Camilia, roztwór doustny, 10 pojemników jednodawkowych po 1 ml

Wielkość opakowania - dawki
Dostępny
39,39

O produkcie: Camilia, roztwór doustny, 10 pojemników jednodawkowych po 1 ml

100001032

Opis

Nazwa Camilia
Nazwa międzynarodowa Chamomilla vulgaris 9CH + Rheum 5CH + Phytolacca decandra 5CH
Dawka -
Postać roztwór doustny
Wielkość opakowania 10 pojemników jednodawkowych po 1 ml
Działanie/właściwości
  • homeopatyczny produkt leczniczy wskazany w bolesnym ząbkowaniu u niemowląt

Camilia, roztwór doustny, 10 pojemników jednodawkowych po 1 ml to homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi. Camilia jest lekiem stosowanym w bolesnym ząbkowaniu u niemowląt.


Działanie

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.


Wskazania

Lek Camilia jest wskazany w bolesnym ząbkowaniu u niemowląt.


Przeciwwskazania

Leku Camilia nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Camilia należy stosować doustnie.
NIE WKRAPLAĆ DO OKA I UCHA.
NIE WSTRZYKIWAĆ.
W przypadku wystąpienia objawów mogących towarzyszyć ząbkowaniu, takich jak m.in.: wystąpienie
gorączki, biegunki lub znacznego nasilenia objawów bólowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.


Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.


Dawkowanie

Lek Camilia należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dawkowanie
3 – 6 razy na dobę wkraplać doustnie zawartość całego pojemniczka (minimsa) leku Camilia. Nie stosować więcej niż 6 pojemniczków (minimsów) na dobę.

Czas stosowania
Leczenie kontynuować przez 3 do 8 dni.
Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, wskazane jest zasięgnięcie porady lekarza w celu potwierdzenia, że są one związane z ząbkowaniem.
Można powtórzyć powyższy schemat dawkowania przy kolejnym wystąpieniu objawów ząbkowania.

Sposób użycia leku Camilia
Stosować doustnie.
Minims jest przeznaczony do jednorazowego użycia, nie należy go przechowywać po otwarciu.

1. Otworzyć aluminiową saszetkę.
2. Oderwać jeden pojemniczek.
3. Przekręcić i ułamać końcówkę.
4. Zawartość całego pojemniczka wprowadzić do jamy ustnej dziecka, utrzymując je w pozycji siedzącej.
5. Zamknąć dokładnie saszetkę aluminiową zawierającą pozostałe minimsy (pojemniczki).

Po użyciu, pojemniczek należy wyrzucić i przy następnej aplikacji otworzyć nowy.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Camilia
Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Camilia
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Camilia, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Skład

- Substancjami czynnymi leku Camilia są: Chamomilla vulgaris 9CH, Phytolacca decandra 5CH, Rheum 5CH. 1 ml leku zawiera 333,3 mg każdej substancji czynnej.
- Pozostały składnik to: woda oczyszczona.


Producent

BOIRON SA
ZAC des Frênes
1 rue Edouard Buffard
77144 Montévrain
Francja


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.