Otrivin ipra Max, 0,5 mg + 0,6 mg/ml, aerozol do nosa, 10 ml

Marka: OTRIVIN
Dostępny
27,19

Klienci kupili również

O produkcie: Otrivin ipra Max, 0,5 mg + 0,6 mg/ml, aerozol do nosa, 10 ml

100004263

Opis

Nazwa Otrivin ipra MAX
Nazwa międzynarodowa Xylometazolini hydrochloridum + Ipratropii bromidum
Dawka (0,5 mg + 0,6 mg)/ml
Postać aerozol do nosa, roztwór
Wielkość opakowania 10 ml
Działanie/właściwości
  • zmniejsza katar
  • zmniejsza przekrwienie błony śluzowej
 
Otrivin ipra Max, 0,5 mg + 0,6 mg/ml, aerozol do nosa, 10 ml jest lekiem złożonym, zawierającym dwie różne substancje czynne: ksylometazoliny chlorowodorek i ipratropiowy bromek.

Działanie

Jak działa Otrivin ipra Max?

Lekten jest lekiem złożonym, zawierającym dwie różne substancje czynne. Jedna z substancji czynnych zmniejsza katar, druga zmniejsza przekrwienie błony śluzowej.


Wskazania

Kiedy stosować Otrivin ipra Max?

Lek ten stosuje się w leczeniu przekrwienia błony śluzowej nosa z wodnistą wydzieliną z nosa (katar), związanych z przeziębieniem.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania aerozolu Otrivin ipra Max?

Nie należy stosować leku:
− U dzieci w wieku poniżej 18 lat, ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.
− Jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub ipratropiowy bromek, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
− Jeśli pacjent ma uczulenie na atropinę lub substancje podobne do atropiny, takie jak np. hioscyjamina i skopolamina.
− Jeśli pacjent miał usuwany gruczoł przysadkowy podczas operacji wykonywanej przez nos.
− Jeśli pacjent miał operację mózgu przeprowadzoną przez nos lub jamę ustną.
− Jeśli u pacjenta występuje jaskra (zwiększone ciśnienie w oczach).
− Jeśli pacjent ma bardzo suchą błonę śluzową nosa (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa).


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występuje:
- choroba serca
- podwyższone ciśnienie tętnicze krwi
- cukrzyca
- nadczynność tarczycy
- trudność w oddawaniu moczu i (lub) rozrost gruczołu krokowego
- jaskra z wąskim kątem przesączania
- tendencja do krwawień z nosa
- niedrożność jelita (jelita cienkiego)
- mukowiscydoza
- łagodny guz nadnerczy wytwarzający duże ilości adrenaliny i noradrenaliny (guz
chromochłonny) lub szczególna wrażliwość na adrenalinę lub noradrenalinę, ponieważ u pacjenta mogą wówczas wystąpić zawroty głowy, drżenie, przyspieszona czynność serca, zwiększone ciśnienie tętnicze krwi i bezsenność.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości typu natychmiastowego (reakcje alergiczne). Objawami mogą być: swędząca, czerwona wysypka ze stanem zapalnym skóry (pokrzywka), trudności w oddychaniu lub mówieniu, trudności w przełykaniu spowodowane obrzękiem warg, twarzy lub gardła. Objawy te mogą występować pojedynczo lub wszystkie razem jako ciężka reakcja alergiczna.

Jeśli to nastąpi, należy natychmiast PRZERWAĆ stosowanie tego leku.

Leku tego nie należy stosować dłużej niż przez 7 kolejnych dni. Jeśli objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem. Przedłużone lub nadmierne stosowanie leku może spowodować nawrót lub nasilenie objawów zatkania nosa oraz obrzęk błony śluzowej nosa.

Należy unikać rozpylania tego leku w pobliżu oczu. Jeśli lek dostanie się do oczu, należy dokładnie przemyć je zimną wodą. Może wystąpić przemijające niewyraźne widzenie i podrażnienie, ból i zaczerwienienie oczu. W takiej sytuacji należy poradzić się lekarza. Może również wystąpić zaostrzenie jaskry z wąskim kątem przesączania.


