Allertec WZF, 10 mg, 7 tabletek

Dostępny
12,49

Alternatywa od Dr. Maxa

O produkcie: Allertec WZF, 10 mg, 7 tabletek

100000180

Opis

Nazwa Allertec WZF 
Nazwa międzynarodowa Cetirizini dihydrochloridum
Dawka 10 mg
Postać Tabletki
Wielkość opakowania 7 tabletek
Działanie/właściwości
 • przeciwalergiczne

Allertec WZF, 10 mg, 7 tabletek to lek przeciwalergiczny, którego substancją czynną jest cetryzyna.


Działanie

Cetyryzna należy do leków przeciwhistaminowych II generacji. Leki z tej grupy hamują działanie histaminy uwalnianej w trakcie trwania reakcji alergicznej. Cetyryzna niewybiórczo wiąże się z receptorami histaminowymi, niwelując objawy wywołane ich aktywacją, takie jak obrzęk, swędzenie, katar, wyciek z nosa, jednocześnie (przez swój nieselektywny charakter działania), powodując senność i problemy z koncentracją. 


Wskazania

Kiedy brać Allertec WZF?

Allertec WZF to lek przeciwalergiczny zawierający cetyryzynę, który stosuje się u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej:

 • w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (takich jak zatkany nos, duża ilość wodnistej wydzieliny z nosa, swędzenie nosa, częste kichanie, zaczerwienienie oczu, łzawienie, swędzenie oczu);
 • w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki (długotrwale utrzymujące się silnie swędzące bąble na skórze).

Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania Allertec WZF?

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na cetyryzyny dichlorowodorek, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje o podobnej budowie do cetyryzyny, wchodzące w skład innych leków), lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki leku. Dawkę leku ustali lekarz.
 • Jeśli pacjent choruje na padaczkę lub miał napady drgawek, przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
 • Jeśli pacjent ma trudności z oddawaniem moczu (w stanach, takich jak: uszkodzenie rdzenia kręgowego lub rozrost gruczołu krokowego), przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
 • Nie zaobserwowano istotnych klinicznie interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 promila (g/l) we krwi, odpowiadającym stężeniu po wypiciu jednego kieliszka wina) a cetyryzyną stosowaną w zalecanych dawkach. Jednakże nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa w przypadku jednoczesnego stosowania większych dawek cetyryzyny i alkoholu. Dlatego podczas przyjmowania leku, podobnie jak w przypadku innych leków przeciwhistaminowych, pacjent powinien unikać spożywania alkoholu.
 • Jeśli pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapytać lekarza, czy pacjent powinien przerwać stosowanie leku na kilka dni przed badaniem. Lek może wpływać na wyniki testów alergicznych.

Dzieci
Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat, ponieważ lek w postaci tabletek nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawkowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Badania wykazały, że lek stosowany w zalecanej dawce nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, odczuwanie senności oraz sprawność psychofizyczną.
Jednak pacjent powinien zwrócić uwagę na indywidualną reakcję organizmu na lek i w przypadku wystąpienia senności lub uczucia zmęczenia nie prowadzić pojazdów i nie obsługiwać maszyn.
Nie należy stosować większej niż zalecana dawki leku.

Lek Allertec WZF zawiera laktozę i sód
Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 1 tabletce powlekanej, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.


Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć Allertec WZF?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie są spodziewane oddziaływania tego leku z innymi lekami.


Ciąża

Czy stosowanie Allertec WZF w ciąży i podczas karmienia piersią jest bezpieczne?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza się, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz zdecyduje, czy można stosować w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku.

Tabletki należy połykać popijając szklanką wody.
Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Jak dawkować Allertec WZF?

 • Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 mg (pół tabletki powlekanej) 2 razy na dobę.
 • Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 10 mg (1 tabletka powlekana) raz na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla dzieci i dorosłych, w zależności od stopnia zaburzeń czynności nerek, wieku oraz masy ciała pacjenta.

