Moilec, 7,5 mg, lek przeciwzapalny i przeciwbólowy, 10 tabletek

Dostępny
8,82

O produkcie

100007748

Moilec to lek przeciwzapalny i przeciwbólowy.

Działanie

Lek Moilec zawiera substancję czynną meloksykam, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Mechanizm działania przeciwzapalnego meloksykamu polega na preferencyjnym hamowaniu cyklooksygenazy COX-2 w stosunku do COX-1.

Wskazania

MOILEC jest preparatem, którego głównym zadaniem jest usuwanie symptomów chorób reumatycznych. Należą do nich między innymi zwyrodnienie stawów, reumatyzm, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Moilec:

- u pacjentek w ostatnich trzech miesiącach ciąży,

- u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat,

- jeśli pacjent ma uczulenie na meloksykam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

- jeśli pacjent ma uczulenie na aspirynę lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),

- jeśli u pacjenta pojawiły się jakiekolwiek z poniższych objawów po zastosowaniu aspiryny lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ):

    -świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność (astma),

    - niedrożność nosa z powodu obrzęku błony śluzowej nosa (polipy nosa),

    - wysypka skórna (pokrzywka),

    - nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, na przykład obrzęk wokół oczu,     twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, mogący ewentualnie utrudniać     oddychanie (obrzęk naczynioruchowy),

- jeśli u pacjenta po wcześniejszym leczeniu NLPZ wystąpiły:

    - krwawienia z żołądka lub jelit,

    - perforacja żołądka lub jelit,

- jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wrzodową lub krwawienie z żołądka lub jelit,

- jeśli pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka lub jelit lub wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa lub krwawienia występujące co najmniej dwa razy),

- jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

- u pacjentów niedializowanych z ciężką niewydolnością nerek,

- jeśli u pacjenta ostatnio wystąpiły krwawienia w obrębie mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych),

- jeśli u pacjenta wystąpiły jakiekolwiek inne krwawienia,

- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca,

- jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów w związku z tym, że produkt zawiera laktozę.

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy którykolwiek z powyższych punktów go dotyczy, powinien skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Moilec należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjmowanie takich leków jak Moilec może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych zaburzeń, należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą. Na przykład, gdy pacjent:

- ma podwyższone ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze),

- ma podwyższone stężenie cukru we krwi (cukrzyca),

- ma zwiększone stężenie cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia),

- pali tytoń.

Należy przerwać stosowanie leku Moilec natychmiast, po zauważeniu krwawienia (powodującego smołowate stolce) lub w przypadku owrzodzenia przewodu pokarmowego (powodującego bóle brzucha).

W związku ze stosowaniem leku Moilec zgłaszano potencjalnie zagrażające życiu wysypki skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), występujące początkowo jako czerwonawe kropki lub okrągłe plamy na tułowiu, często z centralnymi pęcherzami. Dodatkowe objawy, które można zaobserwować obejmują wrzody w jamie ustnej, gardle, nosie, na genitaliach i zapalenie spojówek (czerwone i opuchnięte oczy). Tym potencjalnie zagrażającym życiu wysypkom skórnym często towarzyszą objawy grypopodobne. Wysypka może rozwijać się do uogólnionych pęcherzy lub oddzielania się naskórka. Najwyższe ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji skórnych występuje w pierwszych tygodniach leczenia. U pacjentów, u których wystąpił zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka podczas stosowania leku Moilec, nie można wznawiać leczenia meloksykamem. W przypadku wystąpienia wysypki lub ww. objawów, należy zaprzestać stosowania leku Moilec i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza informując go o przyjmowaniu tego leku. Lek Moilec nie jest zalecany w leczeniu ostrych napadów bólu.