Stosowanie leku u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Otrivin ipraMAX u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Szczególnie ważne jest, aby zwrócić uwagę na:
- inhibitory monoaminooksydazy (stosowane w leczeniu depresji). Jeśli pacjent przyjmuje obecnie takie leki lub przyjmował je w ciągu ostatnich dwóch tygodni, może wystąpić znaczne podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,
- trój- i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Jeśli pacjent przyjmuje obecnie takie leki lub przyjmował je w ciągu ostatnich dwóch tygodni, może wystąpić znaczne podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,
- leki stosowane w chorobie lokomocyjnej (leki zawierające substancje o działaniu cholinolitycznym),
- leki stosowane w zaburzeniach jelitowych (szczególnie leki zmniejszające perystaltykę jelit), (leki zawierające substancje o działaniu cholinolitycznym),
- leki stosowane w leczeniu niewydolności oddechowej (leki z grupy agonistów receptora beta-2-adrenergicznego), takiej jak: astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc, ponieważ mogą one powodować zaostrzenie jaskry u pacjentów z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania w wywiadzie.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.


Ciąża

Czy stosowanie aerozolu Otrivin ipra Max w ciąży i podczas karmienia piersią jest bezpieczne?

Bez zalecenia lekarza leku tego nie należy stosować w okresie ciąży.

W okresie karmienia piersią nie należy stosować leku Otrivin ipra MAX, chyba że lekarz zdecyduje, że korzyści ze stosowania leku przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak często stosować Otrivin ipra Max?

Zalecana dawka to:
Dorośli: jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, do 3 razy na dobę, nie dłużej niż przez 7 dni. Należy zachować co najmniej 6-godzinny odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami. Nie należy przekraczać 3 aplikacji do każdego otworu nosowego na dobę.

Nie należy przekraczać zalecanego dawkowania. Do leczenia objawów należy stosować lek z najmniejszą możliwą częstotliwością dawkowania oraz przez najkrótszy czas potrzebny do osiągnięcia pożądanego działania.

Jak długo można stosować Otrivin ipra Max?

Nie należy stosować tego leku dłużej niż 7 dni.
Jeśli objawy choroby zmniejszą się, zaleca się przerwanie leczenia, nawet jeśli trwało ono krócej niż 7 dni, w celu zminimalizowania ryzyka działań niepożądanych.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Instrukcja stosowania:
• Zdjąć nasadkę ochronną.
• Nie należy obcinać końcówki dozownika. Butelka z aerozolem jest gotowa do użycia.
• Przed pierwszym użyciem należy uruchomić pompkę poprzez czterokrotne naciśnięcie dozownika. Po uruchomieniu pompka jest gotowa do codziennego regularnego stosowania przez cały okres leczenia. Jeśli po wciśnięciu pompki dozowanie jest nieprawidłowe lub jeśli lek nie był stosowany dłużej niż przez 6 dni, należy powtórzyć aktywację pompki poprzez 4-krotne naciśnięcie dozownika, jak przed pierwszym użyciem.

1. Oczyścić nos.
2. Butelkę trzymać pionowo, kciukiem przytrzymując dno butelki, końcówkę trzymać między dwoma palcami.
3. Pochylić głowę do przodu i umieścić końcówkę w otworze nosowym.
4. Nacisnąć pompkę i jednocześnie wciągnąć nosem powietrze.
5. Powtórzyć czynności (punkty od 1 do 4) podczas podawania leku do drugiego otworu nosowego.
6. Po każdym użyciu oczyścić i osuszyć końcówkę dozownika przed nałożeniem nasadki ochronnej.

Opakowanie leku powinno być stosowane przez jedną osobę, aby uniknąć możliwych zakażeń.

