Otrivin ipra Max(0,5 mg + 0,6 mg)/ml - Aerozol do nosa stosowany w przypadku przekrwienia błony śluzowej nosa, 10 ml

Marka: OTRIVIN
Dostępny
25,22

O produkcie

100004263

Lek Otrivin ipra MAX jest lekiem złożonym, zawierającym dwie różne substancje czynne. Jedna z nich zmniejsza ilość wydzieliny z nosa, druga zmniejsza przekrwienie błony śluzowej.

Działanie

Lek Otrivin ipra MAX jest lekiem złożonym, zawierającym dwie różne substancje czynne. Jedna z substancji czynnych zmniejsza katar, druga zmniejsza przekrwienie błony śluzowej.

Wskazania

Lek Otrivin ipra MAX stosuje się w leczeniu przekrwienia błony śluzowej nosa z wodnistą wydzieliną z nosa (katar), związanych z przeziębieniem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Otrivin ipra MAX
U dzieci w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.
Jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub ipratropiowy bromek, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Jeśli pacjent ma uczulenie na atropinę lub substancje podobne, np. hioscyjaminę i skopolaminę.
Jeśli pacjent miał usuwany gruczoł przysadkowy podczas operacji wykonywanej przez nos.
Jeśli pacjent miał operację mózgu przeprowadzoną przez nos lub jamę ustną.
Jeśli u pacjenta występuje jaskra (zwiększone ciśnienie w oku).
Jeśli pacjent ma bardzo suchą błonę śluzową nosa (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Otrivin ipra MAX należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występuje:
- choroba serca
- podwyższone ciśnienie tętnicze krwi
- cukrzyca
- nadczynność tarczycy
- trudność w oddawaniu moczu i (lub) rozrost gruczołu krokowego
- jaskra z wąskim kątem przesączania
- tendencja do krwawień z nosa
- niedrożność jelita (jelita cienkiego)
- mukowiscydoza
- łagodny guz nadnerczy wytwarzający duże ilości adrenaliny i noradrenaliny (guz
chromochłonny) lub szczególna wrażliwość na adrenalinę lub noradrenalinę, ponieważ u pacjenta mogą wówczas wystąpić zawroty głowy, drżenie, przyspieszona czynność serca, zwiększone ciśnienie tętnicze krwi i bezsenność.
Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości typu natychmiastowego (reakcje alergiczne). Objawami mogą być: swędząca, czerwona wysypka ze stanem zapalnym skóry (pokrzywka), trudności w oddychaniu lub mówieniu, trudności w przełykaniu spowodowane obrzękiem warg, twarzy lub gardła. Objawy te mogą występować pojedynczo lub wszystkie razem jako ciężka reakcja alergiczna. Jeśli to nastąpi, należy natychmiast PRZERWAĆ stosowanie leku Otrivin ipra MAX.
Leku Otrivin ipra MAX nie należy stosować dłużej niż przez 7 kolejnych dni. Jeśli objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem. Przedłużone lub nadmierne stosowanie leku może spowodować nawrót lub nasilenie objawów zatkania nosa oraz obrzęk błony śluzowej nosa.
Należy unikać rozpylania leku Otrivin ipra MAX w pobliżu oczu. Jeśli lek dostanie się do oczu, należy dokładnie przemyć je zimną wodą. Może wystąpić przemijające niewyraźne widzenie i podrażnienie, ból i zaczerwienienie oczu. W takiej sytuacji należy poradzić się lekarza. Może również wystąpić zaostrzenie jaskry z wąskim kątem przesączania.

