Mucofalk O, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 20 saszetek

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

25,19

Klienci kupili również

O produkcie: Mucofalk O, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 20 saszetek

100012221

Opis

Nazwa Mucofalk O
Nazwa międzynarodowa Plantaginis ovatae seminis tegumentum
Dawka -
Postać granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
Wielkość opakowania 20 saszetek
Działanie/właściwości
  • zwiększa objętość stolca
  • pobudza perystaltykę jelit

Mucofalk O granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 20 saszetek zawiera łupiny nasienne babki jajowatej.


Działanie

Jak działa Mucofalk?

Łupiny nasienne babki jajowatej są szczególnie bogate w błonnik pokarmowy oraz polisacharydy śluzowe. Zawartość śluzu jest dużo wyższa niż u innych gatunków z rodzaju Plantago. Łupiny nasienne babki jajowatej chłoną wodę w ilości odpowiadającej 40-krotność ich masy. Łupiny zawierają powyżej 85% polisacharydów rozpuszczalnych w wodzie, które tylko częściowo ulegają rozkładowi (in vitro,72% polisacharydów pozostaje niezniszczone) co skutkuje zatrzymaniem wody w stolcu.
Pobudzenie perystaltyki jelit oraz przemieszczanie się treści jelitowej może być modyfikowane przez łupiny nasienne babki jajowatej poprzez mechaniczną stymulację ścian jelit w wyniku zwiększenia objętości treści jelitowej spowodowanej zatrzymaniem wody i zmniejszeniem lepkości treści jelitowej.
Jeśli produkt jest przyjmowany z odpowiednią ilością płynu (minimum 150 ml na 1 saszetkę), dzięki zdolności pęcznienia substancji czynnej zwiększa się objętość zawartości jelita grubego. W wyniku pobudzenia mechanoreceptorów powstaje odruch defekacyjny. Jednocześnie śluz formuje warstwę, która ułatwia przesuwanie mas kałowych.
Przebieg działania: Po podaniu pojedynczej dawki, łupiny nasienne babki jajowatej zwykle wywołują efekt przeczyszczający w przeciągu 12 do 24 godzin. W niektórych przypadkach maksymalny efekt jest osiągalny po 2-3 dniach.
W łagodnym do umiarkowanego podwyższonym stężeniu cholesterolu, donoszono o około 7% obniżeniu stężenia frakcji LDL. Brak badań na temat wpływu łupiny nasiennej babki jajowatej na układ sercowo-naczyniowy lub śmiertelność.

 


Wskazania

Kiedy brać Mucofalk?

Mucofalk jest produktem leczniczym roślinnym stosowanym:
- w leczeniu nawykowych zaparć stolca;
- w stanach, w których pożądane jest ułatwione opróżnienie jelit z miękkim stolcem, np. bolesne wypróżnienia po operacjach odbytu lub odbytnicy, przy szczelinach odbytu, chorobie hemoroidalnej;
- u pacjentów, u których pożądane jest przyjmowanie zwiększonej dziennej porcji błonnika
pokarmowego, np. wspomagająco przy zaparciach będących objawem dominującym w zespole jelita drażliwego lub jako środek wspomagający dietę u pacjentów z hipercholesterolemią (wysokim cholesterolem).

Lek Mucofalk O stosuje się u dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat.


Przeciwwskazania

Nie stosować leku Mucofalk O:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, czyli łupiny nasienne babki jajowatej lub naktórykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli u pacjenta wystąpiły nagle zmiany zwyczajów dotyczących wypróżniania się, trwające ponad dwa tygodnie;
- jeśli u pacjenta wystąpiło niezdiagnozowane krwawienie z odbytu;
- jeśli u pacjenta po przyjęciu środków przeczyszczających nie nastąpiło wypróżnienie;
- jeśli u pacjenta stwierdzono zwężenia w obrębie przewodu pokarmowego, w tym choroby przełyku i części wpustowej żołądka, niedrożność jelit (ileus) lub ryzyko jej wystąpienia, porażenie jelit lub rozszerzenie okrężnicy (megacolon).
- jeśli pacjent cierpi na trudności w przełykaniu lub inne zaburzenia w obrębie gardła i krtani.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mucofalk O należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Mucofalk O nie powinien być stosowany u pacjentów cierpiących na zaklinowanie stolca, bóle w jamie brzusznej, nudności lub wymioty. Objawy te mogą być oznaką potencjalnej lub aktualnie występującej niedrożności jelit.