Należy unikać rozpylania leku do lub w pobliżu oczu.

Działanie leku występuje w ciągu 5-15 minut.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku 
W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem, zgłosić się do szpitala lub szpitalnego oddziału ratunkowego w celu oceny ryzyka. Zaleca się zabrać ze sobą ulotkę, butelkę lub opakowanie leku. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci, które są prawdopodobnie bardziej niż dorośli narażone na wystąpienie działań niepożądanych.

Objawami przedawkowania są silne zawroty głowy, nadmierne pocenie się, znacznie obniżona temperatura ciała, ból głowy, wolne bicie serca, szybkie bicie serca, zaburzenia oddychania, śpiączka, drgawki, nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi), po którym może wystąpić niedociśnienie tętnicze (niskie ciśnienie krwi).
Innymi objawami mogą być: suchość w jamie ustnej, zaburzenia ostrości widzenia i omamy.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Skutki uboczne

Jakie skutki uboczne może mieć stosowanie aerozolu Otrivin ipra Max?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy PRZERWAĆ stosowanie leku i niezwłocznie zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z niżej wymienionych objawów:
- kołatanie serca i przyspieszone bicie serca (występuje rzadziej niż u 1 na 100 osób),
- objawy reakcji alergicznej, takie jak trudności w oddychaniu, mówieniu lub przełykaniu; obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła; silne swędzenie skóry z czerwoną wysypką lub guzkami (częstość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych),
- zaburzenia widzenia (w tym niewyraźne widzenie, zaostrzenie jaskry lub wzrost ciśnienia w oku), widzenie tęczowych obwódek wokół źródła jasnego światła i (lub) ból oka (częstość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są krwawienie z nosa i suchość błony śluzowej nosa. Wiele ze zgłoszonych objawów niepożądanych to również objawy przeziębienia.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):
• Krwawienie z nosa

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):
• Uczucie dyskomfortu w nosie, przekrwienie błony śluzowej nosa, suchość błony śłuzowej nosa, ból nosa
• Suchość błony śluzowej jamy ustnej, suchość lub podrażnienie gardła
• Zaburzenia smaku, ból głowy, zawroty głowy, miejscowe uczucie pieczenia
• Nudności
Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):
• Owrzodzenie nosa, kichanie, ból gardła, kaszel, chrypka
• Rozstrój żołądka
• Zmienione czucie zapachu, drżenie
• Dyskomfort, zmęczenie
• Bezsenność
• Podrażnienie oczu, suchość oczu, obrzęk oczu, zaczerwienie oczu
• Kołatanie serca, przyspieszenie bicia serca
Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
• Katar
Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
• Reakcje na lek takie jak: obrzęk, wysypka, swędzenie
• Zaburzenia wzroku
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
• Pokrzywka
• Uczucie dyskomfortu w okolicy nosa
• Problemy z przełykaniem
• Uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, wzmożone pragnienie
• Nagły skurcz mięśni gardła, obrzęk gardła
• Nieregularny rytm serca
• Zaburzenia ostrości wzroku, rozszerzenie źrenic, błyski, podniesione ciśnienie w oku, jaskra, niewyraźne widzenie, widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła, ból oka
• Trudności w opróżnianiu pęcherza moczowego.

W celu zminimalizowania ryzyka działań niepożądanych, zaleca się przerwanie stosowania leku tak szybko jak tylko objawy zmniejszą się.


Skład

Substancjami czynnymi leku są ksylometazoliny chlorowodorek i ipratropiowy bromek.
1 ml leku zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 0,6 mg ipratropiowego bromku.
1 dawka leku zawiera 70 mikrogramów ksylometazoliny chlorowodorku i 84 mikrogramy ipratropiowego bromku.
Pozostałe składniki leku to: disodu edetynian, glicerol 85, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek i kwas solny stężony.


Producent

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A.
Site Apollo - Avenue Pascal 2-4-6
1300 Wavre
Belgium


Dystrybutor

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.