Intractum Hyperici Phytopharm, 4,65 g/5 ml, płyn doustny, 100 ml

Dostępny
11,53

O produkcie: Intractum Hyperici Phytopharm, 4,65 g/5 ml, płyn doustny, 100 ml

100002672

Opis

Nazwa Intractum Hyperici Phytopharm
Nazwa międzynarodowa Hyperici herbae recentis intractum
Dawka 4,65 g/5 ml
Postać płyn doustny
Wielkość opakowania 100 ml
Działanie/właściwości
  • łagodzenie przejściowych stanów wyczerpania nerwowego

Intractum Hyperici Phytopharm, 4,65 g/5 ml, płyn doustny, 100 ml zawiera substancję czynną leku - etanolowy wyciąg z Hypericum perforatum L., herba (świeże ziele dziurawca) - Hyperici herbae recentis intractum (1:1).


Działanie

Jak działa Intractum Hyperici Phytopharm?

Lek ten jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym przeznaczonym do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Wskazania obejmują łagodzenie przejściowych stanów wyczerpania nerwowego.


Wskazania

Tradycyjny lek roślinny stosowany w celu łagodzenia przejściowych stanów wyczerpania nerwowego.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania Intractum Hyperici Phytopharm?

Nie stosować leku:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na ziele dziurawca lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
  • w przypadku nadwrażliwości na promieniowanie słoneczne, zwłaszcza u osób o jasnej karnacji skóry,
  • podczas terapii lekami przeciwwirusowymi w przypadku zakażeń wirusem HIV,
  • po przebytej transplantacji organów.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Intractum Hyperici Phytopharm należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Lek zawiera 52-62% (V/V) etanolu.

Ten lek zawiera 2,6 g alkoholu (etanolu) w dawce 5 ml. Ilość alkoholu w 5 ml tego leku jest równoważna 65 ml piwa lub 26 ml wina.

Ilość alkoholu w tym leku prawdopodobnie nie będzie miała wpływu na dorosłych.
Jeśli pacjent jest uzależniony od alkoholu, powinien poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Podczas przyjmowania leku należy unikać ekspozycji na słońce.

Jeżeli objawy nie ustapią po 14 dniach należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Intractum Hyperici Phytopharm zawiera etanol.
Bezpośrednio po zastosowaniu leku, etanol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych bezpośrednio po zastosowaniu tego leku. Należy zachować co najmniej półgodzinną przerwę.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Produkt naturalny - podczas przechowywania może tworzyć się osad.


Stosowanie leku u dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Z czym nie łączyć Intractum Hyperici Phytopharm?

Substancje zawarte w wyciągu z dziurawca (hiperycyna, hiperforyna) mogą powodować indukcję enzymów metabolizujących leki (podjednostki cytochromu P450: 1A2, 3A4 i 2C9), co może prowadzić do obniżenia stężenia w osoczu lub osłabienia działania innych leków, stosowanych równocześnie z wyciągami z dziurawca. Działania takie obserwowano po stosowaniu preparatów dziurawca łącznie z warfaryną, cyklosporyną, teofiliną, digoksyną.

Podczas leczenia skojarzonego zakażeń wirusem HIV lekami przeciwwirusowymi, wyciągi z dziurawca powodują obniżenie stężenia inhibitorów proteaz (np. indynawiru) w osoczu.

Nie zaleca się stosowania dziurawca łącznie z lekami przeciwdepresyjnymi, które hamują wychwyt zwrotny serotoniny, bez konsultacji z lekarzem.

Alkohol w tym leku może zmieniać działanie innych leków.

Pacjenci przyjmujący leki wydawane na receptę powinni się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem ziela dziurawca.


Ciąża

Czy Intractum Hyperici Phytopharm jest bezpieczny dla kobiet w ciąży?

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie ustalono wpływu leku na płodność.


Dawkowanie

Jak stosować Intractum Hyperici Phytopharm?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dorośli:
O ile lekarz nie zaleci inaczej, przyjmować doustnie 4 razy na dobę po 5 ml leku rozcieńczonego w niewielkiej ilości płynu, najlepiej wody.
Jeżeli objawy nie ustapią po 14 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat:
Nie należy stosować.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Intractum Hyperici Phytopharm
Nie zanotowano przypadków przedawkowania leków zawierających wyciąg ze świeżego ziela dziurawca.

Pominięcie zastosowania leku Intractum Hyperici Phytopharm
W przypadku pominięcia dawki leku Intractum Hyperici Phytopharm nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą pojawić się zaburzenia żołądkowo-jelitowe, skórne reakcje alergiczne, zmęczenie i niepokój. Częstotliwość ich występowania nie jest znana.

U osób o jasnej karnacji podczas stosowania leku mogą wystąpić reakcje fototoksyczne (oparzenia skóry, bóle głowy).


Skład

  • Substancją czynną leku jest etanolowy wyciąg z Hypericum perforatum L., herba (świeże ziele dziurawca) - Hyperici herbae recentis intractum (1:1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96% (V/V).

Zawartość sumy hiperycyn w dawce jednorazowej (5 ml) wynosi 0,05 mg.

Zawartość etanolu w leku wynosi 52 - 62% (V/V).


Producent

Phytopharm Klęka S.A.
Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Polska


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.