Jeśli wystąpi ból w jamie brzusznej lub nieregularne wypróżnienia, pacjenci stosujący Mucofalk O powinni zaprzestać stosowania leku i skonsultować się z lekarzem.

Mucofalk O należy przyjmować z dużą ilością płynu, co najmniej 150 ml (1 szklanka wody, soku owocowego lub innego podobnego płynu) na 1 saszetkę (5 g leku). Połykanie granulek bez popijania może prowadzić do trudności w połykaniu oraz udławienia.

Jeżeli Mucofalk O zostanie przyjęty z niedostateczną ilością płynu, lek pod wpływem pęcznienia w gardle może doprowadzić do niedrożności gardła i przełyku, co w konsekwencji prowadzić może do zadławienia się lub niedrożności jelit.

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza w razie wystąpienia bólu w klatce piersiowej, wymiotów, trudności w połykaniu lub w oddychaniu po przyjęciu leku Mucofalk O.

Pacjenci w złym stanie ogólnym oraz w wieku podeszłym wymagają nadzoru lekarza podczas przyjmowania leku Mucofalk O.

Stosowanie leku Mucofalk O jako środka wspomagającego dietę u pacjentów z hipercholesterolemią wymaga nadzoru lekarza.


Stosowanie leku u dzieci

Leku Mucofalk O nie należy podawać dzieciom poniżej 12 lat ze względu na brak wystarczających danych w tej grupie wiekowej.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Może wystąpić opóźnienie wchłaniania jelitowego jednocześnie przyjmowanych innych leków, takich jak:
- związki mineralne
- witaminy (witamina B12)
- leki nasercowe (glikozydy nasercowe)
- leki przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny)
- leki przeciwpadaczkowe (karbamazepina) i leki przeciwdepresyjne (lit).
Z tego względu należy zachować odstęp od 30 do 60 minut pomiędzy przyjęciem leku Mucofalk O a przyjęciem innych leków.

Poniżej wymienione leki można przyjmować jednocześnie z lekiem Mucofalk O jedynie pod nadzorem lekarza:
- Leki hamujące perystaltykę jelit (np. loperamid, opioidy), ponieważ może wystąpić niedrożność jelit (ileus).
- Hormony tarczycy, ponieważ może być konieczne skorygowanie dawki hormonów.
- U pacjentów z cukrzycą stosowanie leku Mucofalk O wymaga nadzoru lekarza, ponieważ może być konieczne dostosowanie dawkowania leków przeciwcukrzycowych.


Ciąża

Czy stosowanie Mucofalk w ciąży jest bezpieczne?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Mucofalk O może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią tylko jeśli to konieczne lub jeśli zmiana sposobu odżywiania jest niewystarczająca. Leki ułatwiające formowanie masy stolca, do których należy Mucofalk O, powinny być stosowane w pierwszej kolejności, a w przypadku braku ich skuteczności należy zastosować inne leki przeczyszczające.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Młodzież powyżej 12 lat, dorośli i osoby starsze
- Leczenie nawykowych zaparć stolca oraz stany, w których pożądane jest ułatwione opróżnienie jelit z miękkim stolcem, np. bolesne wypróżnienia po operacjach odbytu lub odbytnicy, przy szczelinach odbytu, chorobie hemoroidalnej:
Jedna saszetka leku Mucofalk O (5 g granulatu) zmieszanego z dużą ilością płynu, co najmniej 150 ml
(1 g granulatu popić co najmniej 30 ml płynu) 2 do 3 razy na dobę.

- pacjenci, u których pożądane jest przyjmowanie zwiększonej dziennej porcji błonnika pokarmowego, np. wspomagająco przy zaparciach będących objawem dominującym w zespole jelita drażliwego lub jako środek wspomagający dietę u pacjentów z hipercholesterolemią.
Jedna saszetka leku Mucofalk O (5 g granulatu) zmieszanego z dużą ilością płynu, co najmniej 150 ml
(1 g granulatu należy popić co najmniej 30 ml płynu) 2 do 6 razy na dobę.

