Paracetamol Biofarm, 500 mg, 20 tabletek

Produkt nie jest już dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znajduje się w magazynie dostawcy

Klienci kupili również

Alternatywa od Dr. Maxa

O produkcie: Paracetamol Biofarm, 500 mg, 20 tabletek

100004328

Opis

Nazwa Paracetamol Biofarm
Nazwa międzynarodowa Paracetamolum
Dawka 500 mg
Postać tabletki
Wielkość opakowania 20 sztuk
Działanie/właściwości
  • przeciwbólowe,
  • przeciwgorączkowe

Paracetamol Biofarm, 500 mg, 20 tabletek zawiera substancję czynną paracetamol.


Działanie

Jak działa Paracetamol Biofarm?

Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączko. Paracetamol nie powoduje podrażnienia żołądka. Lek nie działa przeciwzapalnie.


Wskazania

Kiedy brać Paracetamol Biofarm?

Lek ten jest wskazany przy bólach różnego pochodzenia i o różnym natężeniu, szczególnie takich jak:
- bóle głowy;
- migreny;
- reumatyzm,
- bóle mięśni i stawów, oraz bóle kostne;
- bóle kręgosłupa;
- nerwobóle;
- bóle menstruacyjne;
- bóle zębów.

Gorączka w przebiegu przeziębienia i (lub) grypy.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania preparatu Paracetamol Biofarm?

Leku nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby;
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek;
- jeśli u pacjenta występuje choroba alkoholowa.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera paracetamol.
Nie należy stosować tego leku jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol ze względu na ryzyko przedawkowania i ciężkich działań niepożądanych.

Należy unikać częstego stosowania leków zawierających paracetamol.

Nie wolno przekraczać maksymalnej dawki dobowej paracetamolu. Przyjmowanie leku w dawkach większych niż zalecane może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby.
Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem:
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek (łagodne do umiarkowanych);
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby (łagodne do umiarkowanych);
- jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (enzymu odpowiedzialnego za prawidłową czynność czerwonych krwinek);
- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, gdyż wtedy jest większe ryzyko uczulenia również na paracetamol.
Podczas stosowania paracetamolu nie należy pić alkoholu, gdyż może to spowodować uszkodzenie wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych, regularnie pijących alkohol i u pacjentów z chorobą alkoholową wątroby bez marskości.

Nie stosować dłużej niż przez 3 dni bez porozumienia z lekarzem.


Stosowanie leku u dzieci

Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 6 lat bez porozumienia z lekarzem.

Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć preparatu Paracetamol Biofarm?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu leków wymienionych poniżej:
- inhibitory monoaminooksydazy (MAO) stosowane m.in. w depresji i chorobie Parkinsona. Jednoczesne stosowanie tych leków z paracetamolem może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę;
Lek ten można zastosować nie wcześniej niż po 14 dniach po zaprzestaniu stosowania inhibitora MAO. Między przerwaniem przyjmowania paracetamolu a rozpoczęciem leczenia inhibitorem MAO należy zachować co najmniej 7-dniową przerwę;
- metoklopramid i domperydon (leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów), ponieważ mogą nasilać działanie paracetamolu;
- kolestyramina (stosowana w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu), ponieważ może osłabiać działanie paracetamolu;
- leki, które mogą zaburzać czynność wątroby, takie jak:
- leki nasenne, przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina),
- ryfampicyna (antybiotyk);
- probenecyd stosowany w leczeniu dny moczanowej, gdyż w przypadku jednoczesnego stosowania paracetamolu z probenecydem lekarz zmniejszy dawkę paracetamolu;
- doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), gdyż paracetamol nasila działanie tych leków, co zwiększa ryzyko krwawień;
- salicylamid (stosowany w gorączce i łagodnym bólu), gdyż może opóźniać wydalanie paracetamolu z organizmu;
- inne leki przeciwzapalne i przeciwbólowe (np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen), gdyż stosowane jednocześnie z paracetamolem zwiększają ryzyko zaburzenia czynności nerek;
- kofeina, ponieważ nasila działanie paracetamolu.

