Nalgesin Mini, 20 tabletek

Wielkość opakowania - tabletki
Dostępny
10,99

Klienci kupili również

O produkcie: Nalgesin Mini, 20 tabletek

100017510

Opis

Nalgesin Mini jest lekiem łagodzącym ból, zmniejszającym stan zapalny.

Działanie

Nalgesin Mini jest lekiem łagodzącym ból, zmniejszającym stan zapalny. Lek działa poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn. Działanie przeciw bólowe występuje szybko i utrzymuje się do 12 godzin.

Wskazania

Nalgesin Mini jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu dolegliwości bólowych o małym i umiarkowanym nasileniu, takich jak: ból głowy, ból zęba, bolesne miesiączkowanie, bóle stawowe, bóle mięśniowe.

Przeciwwskazania

-jeśli pacjent jest uczulony na naproksen sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
-jeśli u pacjenta występowały trudności z oddychaniem (astma oskrzelowa), pokrzywka lub zapalenie błony śluzowej nosa, polipy nosa lub poważne reakcje alergiczne, które powodują trudności w oddychaniu lub zawroty głowy po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego oraz innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ),
-jeśli pacjent ma lub miał wrzód lub krwawienie w żołądku lub jelitach;
-jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja w obrębie przewodu pokarmowego po zastosowaniu NLPZ;
-jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek;
-jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca;
-podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży;
-jeśli u pacjenta występuje krwawienie naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienia.
-Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne
Częstotliwość występowania objawów niepożądanych jest uzależniona od dawki i czasu trwania leczenia. Należy zatem zawsze stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku Nalgesin Mini przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia bólu.

Należy unikać stosowania naproksenu sodowego równocześnie z innymi NLPZ (w tym selektywnymi inhibitorami COX-2).

Podczas dłuższego stosowania naproksenu sodowego konieczne jest sprawdzanie czynności wątroby i nerek, zwłaszcza w przypadku zaburzeń czynności wątroby lub nerek, chorób serca lub zażywania leków moczopędnych, a także u pacjentów powyżej 65 lat.

Przed rozpoczęciem stosowanie Nalgesin Mini należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
-w przypadku pacjentów powyżej 65 lat, ponieważ występuje wtedy podwyższone ryzyko pojawienia się poważnych działań niepożądanych, szczególnie dotyczących żołądka, które mogą być śmiertelne;
-jeśli pacjent ma lub miał krwawienie, owrzodzenie lub perforację przewodu pokarmowego, powinien być starannie monitorowany przez lekarza.

Poważne działania niepożądane w obrębie przewodu pokarmowego mogą wystąpić bez wcześniejszych dolegliwości, takie jak krwawienie i perforacja jelita (dziura w ścianie jelita), które mogą być śmiertelne;
-w przypadku chorób przewodu pokarmowego w wywiadzie, na przykład wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Crohna, ponieważ może nastąpić nawrót lub zaostrzenie objawów choroby;
-w przypadku zaburzeń krzepliwości krwi lub jednoczesnego zażywania leków przeciwzakrzepowych;-jeśli pacjent ma lub miał zaburzenia czynności wątroby lub nerek;
-jeśli pacjent ma lub miał problemy z serca;
-jeśli pacjent ma lub miał wysokie ciśnienie krwi;
-jeżeli pacjentka próbuje zajść w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę;
-w przypadku pacjentów, u których występują lub występowały jakiekolwiek reakcje alergiczne, astma, przewlekłe choroby układu oddechowego lub polipy nosa.

Wpływ na przewód pokarmowy Krwawienie, owrzodzenie lub perforacje przewodu pokarmowego, mogące zakończyć się zgonem, opisywano po zastosowaniu wszystkich NLPZ, w każdym momencie leczenia, z towarzyszącymi objawami ostrzegawczymi lub bez. Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego wzrasta z większymi dawkami NLPZ u pacjentów, u których wcześniej występowało owrzodzenie oraz u osób w podeszłym wieku. Leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej dostępnej dawki.

Pacjentom w wywiadzie, u których występowało działanie toksyczne dotyczące przewodu pokarmowego, szczególnie osobom w podeszłym wieku, zaleca się zgłaszanie lekarzowi wszelkich niepokojących objawów brzusznych (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego). Jednoczesne zażywanie leków stosowanych w leczeniu bólu i zapalenia stawów (kortykosteroidów), leków przeciwzakrzepowych (warfaryny), selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny lub leków przeciwpłytkowych, takich jak aspiryna, może zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia ze strony układu pokarmowego.

Wpływ na układ sercowo naczyniowy i naczyniowo mózgowy Leki takie jak Nalgesin Mini mogą w niewielkim stopniu zwiększać ryzyko ataku serca (zawał mięśnia sercowego) lub udaru. Ryzyko takie jest większe w przypadku przyjmowania dużych dawek lub długotrwałego leczenia.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki oraz czasu trwania leczenia.Pacjenci, u których występują choroby serca, przeszli udar lub podejrzewają, że znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka związanego z tymi schorzeniami (na przykład w przypadku osób z wysokim ciśnieniem tętniczym, cukrzycą lub zwiększonym poziomem cholesterolu bądź osób palących tytoń) powinni omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Reakcje skórne Poważne reakcje skórne, w tym śmiertelne, były bardzo rzadko zgłaszane i dotyczyły zwłaszcza początkowego etapu terapii z zastosowaniem leków z grupy NLPZ.Jeżeli pacjent zauważy jakąkolwiek wysypkę, świąd, zmiany na błonach śluzowych lub inne oznaki alergii / nadwrażliwości, powinien natychmiast przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem. Reakcje nadwrażliwości

Poważne reakcje alergiczne odnotowywano bardzo rzadko. Osoby, u których występuje obrzęk twarzy i gardła, stwierdzono jakąkolwiek alergię, astmę, przewlekłe stany zapalne błony śluzowej nosa czy przewlekłą chorobę układu oddechowego są bardziej podatne na poważne reakcje nadwrażliwości. W przypadku pojawienia się pierwszych objawów poważnej reakcji alergicznej należy przerwać przyjmowanie leku.

