Vitaminum C Teva 200 mg - 50 tabletek powlekanych stosowanych w celu uzupełnienia wit. C

Dostępny
10,50

O produkcie

100005951

Witamina C bierze udział w procesach utleniania i redukcji w organizmie, uczestniczy w powstawaniu kolagenu, wpływa na elastyczność włosowatych naczyń krwionośnych, jest niezbędna do właściwego rozwoju chrząstki i kości oraz prawidłowego przebiegu gojenia się ran.

Działanie

Witamina C bierze udział w procesach utleniania i redukcji w organizmie, uczestniczy w powstawaniu kolagenu, wpływa na elastyczność włosowatych naczyń krwionośnych, jest niezbędna do właściwego rozwoju chrząstki i kości oraz prawidłowego przebiegu gojenia się ran. Pobudza wytwarzanie prostacykliny działającej ochronnie na naczynia krwionośne i hamuje wytwarzanie tromboksanu sprzyjającego skurczowi i zatorom naczyń. Wykazuje właściwości przeciwutleniajace, hamuje powstawanie nadtlenków lipidów (tłuszczów) oraz unieczynnia wolne rodniki nadtlenkowe. Jest niezbędna w przemianach hormonów nadnerczy. Pośrednio bierze udział w procesach przemian fenyloalaniny, tyrozyny, noradrenaliny, histaminy, kwasu foliowego, a takŜe lipidów, białek i karnityny. W przewodzie pokarmowym zwiększa wchłanianie Ŝelaza.

Wskazania

Lek Vitaminum C Teva 100 mg i Vitaminum C Teva 200 mg jest wskazany w profilaktyce i uzupełnianiu niedoboru witaminy C w organizmie w okresach rekonwalescencji po chorobach infekcyjnych, gojeniu ran po oparzeniach oraz u osób palących papierosy. Lek można stosować pomocniczo w leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza, w stanach zapalnych skóry oraz błon śluzowych układu oddechowego, pokarmowego i moczowego.

Przeciwwskazania

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek
z pozostałych składników leku Vitaminum C Teva 100 mg i Vitaminum C Teva 200 mg.
Nie należy podawać dużych dawek (powyżej 1 g na dobę) chorym z kamicą dróg moczowych lub
z nadmiernym wydalaniem szczawianów przez nerki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli u pacjenta stwierdzono hemochromatozę, niedokrwistość syderoblastyczną oraz talasemię
(choroby, którym towarzyszą zaburzenia gospodarki Ŝelazem) naleŜy zachować ostrożność ze
względu na to, że kwas askorbowy nasila wchłanianie żelaza.
U osób z niedoborem krwinkowej dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (genetycznie
uwarunkowany brak tego enzymu w krwinkach czerwonych), długotrwałe podawanie może być
przyczyną niedokrwistości hemolitycznej. Długotrwałe podawanie dużych dawek kwasu askorbowego
u osób z kamicą dróg moczowych powoduje tworzenie i odkładanie się złogów w nerkach.
Kwas askorbowy uczestniczy w reakcjach oksydacyjno-redukcyjnych, duże dawki leku mogą
wpływać na wyniki chemicznych reakcji utleniania i redukcji. Dlatego przed wykonaniem analiz krwi
i moczu należy zalecić, by pacjent nie przyjmował leków zawierających kwas askorbowy przez
przynajmniej 1 dobę. Pozwoli to uniknąć możliwych błędów w rozpoznaniu (np. maskowanie
obecności krwi utajonej w stolcu, wzrost stężenia bilirubiny w surowicy krwi, obecność cukru
w moczu, zmniejszenie aktywności w surowicy krwi enzymów takich jak: AlAT, AspAT, LDH;
obniżenie pH moczu). Wyniki oznaczeń stężenia cukru w moczu u chorych na cukrzycę mogą być
zafałszowane w przypadku przyjmowania dużych dawek witaminy C.
Długotrwałe podawanie dużych dawek kwasu askorbowego moŜe wywołać objawy zatrucia.
Rozpoznanie następuje na podstawie badań laboratoryjnych i objawów klinicznych takich jak
utrudnione i bolesne oddawanie moczu oraz krwiomocz.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty.
Kwas askorbowy nasila wchłanianie przyjmowanych jednocześnie związków żelaza.
Przy równoczesnym podawaniu leków kwasu acetylosalicylowego i kwasu askorbowego obserwuje
się wzrost wydalania kwasu askorbowego, a zmniejszenie wydalania kwasu acetylosalicylowego.
Kwas askorbowy zwiększa szybkość usuwania z organizmu trójpierścieniowych leków
przeciwdepresyjnych i amfetaminy, zmniejsza skuteczność pochodnych fenotiazyny (leki
przeciwuczuleniowe i stosowane w psychiatrii), antybiotyków aminoglikozydowych (np.
gentamicyna, amikacyna), zwiększa stężenie estrogenów w surowicy krwi (hormony żeńskie,
wchodzące m.in. w skład doustnych środków antykoncepcyjnych).

Ciąża

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Kwas askorbowy przenika przez łożysko.
Nie zaleca się stosowania dużych dawek kwasu askorbowego u kobiet w ciąży, ze względu na
możliwość wystąpienia objawów niedoboru witaminy C u noworodków, po ustaniu dostaw przez
łożysko.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Kwas askorbowy przenika do mleka kobiecego.
Należy zachować ostrożność i nie stosować dużych dawek bez zalecenia lekarza.

Dawkowanie

Dorośli
zapobiegawczo: 100 mg na dobę;
pomocniczo w leczeniu: 100 mg do 500 mg na dobę.
Dzieci w wieku powyŜej 5 lat
pomocniczo w leczeniu: 100 mg do 200 mg na dobę.
Lek naleŜy stosować w trakcie posiłku.

Skład

- Substancją czynną leku jest kwas askorbowy.
- Inne składniki leku to laktoza jednowodna, powidon, talk, magnezu stearynian, skrobia ziemniaczana.
Otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), glicerol, magnezu stearynian, polisorbat 80,
ksylitol, aromat cytrynowy, lak Ŝółcieni chinolinowej (E 104).

Producent

Tova Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Dystrybutor

Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogliska 80, 31-546 Kraków

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.