Upsarin C, 0,33g+0,2g, 20 tabletek musujących

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

25,99

O produkcie: Upsarin C, 0,33g+0,2g, 20 tabletek musujących

100005618

Opis

Preparat o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym oraz hamującym agregację płytek krwi, zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny i witaminę C.

Wskazania

Preparat jest wskazany:
· w leczeniu objawowym grypy i przeziębienia
· w stanach gorączkowych
· w bólach różnego pochodzenia (bóle głowy, bóle stawów i mięśni, bóle zębów, nerwobóle)

Przeciwwskazania

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne salicylany czy niesteroidowe leki przeciwzapalne.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie napady astmy (tzw. astma aspirynowa) bądź skurcz oskrzeli po przyjęciu salicylanów lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, ketoprofen, naproksen).
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna, zaburzenia krzepnięcia krwi)
z czynną chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy
z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek
z ciężką niewydolnością serca
z dną moczanową
z kamicą nerkową
z czynnym krwawieniem (do jam ciała, do ośrodkowego układu nerwowego, z krwawieniem z dróg rodnych, z krwawieniem z ran, w tym krwawienie pooperacyjne)
stosujących równolegle metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych
oraz
· u kobiet w III trymestrze ciąży oraz w okresie okołoporodowym
· u kobiet w okresie karmienia piersią
· u dzieci do 12. roku życia w przebiegu zakażeń wirusowych, zwłaszcza grypy lub ospy wietrznej, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, ciężkiego stanu prowadzącego do uszkodzenia wątroby i mózgu, mogącego stanowić zagrożenie życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Należy zachować ostrożność jeżeli kwas acetylosalicylowy stosowany jest u osób:
· z przebytą chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego (ryzyko nawrotu choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego)
· stosujących równolegle leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, heparyna)
· z zaburzeniami czynności wątroby
· z zaburzeniami czynności nerek
· z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy krwinek).
Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz oceni czy oczekiwane korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem i czy właściwe jest stosowanie preparatu w Twoim przypadku.
Stosowanie kwasu acetylosalicylowego może spowodować wystąpienie napadu astmy i skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu lub innych reakcji nadwrażliwości. Zwiększone ryzyko obejmuje chorych na astmę oskrzelową, także jeżeli występowała ona w przeszłości, chorych z nieżytem nosa, polipami nosa, przewlekłymi chorobami układu oddechowego oraz osoby, u których występują reakcje alergiczne na jakiekolwiek alergeny (np. odczyny skórne, świąd, pokrzywka). Powyższe reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić już po pierwszym przyjęciu preparatu, a w razie ich wystąpienia należy szukać natychmiastowej pomocy medycznej.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest podczas obfitych krwawień miesiączkowych (mogą one ulec nasileniu), przez kobiety z wkładkami wewnątrzmacicznymi oraz u osób z nadciśnieniem tętniczym czy zaburzeniami czynności serca.
Preparat może powodować wydłużenie czasu krwawienia, w tym podczas zabiegu chirurgicznego lub po nim (dotyczy to również niewielkich zabiegów chirurgicznych, np. ekstrakcji zęba). Należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ zwykle konieczne jest przerwanie stosowania preparatu na kilka dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.
Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Długotrwałe stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.
Kwas acetylosalicylowy, nawet stosowany w małych dawkach, hamuje wydalanie kwasu moczowego. U chorych ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może spowodować napad dny moczanowej.
Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym preparatu, może powodować zaburzenia płodności u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
preparat zawiera 485 mg sodu w 1 tabletce; należy wziąć to pod uwagę w przypadku osób będących na diecie o małej zawartości sodu oraz u osób z zaburzeniami czynności nerek.

