Piramil, 2,5mg, 30 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
6,50

O produkcie

100032946

Piramil zawiera lek o nazwie ramipryl. Należy on do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE
(inhibitorami konwertazy angiotensyny). Stosuje sie go w celu leczenia nadciśnienia tętniczego, zapobiegania chorobom układu sercowo-naczyniowego oraz  leczenia objawowej niewydolności serca.

Działanie

Piramil działa przez:

 • zmniejszenie wytwarzania w organizmie substancji, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze krwi,
 • zmniejszanie napięcia i rozszerzanie naczyń krwionośnych,
 • ułatwienie sercu pompowania krwi do wszystkich części organizmu.

Wskazania

 • leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego),
 • zmniejszenia ryzyka zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu,
 • zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek (niezależnie od tego, czy pacjent choruje na cukrzycę),
 • leczenia serca, gdy nie jest ono w stanie pompować wystarczającej dla organizmu ilości krwi (niewydolność serca),
 • leczenia po zawale mięśnia sercowego powikłanego niewydolnością serca.

Przeciwwskazania

 • Nadwrażliwość na substancję czynną, na którąkolwiek z substancji pomocniczych lub na inny inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE).
 • Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie (dziedziczny, samoistny lub związany z wcześniejszym leczeniem inhibitorami ACE lub antagonistami receptora angiotensyny II).
 • Pozaustrojowe procedury lecznicze prowadzące do kontaktu krwi z powierzchniami o ujemnym ładunku elektrycznym.
 • Istotne obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy w jedynej czynnej nerce.
 • Drugi i trzeci trymestr ciąży.
 • Ramiprylu nie wolno stosować u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym lub niestabilnych hemodynamicznie.
 • Jednoczesne stosowanie z produktami leczniczymi zawierającymi aliskiren u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami czynności nerek (GFR <60 ml/min/1,73 m2 )
 • Jednoczesne stosowanie z produktem leczniczym zawierającym sakubitryl z walsartanem. Produktu Piramil nie wolno podawać przed upływem 36 godzin od ostatniej dawki sakubitrylu z walsartanem

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Piramil należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • pacjent ma zaburzenia czynności serca, wątroby lub nerek;
 • pacjent utracił dużo elektrolitów lub płynów (na skutek wymiotów, biegunki, obfitego pocenia się, stosowania diety z małą ilością soli, przyjmowania przez długi czas leków moczopędnych lub stosowania dializ);
 • pacjent ma się poddać leczeniu w celu zmniejszenia uczulenia na jad pszczół lub os (odczulanie);
 • pacjent ma otrzymać znieczulenie (do operacji lub zabiegu dentystycznego). Może być konieczne odstawienie leku Piramil na dzień przed zabiegiem, dlatego należy poradzić się w tej sprawie lekarza.
 • badanie wykazało u pacjenta duże stężenie potasu we krwi;
 • pacjent przyjmuje leki lub ma zaburzenia, które mogą spowodować zmniejszenie stężenia sodu we krwi. Lekarz może regularnie zlecać badania krwi, zwłaszcza w celu skontrolowania stężenia sodu we krwi, szczególnie jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.
 • pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, gdyż powoduje to zwiększenie ryzyka obrzęku naczynioruchowego: - racekadotryl (lek stosowany w leczeniu biegunki); - leki stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu i w leczeniu raka (inhibitory mTOR, np. temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus); - wildagliptyna i inne leki z grupy inhibitorów dipeptydylopeptydazy 4 (ang. dipeptidyl peptidase IV inhibitors, DDP-4) (leki stosowane w leczeniu cukrzycy).
 • u pacjenta stwierdzono kolagenozę, taką jak twardzina lub układowy toczeń rumieniowaty;
 • pacjent przyjmuje jeden z następujacych leków przeciwnadciśnieniowych: - antagonista receptora angiotensyny II (leki znane również jako sartany, np. walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma chorobę nerek spowodowaną cukrzycą; - aliskiren. Lekarz może regularnie kontrolować czynności nerek, ciśnienie tętnicze i stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi.
 • pacjentka jest w ciąży (lub planuje ciążę), musi poinformować o tym lekarza. Stosowanie leku Piramil nie jest zalecane w pierwszych 3 miesiącach ciąży i może być bardzo szkodliwe dla dziecka po 3. miesiącu ciąży

