Hemkortin-HC, 12 czopków

Dostępny
33,44

O produkcie: Hemkortin-HC, 12 czopków

100018124

Opis

Nazwa Hemkortin-HC
Nazwa międzynarodowa Hydrocortisoni acetas + Zinci sulfas
Dawka 10 mg + 10 mg
Postać czopki doodbytnicze
Wielkość opakowania 12 sztuk
Działanie/właściwości
  • przeciwzapalne
  • ściągające

Hemkortin-HC 12 czopków to produkt leczniczy zawierający hydrokortyzon i siarczan cynku.


Działanie

Jak działa Hemkortin-HC?

Czopki Hemkortin-HC zawierają hydrokortyzon, który działa przeciwzapalnie i siarczan cynku działający ściągająco. Lek zmniejsza obrzęk i stan zapalny odbytu, hamuje krwawienia i działa przeciwświądowo.


Wskazania

Czopki Hemkortin-HC są wskazane w leczeniu hemoroidów, stanów zapalnych odbytu, szczeliny odbytu (fissura ani), świądu odbytu. Mogą być stosowane w leczeniu przed- i pooperacyjnym.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania Hemkortin-HC?

Nie stosować leku Hemkortin-HC:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składnikówtego leku;
  • jeśli u pacjenta stwierdzono cukrzycę, gruźlicę, jaskrę, osteoporozę, ostrą psychozę, zakażenie grzybicze i wirusowe lub zakrzepicę żylną.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hemkortin-HC należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Jeśli pacjenta dotyczą opisane niżej sytuacje, przed rozpoczęciem stosowania leku powinien omówić to z lekarzem.
Pacjent powinien zachować szczególną ostrożność stosując Hemkortin-HC, jeśli:
· występuje u niego równocześnie zakażenie, alergia lub inne objawy - należy wówczas stosować odpowiednie leczenie przyczynowe;
· jest w trakcie szczepień lub leczenia immunizacyjnego – nie należy wówczas stosować leku;
· wystąpią u niego objawy podrażnienia – należy wówczas zaprzestać stosowania leku;
· stosuje lek długotrwale – z niewielkim prawdopodobieństwem mogą wówczas wystąpić zmiany ogólnoustrojowe, charakterystyczne dla kortykosteroidów;
· wystąpi u niego krwawienie z odbytu – należy wówczas niezwłocznie zwrócić się do lekarza;
· wcześniej stosował hydrokortyzon – należy powiedzieć o tym lekarzowi.
· U pacjenta nastąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli leczenie nie będzie skuteczne, należy zgłosić się do lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie badano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Stosowanie leku u dzieci

Stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat jest przeciwwskazane.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Hemkortin-HC HC z którymkolwiek z niżej wymienionych leków.

· Niesteroidowe leki przeciwzapalne lub kwas acetylosalicylowy. Może to powodować wrzody żołądka i dwunastnicy, owrzodzenie lub krwawienie z przewodu pokarmowego. U pacjentów z hipoprotrombinemią zalecane jest zachowanie ostrożności podczas stosowania kortykosteroidów razem z kwasem acetylosalicylowym.
· Fenytoina - działanie lecznicze kortykosteroidów może być zmniejszone z powodu nasilonego metabolizmu i zmniejszenia stężenia leku w osoczu. Jest to spowodowane indukcją wątrobowych enzymów mikrosomalnych przez fenytoinę. W tej sytuacji może być wskazane zwiększenie dawki kortykosteroidów;
· Szczepionki, żywe wirusy lub inne szczepienia. Stosowanie kortykosteroidów w okresie szczepień nie jest wskazane z powodu zwiększonego ryzyka neurologicznych powikłań po szczepieniach i możliwego obniżenia poziomu przeciwciał lub braku odpowiedzi na szczepienie.
· Niektóre leki mogą nasilić działanie Hemkortinu-HC i lekarz może chcieć uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki na HIV: rytonawir, kobicystat)


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne i embriotoksyczne hydrokortyzonu. Istnieją niepotwierdzone dane wskazujące na ryzyko powstawania rozszczepu podniebienia, wewnątrzmacicznego opóźnienia rozwoju płodów pod wpływem hydrokortyzonu oraz supresyjnego wpływu na oś podwzgórze-przysadka-nadnercza w organizmach płodów pod wpływem hydrokortyzonu stosowanego u kobiet w ciąży. Dlatego preparat Hemkortin-HC u kobiet w ciąży może być zastosowany tylko jeżeli istnieje bezwzględna konieczność zastosowania tego leku, po dokładnej ocenie przez lekarza ryzyka i korzyści.

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią ze względu na niebezpieczeństwo hamowania wzrostu dziecka przez hydrokortyzon.


Dawkowanie

Zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak stosować Hemkortin-HC?

U dorosłych zwykle stosuje się jeden czopek rano, jeden wieczorem oraz po każdym wypróżnieniu.
Stosować przez trzy do czterech dni, do ustąpienia stanu zapalnego. Jeśli po upływie tego czasu nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Sposób stosowania
Rozerwać opakowanie czopka, wyjąć czopek i wsunąć go delikatnie w odbyt zaostrzonym końcem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku
Nie notowano przypadków zatrucia. W razie przypadkowego połknięcia czopków zleca się płukanie żołądka.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego połknięcia czopków, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Czy Hemkortin-HC może mieć skutki uboczne?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Sporadycznie może pojawić się pieczenie odbytu, zwłaszcza jeśli naskórek jest znacznie uszkodzony.
Podczas długotrwałego stosowania mogą wystąpić objawy niepożądane spowodowane ogólnoustrojowym działaniem hydrokortyzonu.
Działania niepożądane występujące z nieznaną częstotliwością: nieostre widzenie
U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.


Skład

1 czopek zawiera 10 mg octanu hydrokortyzonu (Hydrocortisoni acetas) i 10 mg jednowodnego siarczanu cynku (Zinci sulfas). Substancja pomocnicza: tłuszcz twardy (Witepsol).


Producent

Fulton Medicinali S.p.A.,
Via Marconi 28/9,
Arese (MI), Włochy


Dystrybutor

Polmex Pharma Biniecki & Malinowski sp. j.,
ul. Pokorna 2 lok. 1027,
00-199 Warszawa


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.