Lek Moilec może maskować objawy zakażenia (np. gorączkę). Jeśli pacjent podejrzewa u siebie zakażenie, powinien skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci

Nie należy stosować leku Moilec u dzieci i u młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Przyjmowanie innych leków

Lek Moilec może mieć wpływ na działanie innych stosowanych leków, jak również inne leki mogą wywierać wpływ na działanie leku Moilec.
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę w przypadku stosowania wymienionych poniżej leków :
- inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ);

- leki przeciwzakrzepowe;

- leki, które rozpuszczają zakrzepy krwi (leki trombolityczne);

- leki stosowane w chorobach serca oraz nerek;

- kortykosteroidy (np. stosowane w stanach zapalnych lub w leczeniu reakcji alergicznych);

- cyklosporyna - stosowana po przeszczepieniu narządów lub w przypadku ciężkich chorób skóry, reumatoidalnego zapalenia stawów lub zespołu nerczycowego;

- leki moczopędne; jeśli pacjent przyjmuje takie leki, lekarz może kontrolować czynność jego nerek;

- leki stosowane w leczeniu nadciśnienia (np. leki beta-adrenolityczne);

- lit - stosowany w leczeniu chorób psychicznych ;

- selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) - stosowane w leczeniu depresji;

- metotreksat - stosowany w leczeniu nowotworów lub ciężkiej niekontrolowanej choroby skóry i czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów;

- cholestyramina - stosowana w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu;

- jeśli pacjentka stosuje wewnątrzmaciczną wkładkę antykoncepcjną, powszechnie znaną jako spirala.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania leku Moilec, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ciąża

Ciąża
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty, przed zastosowaniem tego leku. Jeśli pacjentka zaszła w ciążę podczas stosowania leku Moilec, należy poinformować o tym lekarza. Podczas pierwszych 6 miesięcy ciąży lekarz może nadal przepisywać lek Moilec, o ile to konieczne. Podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży nie wolno stosować leku Moilec, ponieważ może mieć poważny wpływ na dziecko, zwłaszcza na jego układ krążenia i układ oddechowy oraz nerki, nawet tylko po jednokrotnym zastosowaniu.

Karmienie piersią Lek Moilec nie jest zalecany u kobiet karmiących piersią. Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka to: 1 tabletka na dobę.
Pacjenci w podeszłym wieku: 1 tabletka (7,5 mg) na dobę
Pacjenci z niewydolnością nerek: nie należy przekraczać dawki 7,5 mg na dobę
Pacjenci z chorobami wątroby: nie należy przekraczać dawki 7, 5 mg na dobę.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki maksymalnej 15 mg na dobę.
Lek Moilec może być stosowany jako kontynuacja terapii po uprzedniej wizycie u lekarza.
Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 7 dni.
Lek Moilec przyjmuje się razem z posiłkiem, popijając wodą lub innym płynem.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli wystąpi którakolwiek z niżej opisanych reakcji, należy przerwać stosowanie leku Moilec i skonsultować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem. Jakiekolwiek reakcje alergiczne (nadwrażliwości), które mogą objawiać się w następujący sposób:

- reakcje skórne, takie jak swędzenie (świąd), powstawanie pęcherzy i łuszczenie się skóry, które potencjalnie mogą zagrażać życiu (zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), uszkodzenia tkanek miękkich (zmiany na błonach śluzowych) lub rumień wielopostaciowy; Rumień wielopostaciowy jest ciężką reakcją alergiczną skóry powodującą plamy, czerwone lub fioletowe pręgi lub pęcherze na skórze; może również występować na ustach, oczach i innych wilgotnych częściach ciała;

- obrzęk skóry lub błon śluzowych, na przykład obrzęk w okolicy oczu, twarzy i warg, jamy ustnej lub gardła, mogący utrudniać oddychanie, obrzęk kostek i nóg (obrzęki kończyn dolnych);

- duszność lub napad astmy;

- zapalenie wątroby, które może spowodować takie objawy, jak:

    - zażółcenie skóry i gałek ocznych (żółtaczka);

    - ból brzucha;

- utrata apetytu.

Jakiekolwiek objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, a w szczególności:

- krwawienia (powodującego smołowate stolce),

- owrzodzenia przewodu pokarmowego (powodującego ból brzucha).

Krwawienie z przewodu pokarmowego, powstawanie wrzodów lub perforacja przewodu pokarmowego może mieć czasem ciężki przebieg i potencjalnie może być śmiertelne, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku.

Jeśli u pacjenta wcześniej występowały jakiekolwiek zaburzenia ze strony układu pokarmowego, z powodu długotrwałego stosowania NLPZ, pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, zwłaszcza, jeśli jest w podeszłym wieku. Lekarz może monitorować jednocześnie postępy w leczeniu.

Jeśli stosowanie leku Moilec wywołuje zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Skład

Każda tabletka zawiera 7,5 g meloksykamu. Lek zawiera laktozę jednowodną.

Producent

Gedeon Richter

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.