Stosowanie leku u dzieci

Nie zaleca się podawania leku Piramil dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, gdyż nie ustalono jeszcze bezpieczeństwa stosowania i skuteczności ramiprylu u dzieci. Jeśli którakolwiek z opisanych sytuacji dotyczy pacjenta lub pacjent nie jest tego pewien, przed przyjęciem leku Piramil należy zwrócić się do lekarza.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Przyczyną jest możliwość wzajemnego wpływu leku Piramil i niektórych innych leków na swoje działanie. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z wymienionych leków, gdyż mogą one osłabić działanie leku Piramil:

 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, tzw. NLPZ, takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy);
 • leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego krwi, wstrząsu, niewydolności serca, astmy oskrzelowej lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. Lekarz powinien kontrolować ciśnienie tętnicze krwi pacjenta. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z wymienionych leków, gdyż przyjmowane razem z lekiem Piramil mogą zwiększać ryzyko wystąpienia u pacjenta działań niepożądanych:
 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, tzw. NLPZ, takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy);
 • leki przeciwnowotworowe (chemioterapia);
 • temsyrolimus (lek przeciwnowotworowy);
 • syrolimus, ewerolimus (leki stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu);
 • leki moczopędne, takie jak furosemid;
 • preparaty potasu (w tym zamienniki soli kuchennej zawierające potas), leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren, amiloryd) i inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi (np. trimetoprim i kotrimoksazol [leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych], cyklosporyna [lek hamujący czynność układu odpornościowego, stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przez organizm przeszczepionego narządu] i heparyna [lek stosowany w celu rozcieńczenia krwi i zapobiegania powstaniu zakrzepów]);
 • steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon;
 • allopurynol (lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi);
 • prokainamid (lek stosowany w zaburzeniach czynności serca);
 • wildagliptyna (lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2);
 • racekadotryl (lek przeciwbiegunkowy). Lekarz może zmienić dawkę leku i (lub) zalecić inne środki ostrożności, jeśli pacjent przyjmuje lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskiren Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z wymienionych leków, gdyż lek Piramil może zaburzać ich działanie:
 • leki przeciwcukrzycowe (doustne i insulina). Piramil może zmniejszać stężenie cukru we krwi. Podczas stosowania leku Piramil należy regularnie kontrolować stężenie cukru we krwi.
 • lit (stosowany w chorobach psychicznych). Piramil może zwiększyć stężenie litu we krwi. Lekarz zaleci ścisłe kontrolowanie stężenia litu we krwi. Jeśli którakolwiek z opisanych sytuacji dotyczy pacjenta lub pacjent nie jest tego pewien, przed przyjęciem leku Piramil należy zwrócić się do lekarza.

Ciąża

Jeśli pacjentka przypuszcza, że jest w ciąży (lub mogła zajść w ciążę), powinna powiedzieć o tym lekarzowi. Leku Piramil nie należy przyjmować w czasie pierwszych 12 tygodni ciąży i nie wolno go stosować po 13. tygodniu ciąży, gdyż lek przyjmowany w tym czasie może poważnie zaszkodzić dziecku. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia lekiem Piramil, powinna niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Lekarz zaproponuje zmianę na inny lek przed planowaną ciążą. Karmienie piersią Nie należy stosować leku Piramil w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego

 • Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.
 • Na podstawie kontroli ciśnienia tętniczego lekarz może modyfikować dawkowanie leku.
 • Maksymalna dawka wynosi 10 mg raz na dobę.
 • Jeśli pacjent przyjmuje już lek moczopędny, lekarz może zalecić jego odstawienie lub zmniejszenie dawki przed włączeniem do terapii leku Piramil. Zmniejszenie ryzyka zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu
 • Dawka początkowa wynosi zwykle 2,5 mg raz na dobę.
 • Lekarz może następnie zwiększyć dawkę leku.
 • Zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Zmniejszenie lub opóźnienie pogorszenia czynności nerek
 • Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.
 • Lekarz może następnie zmodyfikować dawkę leku.
 • Zwykle stosowana dawka wynosi 5 mg lub 10 mg raz na dobę. Leczenie niewydolności serca
 • Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg raz na dobę.
 • Lekarz może następnie zmodyfikować dawkę leku.
 • Maksymalna dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Preferowane jest przyjmowanie jej po podziale na dwie dawki w ciągu dnia. Leczenie po zawale mięśnia sercowego
 • Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.
 • Lekarz może następnie zmodyfikować dawkę leku.
 • Maksymalna dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Preferowane jest przyjmowanie jej po podziale na dwie dawki w ciągu dnia. Osoby w podeszłym wieku Lekarz zmniejszy dawkę początkową i będzie ją wolniej zwiększał. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Piramil W razie przedawkowania leku należy zwrócić się do lekarza lub udać się od razu do najbliższego szpitala. Pacjent nie powinien prowadzić samochodu, ale poprosić o to kogoś innego lub zadzwonić po karetkę pogotowia. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz zobaczył, jaki lek został przyjęty. Pominięcie przyjęcia leku Piramil
 • W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.
 • Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie tego leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem – może być konieczne szybkie leczenie.

