Nicorette Classic, 4 mg, 105 gum do żucia

Dostępny
68,52

O produkcie: Nicorette Classic, 4 mg, 105 gum do żucia

100003780

Opis

Nicorette classic, lecznicza guma do żucia.

Działanie

Nikotyna zawarta w gumie Nicorette Classic Gum podawana jest w czystej postaci. W odróżnieniu od papierosów guma do żucia Nicorette Classic Gum nie wydziela szkodliwych substancji smolistych ani dwutlenku węgla, które powstają w procesie spalania.

Wskazania

Lecznicza guma do żucia Nicorette Classic Gum wskazana jest w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych, występujących po zaprzestaniu palenia.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Nicorette Classic Gum jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nicorette Classic Gum.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Gumy Nicorette Classic Gum zawierają sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie leku u dzieci

Bez zalecenia lekarza nie należy stosować gumy do żucia Nicorette Classic Gum u osób poniżej 18 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach.

Ciąża

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie

Dorośli i osoby w podeszłym wieku
Dorośli i osoby w podeszłym wieku Wstępna dawka powinna zostać ustalona indywidualnie w zależności od stopnia uzależnienia pacjenta od nikotyny. Zazwyczaj stosuje się 8 - 12 gum o odpowiedniej zawartości nikotyny na dobę. Osoby palące o wysokim stopniu uzależnienia (Test Fagerströma uzależnienia nikotynowego (FTND) ≥ 6 lub palenie > 20 papierosów/dobę) lub pacjenci, którzy nie zaprzestali palenia tytoniu po zastosowaniu gumy w dawce 2 mg, powinni rozpocząć leczenie od dawki 4 mg. Nie należy stosować więcej niż 24 gumy na dobę.

Zaprzestanie palenia
Gumę należy stosować przynajmniej przez 3 miesiące. Następnie należy rozpocząć stopniowe odstawianie gumy. Leczenie powinno zostać zakończone, gdy dawka zostanie zmniejszona do 1-2 gum na dobę.

Czasowa abstynencja
Gumę należy stosować podczas przerw między wypalanymi papierosami, gdy pojawia się chęć zapalenia, na przykład w miejscach, gdzie palenie jest zabronione lub w innych sytuacjach, w których chce się uniknąć palenia.

Jak żuć gumę do żucia Nicorette Classic Gum
Gumę należy żuć, gdy odczuwa się potrzebę zapalenia papierosa.
Gumę żuje się w celu uwolnienia nikotyny, a następnie zaprzestaje się żucia, aby umożliwić wchłonięcie nikotyny poprzez błonę śluzową jamy ustnej. Nikotyna połknięta ze śliną nie ma korzystnego działania i w nadmiarze może podrażnić gardło lub żołądek, powodując np. czkawkę.
Nicorette Classic Gum nie należy żuć jak zwykłej gumy w sposób ciągły i energiczny, ponieważ nikotyna jest uwalniana zbyt intensywnie. Dlatego gumę leczniczą Nicorette Classic Gum należy żuć wolno, robiąc regularne przerwy.

Technika żucia:

- Gumę należy żuć wolno do momentu poczucia smaku.
- Następnie należy przerwać żucie i zatrzymać gumę między dziąsłem a policzkiem.
- Należy zacząć żuć ponownie, gdy smak zaniknie.
- Czynność tę należy powtarzać przez 30 minut. Tyle czasu potrzeba, żeby wydzieliła się cała nikotyna zawarta w gumie.

Gumę należy przestać żuć, gdy całkowicie straci smak.

Skutki uboczne

Lek zawiera butylowany hydroksytoluen (E 321), który może powodować podrażnienie błon śluzowych.

Jak każdy lek, lek Nicorette Classic Gum może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lecznicza guma do żucia Nicorette Classic Gum może powodować działania niepożądane podobne do tych, które występują po nikotynie wchłanianej podczas palenia papierosów lub stosowania innych postaci tytoniu. Działania te są w większości zależne od dawki nikotyny.

Podczas pierwszych dni stosowania gum najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są podrażnienia gardła oraz zwiększone wydzielanie śliny. Nadmierne połykanie uwolnionej nikotyny może początkowo powodować czkawkę.

Do innych bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób) zgłaszanych objawów należą bóle głowy, uczucie dyskomfortu, czkawka, nudności, ból jamy ustnej i gardła, ból mięśni żuchwy.

Często (u więcej niż 1 na 100 osób i u mniej niż 1 na 10 osób) występują zawroty głowy, wymioty

Niezbyt częste (występujące u więcej niż 1 na 1000 osób i u mniej niż 1 na 100 osób) Objawy to palpitacje (kołatanie serca), rumień, pokrzywka

Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000 osób i u mniej niż 1 na 1000 osób) i bardzo rzadko (u mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić: przejściowe migotanie przedsionków, reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy.


Skład

Substancją czynną leku jest nikotyna.
Jedna guma do żucia zawiera 4 mg nikotyny - w postaci kompleksu żywicy nikotynowej 20%.

Ponadto lek zawiera: sodu węglan bezwodny, podłoże gumy do żucia (zawierające butylowany hydroksytoluen (E 321)), sorbitol proszek, sorbitol (roztwór 70%), aromat Haverstroo, aromat smakowy, glicerol 85%, żółcień chinolinowa (E 104).

Producent

McNeil AB

Dystrybutor

McNeil AB, 
SE-251 09 Helsinborg
Szwecja

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.