (podwyższone stężenia wapnia we krwi), takie jak kalcytonina,etidronian, pamidronian;
 • leki zobojętniające zawierające magnez lub glin (stosowane na zgagę i niestrawność);
 • leki stosowane w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna, izoniazyd).

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Ibuvit D3 4000 IU jest przeciwwskazany u kobiet czasie ciąży.

Lek Ibuvit D3 4000 IU nie jest przeznaczony dla kobiet karmiących piersią.


Dawkowanie

Lek Ibuvit D3 4000 należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wedługzaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jaka dawka witaminy D dziennie?

Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u dorosłychz otyłością:

 • Zazwyczaj 4000 IU (1 kapsułka) na dobę, w miesiącach od października do kwietnia lub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich. Nie należy stosować innych leków, suplementów diety ani pokarmów zawierających witaminę D(cholekalcyferol), kalcytriolu lub innych metabolitów i analogów witaminy D bez nadzoru lekarza.

Dzieci i młodzież

 • Lek Ibuvit D3 4000 IU jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Sposób podania

 • Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą, najlepiej podczas głównego posiłku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibuvit D3 4000 IU

Jeśli pacjent przez przypadek przyjął jedną kapsułkę za dużo, wystąpienie objawów przedawkowania jest mało prawdopodobne.
W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku Ibuvit D3 4000 należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie albo skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem pomocy doraźnej w celu uzyskania dalszych porad. Jeśli jest to możliwe, należy zabrać ze sobą pudełko oraz niniejszą ulotkę, aby pokazać
lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Ibuvit D3 4000 IU
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być poważne i wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:
• obrzęk twarzy, języka lub gardła (krtani)
• trudności w połykaniu
• pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Do innych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem Ibuvit D3 4000 IU należą:
Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów)
• podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia)
• podwyższone stężenie wapnia w moczu (hiperkalcynuria)
Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)
• wysypka
• świąd
• pokrzywka
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
• zaparcia
• gazy (wzdęcia)
• nudności
• ból brzucha
• biegunka


Skład

Substancją czynną leku jest cholekalcyferol. Każda kapsułka zawiera 100 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 4000 IU
witaminy D.

Każda kapsułka zawiera 100 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 4000 IU witaminy D.

Pozostałe składniki to:zawartość kapsułki: olej krokoszowy oczyszczonyskład otoczki kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, triglicerydy kwasów tłuszczowycho średniej długości łańcucha.


Producent

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Oddział Medana w Sieradzu
ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.