Lek ten może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, takich jak oznaczanie stężenia glukozy we krwi.


Ciąża

Czy stosowanie preparatu Paracetamol Biofarm w ciąży i podczas karmienia piersią jest bezpieczne?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek ten można podawać kobietom w ciąży, jeśli jest to klinicznie uzasadnione. Należy stosować możliwie najmniejszą zalecaną dawkę skutecznie łagodzącą ból lub obniżającą gorączkę i przyjmować lek przez możliwie jak najkrótszy czas. Jeżeli ból nie zostanie złagodzony lub gorączka się nie obniży lub jeżeli konieczne będzie zwiększenie częstości przyjmowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Lek ten można stosować w okresie karmienia piersią tylko wtedy, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie konieczne.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież od 12 lat

Dawka jednorazowa:

1 (jedna) do 2 (dwóch) tabletek (500 mg do 1000 mg paracetamolu).

W utrzymującym się bólu:
500 mg do 1000 mg (1 do 2 tabletek) 2 do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny.

W bólach nowotworowych:
10 mg/kg mc./dawkę co 4 godziny, zwykle w połączeniu z lekami przeciwbólowymi o innym mechanizmie działania.

Maksymalna dopuszczalna dawka dobowa to 8 (osiem) tabletek (4000 mg paracetamolu).

Jak długo można stosować Paracetamol Biofarm?

Nie stosować dłużej niż przez 3 dni bez porozumienia z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat
Należy podawać połowę dawki przewidzianej dla osób dorosłych, z zachowaniem większych odstępów czasu pomiędzy poszczególnymi dawkami.

Jak dawkować Paracetamol Biofarm?

Dzieci w wieku od 3 miesięcy do 6 lat
Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 6 lat bez porozumienia z lekarzem.
Dzieciom w wieku od 3 miesięcy do 6 lat można podawać paracetamol, stosując go w ilości 10 mg/kg mc./dawkę, w odstępach nie mniejszych niż 6 godzin.

Sposób podawania
Lek podaje się doustnie.

Tabletkę należy połknąć, popijając niewielką ilością płynu (najlepiej przegotowanej wody).
Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem (również wtedy, gdy samopoczucie pacjenta jest dobre), gdyż istnieje ryzyko ciężkiego, opóźnionego uszkodzenia wątroby lub nawet zgonu.

Objawy przedawkowania to z reguły bolesność w okolicy wątroby, po dwóch dniach żółtaczka. Czasami wcześniej występują nudności i wymioty. Objawy te mogą nie odzwierciedlać ciężkości przedawkowania ani związanego z tym zagrożenia.

Pominięcie zastosowania leku 
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku 
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jakie skutki uboczne może mieć stosowanie preparatu Paracetamol Biofarm?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy takie jak: obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w połykaniu, czerwone, swędzące zmiany skórne oraz trudności z oddychaniem.
Są to objawy reakcji nadwrażliwości (ciężkiego uczulenia) na lek.
Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:
- rzadko: u 1 do 10 na 10 000 pacjentów;
- bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów.
Rzadko:
- złe samopoczucie;
- niedociśnienie (spadek ciśnienia krwi);
- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.
Bardzo rzadko:
- reakcje nadwrażliwości - ciężkie reakcje alergiczne wymagające przerwania leczenia (patrz wyżej);
- zaburzenia krwi (zmniejszenie liczby płytek krwi lub białych krwinek).


Skład

- Substancj ą czynną leku jest paracetamol.
Jedna tabletka zawiera 500 mg paracetamolu.
- Pozostałe składniki to:
skrobia żelowana, krospowidon, powidon, kwas stearynowy, magnezu stearynian.

Producent

Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60 -198 Poznań


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Kategorie produktu