Środki ostrożności związane z płodnością Lek ten należy do grupy leków (NLPZ), które mogą mieć niekorzystny wpływ na płodność u kobiet. Działanie to ustępuje po odstawieniu leku.

Stosowanie leku u dzieci

Lek Nalgesin Mininie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. W rezultacie interakcji z niektórymi innymi lekami, działanie leku Nalgesin Mini lub działanie tych leków może ulec nasileniu lub osłabieniu. Dzieje się tak w przypadku:
-innych leków przeciwbólowych (kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne),
-leków stosowanych w profilaktyce powstawania zakrzepów we krwi (warfaryna),
-leków stosowane w leczeniu depresji (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny)
-leków stosowanych w terapii cukrzycy (pochodne sulfonylomocznika),
-leków stosowanych w terapii padaczki (pochodne hydantoiny),
-leków stosowanych w terapii wysokiego ciśnienia krwi,
-leków zwiększających wydalanie moczu (furosemid),
-leków stosowanych w terapii zaburzeń psychicznych (lit),
-leków, które nasilają wydalanie kwasu moczowego z organizmu i zapobiegają napadom dny moczanowej (probenecyd),
-leków hamujących układ odpornościowy (cyklosporyna),-leków stosowanych w terapii chorób nowotworowych (metotreksat),
-leków stosowanych w terapii AIDS (zydowudyna),
-leków stosowanych w terapii bólu i zapalenia stawów (kortykosteroidy).


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Nie zaleca się stosowania naproksenu sodowego podczas ciąży. Lekarz oceni, czy korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla dziecka. Dlatego też podczas ciąży można stosować ten lek tylko na zalecenie lekarza.Nie należy przyjmować leku w ostatnim trymestrze ciąży.Podczas stosowania leku Nalgesin Mini nie jest zalecane karmienie piersią.

Dawkowanie

Zalecana dawka dla osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat z wagą powyżej 50 kg to 1 tabletka, co 8-12 godzin.

Skutki uboczne

Często(mogą wystąpić do 1 na 10 pacjentów):
-nudności, niestrawność, zgaga, wymioty, ból w żołądku, wzdęcia, ból brzucha, niepokój,
-bóle głowy, zawroty głowy, senność,

Niezbyt często(mogą wystąpić do 1 na 100 osób):
-reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk twarzy (obrzęk twarzy), obrzęk twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy),
-zaburzenia snu, pobudzenie,
-dzwonienie w uszach (szumy uszne), zaburzenia słuchu,
-zaburzenia widzenia,
-siniaki,
-biegunka, zaparcia
-wysypka skórna, świąd
-zaburzenia czynności nerek
-dreszcze,
-obrzęk kostek, stóp lub palców dłoni (obrzęk obwodowy)

Rzadko(mogą wystąpić do 1 na 1000 osób):
-krwawienie i (lub) perforacja w obrębie żołądka, wymioty z krwią pochodzącą z żołądka lub przełyku, krew w stolcu, wymioty, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (wrzodziejące zapalenie jamy ustnej), nasilenie się stanu zapalnego, co powoduje bóle brzucha i biegunkę(ostre zapalenie okrężnicy) nasilenie choroby Crohna,
-reakcje nadwrażliwości na światło, wypadanie włosów (łysienie), poważne choroby z pęcherzowym oddzieleniem się naskórka ust, oczu i narządów płciowych (wysypki pęcherzykowo-pęcherzowe, takie jak zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka).

Bardzo rzadko(mogą wystąpić do 1 na 10 000 osób):
-zmiany morfologii krwi jak granulocytopenia, trombocytopenia, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna),
-objawy przypominające zapalenie opon mózgowych
-szybka akcja serca (tachykardia), obrzęk, podwyższone ciśnienie tętnicze (nadciśnienie), zastoinowa niewydolność serca,
-trudności w oddychaniu(duszność), astma,
-zapalenie jelita grubego, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej),
-zażółcenie skóry i białkówek oczu wywołane problemami z wątrobą lub krwi (żółtaczka), zapalenie wątroby, zmiany aktywności enzymów wątrobowych (nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
-zapalenie żołądka ( nieżyt żołądka).

Skład

-Substancją czynną leku jest naproksen sodowy. Każda tabletka zawiera 220 mg naproxenu sodowego, co odpowiada 200 mg naproksenu.

-Pozostałe składniki leku to: w rdzeniu tabletki: powidon K 30, celuloza mikrokrystaliczna, talk, magnezu stearynian oraz w otoczce tabletkiopadry YS-1R-4215, E 132 oskładzie: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 8000 i indygotyna (E 132), hypromeloza6cp, makrogol 8000, candurin silver lustre o składzie: tytanu dwutlenek (E 171), krzemianglinowo-potasowy (E 555).

Producent

KRKA
Równoległa 5
Warszawa

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.