Zwykle stosowane dawki leku u dorosłych podano poniżej:

 • łagodne zaburzenia czynności nerek - 10 mg (1 tabletka powlekana) raz na dobę.
 • umiarkowane zaburzenia czynności nerek - 5 mg (pół tabletki powlekanej) raz na dobę.
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek - 5 mg (pół tabletki powlekanej) co drugi dzień.

Nie stosować leku w przypadku ciężkiej niewydolności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.

Pacjenci w podeszłym wieku
Jeżeli czynność nerek jest prawidłowa, modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Allertec WZF jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Jak długo można stosować Allertec WZF?

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i przebiegu objawów. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
W przypadku rozpoczynania leczenia cetyryzyną czas stosowania nie powinien być dłuższy niż 10 dni bez konsultacji lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, który zdecyduje o dalszym postępowaniu.
Po przyjęciu dawki większej od zalecanej dawki dobowej mogą wystąpić: dezorientacja, biegunka, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój zwłaszcza ruchowy, uspokojenie, senność, osłupienie, przyspieszona czynność serca, drżenie, zatrzymanie moczu.

Pominięcie zastosowania leku 
Nie należy stosować dawki podwójnej leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku 
W rzadkich przypadkach może ponownie wystąpić świąd (intensywne swędzenie) i (lub) pokrzywka po przerwaniu stosowania leku.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jakie skutki uboczne może mieć stosowanie Allertec WZF?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Poniżej podane działania niepożądane z uwzględnieniem częstości ich występowania określono na podstawie obserwacji, która obejmowała okres po wprowadzeniu cetyryzyny do obrotu.

Poniższe działania niepożądane występują rzadko lub bardzo rzadko, jednakże należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie poinformować lekarza w przypadku wystąpienia:

 • reakcji alergicznych, w tym ciężkich reakcji i obrzęku naczynioruchowego (ciężka reakcja alergiczna, która powoduje obrzęk twarzy i gardła).

Reakcje te mogą wystąpić bezpośrednio po pierwszym przyjęciu leku lub mogą wystąpić później.
Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zmęczenie,
 • suchość w jamie ustnej, nudności, biegunka,
 • zawroty głowy, bóle głowy,
 • senność,
 • zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa (u dzieci).

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • ból brzucha,
 • astenia (bardzo silne osłabienie), złe samopoczucie,
 • parestezja (zaburzenia czucia),
 • pobudzenie,
 • świąd, wysypka.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • tachykardia (przyspieszone bicie serca),
 • obrzęki,
 • reakcje alergiczne, czasami ciężkie (bardzo rzadko),
 • nieprawidłowa czynność wątroby,
 • zwiększenie masy ciała,
 • drgawki,
 • zachowanie agresywne, dezorientacja, depresja, omamy, bezsenność,
 • pokrzywka.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi),
 • zaburzenia akomodacji (dostosowania się oka do oglądania różnych przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach), niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych (niekontrolowane, koliste ruchy gałek ocznych),
 • omdlenie, drżenie, zaburzenia smaku, dystonia (długotrwałe skurcze mięśni), dyskineza (ruchy mimowolne),
 • tiki (skurcze nawykowe),
 • zaburzenia oddawania moczu (moczenie nocne, ból i (lub) trudności w oddawaniu moczu),
 • obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła), wysypka polekowa.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zwiększenie apetytu,
 • próby samobójcze (nawracające myśli samobójcze lub zainteresowanie samobójstwem), koszmary senne,
 • amnezja (utrata pamięci), zaburzenia pamięci,
 • zawroty głowy (uczucie wirowania lub utraty równowagi),
 • zatrzymanie moczu (niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego),
 •  świąd (intensywne swędzenie) i (lub) pokrzywka po przerwaniu stosowania leku,
 • ból stawów,
 • wysypka z pęcherzami zawierającymi wydzielinę ropną,
 • zapalenie wątroby.

Skład

(1 tabletka) chlorowodorek cetyryzyny 10 mg, substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, powidon K-25, magnezu stearynian, karoksyloskrobię sodowa, krzemionkę koloidalną bezwodną, sodu laurylosiarczan, hypromeloze, makrogol 6000.


Producent

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne S.A.

Dystrybutor

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne S.A., ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.