Intractum Visci Phytopharm, 2,313g/2,5ml, płyn doustny, 100 ml

Dostępny
10,99

O produkcie: Intractum Visci Phytopharm, 2,313g/2,5ml, płyn doustny, 100 ml

100002673

Opis

Nazwa Intractum Visci Phytopharm
Nazwa międzynarodowa Visci herbae recentis intractum
Dawka 2,313 g/2,5 ml
Postać płyn doustny
Wielkość opakowania 100 ml
Działanie/właściwości
  • stosowany tradycyjnie u osób zagrożonych nadciśnieniem tętniczym

Intractum Visci Phytopharm 2,313g/2,5ml płyn doustny 100 ml zawira substancję czynną leku wyciąg etanolowy ze świeżego ziela jemioły (Visci herbae recentis intractum (1:1)).


Działanie

Jak działa Intractum Visci Phytopharm?

Lek stosowany jest tradycyjnie u osób zagrożonych nadciśnieniem tętniczym i jego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.


Wskazania

Produkt leczniczy stosowany tradycyjnie u osób zagrożonych nadciśnieniem tętniczym, u których lekarz zalecił zmianę trybu życia (jako uzupełnienie zaleceń lekarskich) i znajdujących się pod stałą kontrolą lekarza.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania Intractum Visci Phytopharm?

Nie stosować leku Intractum Visci Phytopharm:

  • u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na ziele jemioły.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Intractum Visci Phytopharm należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek, ponieważ dawka jednorazowa Intractum Visci Phytopharm (2,5 ml) zawiera do 1,25 g etanolu, co stanowi ok. 13 ml wina i 28 ml piwa.

Lek szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.
Zawartość etanolu w preparacie należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub padaczką.

Nie zaleca się stosowania u osób z rozpoznanym i leczonym farmakologicznie nadciśnieniem tętniczym.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie preparatu zgodnie z zaleconym dawkowaniem nie ma wpływu na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługę maszyn będących w ruchu. Jednak bezpośrednio po zastosowaniu leku, alkohol może być wykryty przez urządzenia mierzące jego poziom w powietrzu wydychanym.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Produkt naturalny – podczas przechowywania może tworzyć się osad.


Stosowanie leku u dzieci

Nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć Intractum Visci Phytopharm?

Nie odnotowano dotąd interakcji wyciągu z ziela jemioły z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.


Ciąża

Czy Intractum Visci Phytopharm jest bezpieczny dla kobiet w ciąży?

Z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią oraz z powodu zawartości etanolu nie zaleca się stosowania.


Dawkowanie

Jak stosować Intractum Visci Phytopharm?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dorośli:
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy przyjmować doustnie 3 razy dziennie po 2,5 ml leku rozcieńczonego w niewielkiej ilości wody.
Zalecany czas kuracji: około 4 tygodnie.

Dzieci i młodzież:
Nie stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Intractum Visci Phytopharm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Intractum Visci Phytopharm
W przypadku zastosowania znacznie większej niż zalecana dawki leku Intractum Visci Phytopharm należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Intractum Visci Phytopharm
W przypadku pominięcia dawki leku Intractum Visci Phytopharm nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Skutki uboczne

Dotychczas nie są znane.
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Skład

  • Substancją czynną leku jest etanolowy wyciąg ze świeżego ziela jemioły (Visci herbae recentis intractum (1:1)). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96 % V/V.
    Zawartość etanolu w produkcie leczniczym: 52 - 62 % V/V.
    100 ml produktu leczniczego zawiera 100 ml substancji czynnej.

Producent

Phytopharm Klęka S.A.
Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Polska


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.