Przyjmowanie innych leków

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego i metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego toksycznego działania na szpik kostny, niekiedy ciężkie zatrucia prowadzące do śmierci).
Jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli stosowany jest:
· metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych na szpik kostny; lekarz może zalecić okresową kontrolę morfologii krwi)
· leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, heparyna (możliwe nasilenie działania przeciwzakrzepowego i wydłużenie czasu krwawienia; zwiększenie ryzyka krwotoku)
· leki trombolityczne, takie jak streptokinaza i altepaza oraz leki hamujące agregację płytek krwi, takie jak tyklopidyna, klopidogrel (możliwe nasilenie ich działania, wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwotoku; należy kontrolować parametry krzepnięcia krwi)
· selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, np. citalopram, paroksetyna, sertralina (zwiększone ryzyko krwawienia)
· leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika np. tolbutamid, chlorpropamid, glibenklamid (nasilenie ich działania, ryzyko hipoglikemii; zalecana regularna kontrola stężenia glukozy we krwi)
· inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego i innych NLPZ nie jest zalecane z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek)
· leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probenecyd (kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z lekami nasilającymi wydalanie kwasu moczowego, powoduje osłabienie działania tych leków; u chorych ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może spowodować napad dny moczanowej; nie zaleca się stosowania preparatu z lekami stosowanymi w leczeniu dny)
· glikokortykosteroidy stosowane ogólnie, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona (stosowanie z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy oraz krwawienia z przewodu pokarmowego)
· interferon alfa (salicylany mogą hamować działanie interferonu alfa; nie należy stosować salicylanów i ich pochodnych)
· pentoksyfilina (zwiększone ryzyko krwawienia; należy kontrolować parametry krzepnięcia krwi)
· leki moczopędne, np. furosemid (możliwe zmniejszenie skuteczności działania moczopędnego; możliwe nasilenie toksycznego działania furosemidu na narząd słuchu)
· leki przeciwnadciśnieniowe, w tym inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści angiotensyny oraz leki z grupy beta-blokerów (możliwe zmniejszenie skuteczności działania przeciwnadciśnieniowego)
· glikozydy nasercowe np. digoksyna (ryzyko nasilenia działania digoksyny)
· kwas walproinowy (ryzyko nasilenia jego toksyczności oraz nasilenia działania przeciwagregacyjnego).
Spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, w tym krwotoku.
Kwas askorbinowy (witamina C) zwiększa wchłanianie glinu i żelaza, zmniejsza wchłanianie witaminy B12. Witamina C stosowana w dużych dawkach może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych.

Ciąża

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u kobiet karmiących piersią.

Dawkowanie

Preparat ma postać tabletek musujących. Przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci po 12. roku życia. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli: 1-2 tabletek musujących, w razie potrzeby co 4-8 godzin. U dorosłych nie stosować więcej niż 5 tabletek musujących na dobę.
Dzieci i młodzież 12.-15. roku życia: 1 tabletka musująca, w razie potrzeby co 4-8 godzin. W tej grupie wiekowej nie stosować więcej niż 5 tabletek musujących na dobę.
Regularne stosowanie preparatu pozwoli uniknąć wahań w natężeniu bólu i gorączki. Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami nie powinien być krótszy niż 4 godziny.
Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni w leczeniu przeciwgorączkowym ani dłużej niż 5 dni w leczeniu przeciwbólowym.
Sposób stosowania:
Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki musujące należy rozpuścić w szklance wody, mleka lub soku owocowego i natychmiast po rozpuszczeniu wypić zawiesinę. Preparat należy przyjmować po posiłku.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, również Upsarin C może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Mogą wystąpić działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, które obejmują: nudności, wymioty, niestrawność, ból brzucha, zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym smoliste stolce, krwawe wymioty) oraz choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, niekiedy z krwawieniem i perforacją, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, przemijające zaburzenia czynności wątroby. Możliwe: bóle i zawroty głowy, szumy uszne (zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku, mogą być objawami przedawkowania), pogorszenie słuchu, zaburzenia czynności nerek, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek, wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwawień (krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia z dziąseł, krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy, szczególnie u osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i/lub przyjmujących równolegle leki przeciwzakrzepowe), małopłytkowość. W niektórych przypadkach krwotoki mogą stanowić zagrożenie życia; mogą też prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości (także w wyniku utajonych mikrokrwawień z przewodu pokarmowego) z odpowiednimi objawami, takimi jak osłabienie, bladość, zmniejszenie ukrwienia narządów i tkanek. U chorych z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może wystąpić niedokrwistość hemolityczna. U osób ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego, lek może spowodować napad dny moczanowej. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, napad astmy oraz ciężkie reakcje skórne.
Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek. Długotrwałe stosowanie kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.
Duże dawki kwasu askorbinowego (witaminy C) mogą powodować powstawanie kamieni nerkowych szczawianowych i moczanowyh oraz nasilać hemolizę krwinek u chorych z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Skład

Substancjami czynnymi leku są kwas acetlosalicylowy, 330 mg i kwas askorbowy, 200 mg.
Inne składniki leku: glicyna, kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, sodu benzoeasn, powidon.

Producent

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

Dystrybutor

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.; Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.