 • Obrzęk twarzy, warg lub gardła utrudniający połykanie lub oddychanie, a także świąd i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej na ten lek.
 • Ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, nasilenie wcześniej istniejącej choroby skóry, zaczerwienienie, pęcherze lub odwarstwienie skóry (takie jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka lub rumień wielopostaciowy). W razie wystąpienia wymienionych objawów należy natychmiast poinformować lekarza:
 • Przyspieszona czynność serca, nierówne lub silne bicie serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub cięższe zaburzenia, w tym zawał mięśnia sercowego i udar mózgu.
 • Duszność lub kaszel. Mogą one wskazywać na choroby płuc.
 • Łatwe powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, jakiekolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze zakażenia, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą to być objawy choroby krwi lub szpiku kostnego.
 • Silny ból żołądka, który może promieniować do pleców. Może on być objawem zapalenia trzustki.
 • Gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka). Mogą to być objawy zaburzeń wątroby, takich jak zapalenie lub uszkodzenie wątroby. Inne działania niepożądane Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych objawów nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni. Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)
 • Ból głowy lub uczucie zmęczenia.
 • Zawroty głowy. Mogą występować częściej na początku stosowania leku Piramil lub po zwiększeniu jego dawki.
 • Omdlenie, niedociśnienie tętnicze (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza podczas szybkiego podnoszenia się do pozycji stojącej lub siedzącej.
 • Suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność.
 • Ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty.
 • Wysypka skórna ze wzniesionymi grudkami lub bez nich.
 • Ból w klatce piersiowej.
 • Skurcze lub bóle mięśni.
 • Większe niż zwykle stężenie potasu we krwi, wykazane w badaniach laboratoryjnych. Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)
 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego).
 • Świąd skóry i zaburzenia czucia w obrębie skóry, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub uczucie pełzania po skórze (parestezje).
 • Utrata lub zaburzenia smaku.
 • Zaburzenia snu.
 • Depresja, lęk, większa niż zwykle nerwowość lub niepokój.
 • Uczucie zatkania nosa, trudności w oddychaniu lub pogorszenie astmy.
 • Obrzęk jelit (tzw. „obrzęk naczynioruchowy jelit”), którego objawami są bóle brzucha, wymioty i biegunka.
 • Zgaga, zaparcie lub suchość w jamie ustnej.
 • Większe niż zwykle wydalanie moczu w ciągu dnia.
 • Nasilone pocenie się.
 • Utrata bądź zmniejszenie apetytu (jadłowstręt).
 • Przyspieszone bądź nieregularne bicie serca.
 • Obrzęki rąk i nóg. Mogą być objawem zatrzymywania większych niż zwykle ilości wody.
 • Uderzenia gorąca.
 • Niewyraźne widzenie.
 • Bóle stawów.
 • Gorączka.
 • Impotencja, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet.
 • Zwiększona liczba pewnych krwinek białych (eozynofilia) wykrywana w badaniach krwi.
 • Wyniki badań krwi wskazujące na zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek. Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)
 • Uczucie rozkojarzenia lub splątania.
 • Zaczerwienienie i obrzęk języka.
 • Ciężkie łuszczenie się skóry, swędząca, grudkowa wysypka.
 • Choroby paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielenie paznokcia od łożyska).
 • Wysypka skórna lub powstawanie siniaków.
 • Plamy na skórze i ziębnięcie kończyn.
 • Zaczerwienienie, świąd, obrzęk lub łzawienie oczu.
 • Zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach.
 • Uczucie osłabienia.
 • Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, białych lub płytek krwi albo stężenia hemoglobiny w badaniach krwi. Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)
 • Nadwrażliwość na światło słoneczne.

Skład

Każda tabletka zawiera 2,5 mg ramiprylu. Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, krzemu dwutlenek, glicyny chlorowodorek, glicerolu dibehenian, żelaza tlenek czerwony (E 172)

Producent

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.

Kategorie produktu