Jeżeli Mucofalk O jest stosowany jako środek wspomagający dietę u pacjentów z hipercholesterolemią, wskazane jest stosowanie leku podczas posiłków.

Sposób przyjmowania leku:
1. Nigdy nie spożywać leku w stanie suchym, ponieważ może to blokować gardło, drogi oddechowe lub przełyk i doprowadzić do zadławienia.
2. Zawartość jednej saszetki leku Mucofalk O wsypać do szklanki.
3. Powoli napełnić szklankę wodą, sokiem owocowym, mlekiem lub innym podobnym płynem
(co najmniej 150 ml).
4. Zamieszać łyżeczką, sprawdzając, żeby nie powstawały grudki i natychmiast wypić.
5. Popić dodatkową szklanką płynu.
6. Nie spożywać w pozycji leżącej ani bezpośrednio przed snem.

Efekt działania leku Mucofalk O obserwuje się zazwyczaj po 12 do 24 godzin po zastosowaniu.
Lek Mucofalk O należy przyjmować w ciągu dnia, przynajmniej od 30 do 60 minut przed lub po przyjęciu innych leków.

Jak długo można stosować Mucofalk?

Czas trwania leczenia
W przypadku wrażenia, że działanie leku Mucofalk O jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Jeśli pacjent cierpi na długotrwałe zaparcia oraz nieregularne wypróżnienia trwające dłużej niż 3 dni, biegunkę trwającą dłużej niż 2 dni lub której towarzyszy krew lub gorączka, należy skontaktować się
z lekarzem. Należy również postępować zgodnie z instrukcją w części „Ostrzeżenia i środki ostrożności” punktu 2.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku
W przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości leku Mucofalk O mogą nasilić się objawy takie jak ból brzucha, wzdęcia (wiatry), uczucie pełności. Może wystąpić niedrożność jelit. Należy natychmiast wypić dużą ilość płynów a następnie skontaktować się z lekarzem, który ustali, czy jest potrzebne dalsze leczenie.

Pominięcie zastosowania leku
W przypadku pominięcia przyjęcia dawki leku Mucofalk O należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleconym dawkowaniem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wzdęcia oraz uczucie pełności mogą się pojawić podczas stosowania leku Mucofalk O, jednak działania te zwykle ustępują w przebiegu dalszego leczenia.

Wzdęcia brzucha oraz niedrożność jelit mogą pojawić się, podobnie jak ryzyko zaklinowania stolca lub ryzyko niedrożności przełyku, zwłaszcza jeśli Mucofalk O przyjmowany jest z niewystarczającą ilością płynów. Częstość występowania nie jest znana.

Łupiny nasienne babki jajowatej zawierają alergeny, które przy zastosowaniu doustnym leku lub kontakcie ze skórą, mogą prowadzić do reakcji nadwrażliwości. Objawy reakcji nadwrażliwości mogą obejmować: zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie spojówek, skurcz oskrzeli, w niektórych przypadkach szok anafilaktyczny (nagła uogólniona reakcja alergiczna, która może prowadzić do reakcji zagrażającej życiu).
Reakcje skórne, takie jak wysypka i świąd również były zgłaszane. Częstość występowania tych działań niepożądanych nie jest znana.

W przypadku wystąpienia pierwszych oznak reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie leku Mucofalk O i unikać stosowania tego leku w przyszłości.

W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych niewymienionych powyżej, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.


Skład

Substancją czynną leku jest łupina nasienna babki jajowatej (Plantaginis ovatae seminis tegumentum).
Jedna saszetka (5 g granulatu) zawiera 3,25 g łupin nasiennych babki jajowatej.
Substancje pomocnicze to: sacharoza, kwas cytrynowy, dekstryna, alginian sodu, cytrynian sodu, chlorek sodu, sacharynian sodu, zapach pomarańczowy [Evogran nr kat 301768].


Producent

Dr. Falk Pharma GmbH
Leinenweberstrasse 5
79108 Freiburg
Niemcy

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.