Stosowanie leku u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Otrivin ipraMAX u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Szczególnie ważne jest, aby
zwrócić uwagę na:
- inhibitory mono aminooksydazy (stosowane w leczeniu depresji). Jeśli pacjent przyjmuje obecnie
takie leki lub przyjmował je w ciągu ostatnich dwóch tygodni, może wystąpić znaczne
podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,
- trój- i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne (jeśli pacjent przyjmuje obecnie takie leki lub
przyjmował je w ciągu ostatnich dwóch tygodni),
- leki stosowane w chorobie lokomocyjnej (leki zawierające substancje o działaniu
cholinolitycznym),
- leki stosowane w zaburzeniach jelitowych (szczególnie leki zmniejszające perystaltykę jelit), (leki
zawierajace substancje o działaniu cholinolitycznym).
Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien skonsultować się z
lekarzem przed zastosowaniem leku Otrivin ipra MAX.

Ciąża

Bez zalecenia lekarza leku Otrivin ipra MAX nie należy stosować w okresie ciąży.
W okresie karmienia piersią nie należy stosować leku
Otrivin ipra MAX, chyba że lekarz zdecyduje, że korzyści ze stosowania leku przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka to:
Dorośli: jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, do 3 razy na dobę, nie dłużej niż przez 7 dni. Należy zachować co najmniej 6-godzinny odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami. Nie należy przekraczać 3 aplikacji do każdego otworu nosowego na dobę.
Jeśli objawy choroby zmniejszą się, zaleca się przerwanie leczenia, nawet jeśli trwało ono krócej niż 7 dni, w celu zminimalizowania ryzyka działań niepożądanych.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Otrivin ipra MAX jest zbyt mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy PRZERWAĆ stosowanie leku i niezwłocznie zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z niżej wymienionych objawów:
- kołatanie serca i przyspieszone bicie serca (występuje rzadziej niż u 1 na 100 osób),
- objawy reakcji alergicznej, takie jak trudności w oddychaniu, mówieniu lub przełykaniu; obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła; silne swędzenie skóry z czerwoną wysypką lub guzkami (częstość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych),
- zaburzenia widzenia (w tym niewyraźne widzenie, zaostrzenie jaskry lub wzrost ciśnienia w oku), widzenie tęczowych obwódek wokół źródła jasnego światła i (lub) ból oka (częstość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są krwawienie z nosa i suchość błony
śluzowej nosa. Wiele ze zgłoszonych objawów niepożądanych to również objawy przeziębienia.
Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
- Krwawienie z nosa, suchość błony śluzowej nosa.
Częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
- Uczucie dyskomfortu w nosie, przekrwienie błony śluzowej nosa, suchość i podrażnienie gardła, ból nosa
- Suchość błony śluzowej jamy ustnej
- Zaburzenia smaku, ból głowy
Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):
- Owrzodzenie nosa, kichanie, ból gardła, kaszel, chrypka
- Rozstrój żołądka, nudności
- Zmienione czucie zapachu, zawroty głowy, drżenie
- Dyskomfort, zmęczenie
- Bezsenność
- Podrażnienie oczu, suchość oczu
Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):
- Katar
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- Wysypka, pokrzywka
- Uczucie dyskomfortu w okolicy nosa
- Uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, wzmożone pragnienie
- Nagły skurcz mięśni gardła
- Nieregularne tętno
- Zaburzenia ostrości wzroku, rozszerzenie źrenic
- Swędzenie
- Trudności w opróżnianiu pęcherza moczowego.
W celu zminimalizowania ryzyka działań niepożądanych, takich jak: krwawienie z nosa i inne objawy
dotyczące nosa, zaleca się przerwanie stosowania leku Otrivin ipra MAX, gdy objawy zmniejszą się,
nawet jeśli nastąpi to wcześniej niż po 7 dniach.

Skład

Substancjami czynnymi leku są ksylometazoliny chlorowodorek i ipratropiowy bromek.
1 ml leku zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 0,6 mg ipratropiowego bromku.
1 dawka leku zawiera 70 mikrogramów ksylometazoliny chlorowodorku i 84 mikrogramy ipratropiowego bromku.
Pozostałe składniki leku to: disodu edetynian, glicerol 85, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek i kwas solny stężony.

Producent

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Dystrybutor

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Dokładamy starań, aby opisy i zdjęcia produktów były aktualne i zgodne z wiedzą medyczną. Mimo wszystko prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.