Panacit Dr.Max 500 mg, 20 tabletek

Wielkość opakowania - tabletki
Dostępny
7,49

Klienci kupili również

O produkcie: Panacit Dr.Max 500 mg, 20 tabletek

100046940

Opis

Panacit Dr. Max, 500 mg, 20 tabletek to lek zawierający substancję czynną paracetamol, który należy do grupy leków przeciwbólowych i obniżających gorączkę.


Wskazania

Lek Panacit jest stosowany w objawowym leczeniu łagodnego do umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, ból zęba, ból pleców, bólu menstruacyjnego (miesiączki), bóli mięśni i stawów związanych z grypą i (lub) gorączką.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej po upływie 5 dni w przypadku bólu i 3 dni w przypadku gorączki, należy skontaktować się z lekarzem.


Przeciwwskazania

Nie stosować Panacit jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
• jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby (w tym zespół Gilberta lub ostre zapalenie wątroby),
• jeśli u pacjenta występuje niedobór enzymu o nazwie dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa,
• jeśli pacjent choruje na niedokrwistość hemolityczną (nieprawidłowy rozpad krwinek
czerwonych)
• jeśli pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu; nigdy nie należy przyjmować więcej niż 2 gramy paracetamolu (4 x 500 mg tabletki) na dobę.
• jeśli pacjent chorujący na astmę ma nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy i (lub) niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)’
• w przypadku odwodnienia lub długotrwałego niedożywienia.
Należy zwrócić szczególną uwagę, jeśli:
• u pacjenta występuje ciężkie zakażenie, ponieważ może to prowadzić do zwiększonego ryzyka kwasicy metabolicznej

Objawami kwasicy metabolicznej są:
o głęboki, przyspieszony oddech i utrudnione oddychanie;
o nudności, wymioty;
o utrata apetytu.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi kombinacja tych objawów.
Nie stosować leku Panacit jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.


Stosowanie leku u dzieci

Leku Panacit nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Istnieje szereg leków mogących wchodzić w interakcje z paracetamolem.

Należy porozmawiać z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania paracetamolu w przypadku stosowania jednego z następujących leków:
• barbituranów (grupa leków nasennych i stosowanych do znieczulenia),
• niektórych leków przeciwdepresyjnych,
• probenecydu (stosowanego w dnie moczanowej),
• chloramfenikolu (antybiotyk),
• metoklopramidu lub domperidonu (stosowanych w leczeniu nudności i wymiotów),
• cholestyraminy (leku obniżającego stężenie cholesterolu),
• warfaryny i innych kumaryn (leków rozrzedzających krew),
• zydowudyny (leku stosowanego w leczeniu AIDS),
• salicylamidu lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) (leki przeciwbólowe),
• izoniazydu (stosowanego w leczeniu gruźlicy),
• lamotryginy (leku przeciwpadaczkowego).
Paracetamol może wpływać na wyniki różnych testów i badań laboratoryjnych (np. badanie stężenia cukru we krwi, analiza moczu).


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, podejrzewa że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.
Lek Panacit może być stosowany w okresie ciąży. Należy zastosować najniższą możliwą dawkę, która zmniejsza ból i (lub) gorączkę i używać go w jak najkrótszym możliwym czasie. Jeśli ból i (lub) gorączka nie ustąpią lub jeśli konieczne będzie przyjmowanie leku częściej niż jest to zalecane, należy skontaktować się z lekarzem.

Choć paracetamol przenika do mleka kobiecego w niewielkich ilościach, nie obserwowano działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią. W zalecanych dawkach, paracetamol może być stosowany krótkotrwale przez kobiety karmiące piersią.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie:
Dorośli i młodzież w wieku 15 lat i starsza:
1 - 2 tabletki, do czterech razy dziennie, z przynajmniej 4-godzinną przerwą pomiędzy kolejnymi dawkami.
1 tabletka jest odpowiednia dla osób o wadze 34-60 kg; 2 tabletki dla osób powyżej 60 kg.
Maksymalna dawka pojedyncza to 1 g (2 tabletki), maksymalna dawka dobowa to 4 g (8 tabletek).

Stosowanie u dzieci i młodzieży
12 - 15 lat: 1 tabletka, 4-6 razy w ciągu 24 godzin. Maksymalna dawka dzienna to 3 g (6 tabletek).

6 - 12 lat: 250-500 mg paracetamolu (½ do 1 tabletka). Dawka pojedyncza w ilości ½ tabletki jest przeznaczona dla dzieci o wadze 21-32 kg; a 1 tabletka dla dzieci o wadze 33 kg i więcej. Należy zachować odstęp 4-6 godzin pomiędzy kolejnymi dawkami.

Maksymalna dawka dzienna dla dzieci o wadze 21-24 kg to 1,25 g (2 ½ tabletki); maksymalna dawka dzienna dla dzieci o wadze 25-32 kg to 1,5 g (3 tabletki); maksymalna dawka dzienna dla dzieci o wadze 33-40 kg to 2 g (4 tabletki).

Tabletki należy połykać popijając dużą ilością wody lub rozpuścić tabletki w dużej ilości wody, dobrze wymieszać i wypić.

Leku Panacit nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Odstęp pomiędzy dawkami musi wynosić co najmniej 4 godziny.

Leku nie należy łączyć z innymi produktami zawierającymi paracetamol. Nie należy przekraczać zalecanej dobowej dawki.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.
Jeżeli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni lub gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, lub objawy nasilają się lub jeśli występują inne objawy, leczenie należy przerwać, a następnie skonsultować się z lekarzem.
Skuteczna dawka dobowa nie powinna być większa niż 60 mg paracetamolu/kg mc. na dobę (do 2 g paracetamolu/dobę) w następujących przypadkach:
• dorośli o masie ciała mniejszej niż 50 kg,
• łagodna lub umiarkowana niewydolność wątroby, zespół Gilberta (rodzinna niehemolityczna żółtaczka),
• odwodnienie,
• długotrwałe niedożywienie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Panacit jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Możliwe działania niepożądane zostały wymienione poniżej:
Rzadkie (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób):
• niektóre choroby krwi, w tym agranulocytoza, małopłytkowość, neutropenia, plamica małopłytkowa, niedokrwistość hemolityczna, leukopenia,
• reakcje alergiczne (z wyjątkiem obrzęku naczynioruchowego),
• zaburzenia czynności wątroby, niewydolność wątroby, marskość wątroby i żółtaczka,
• swędzenie (świąd), wysypka, pocenie się, plamica i pokrzywka,
• przedawkowanie i zatrucie,
• depresja, splątanie i omamy,
• drgawki i bóle głowy,
• zamazane widzenie,
• obrzęk,
• krwawienie, ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty,
• zawroty głowy, gorączka i senność.
Bardzo rzadkie (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób):
• pancytopenia (zmniejszenie liczby wszystkich krwinek),
• reakcje alergiczne, w razie ich wystąpienia należy przerwać leczenie, w tym obrzęk naczynioruchowy, trudności w oddychaniu, pocenie się, nudności, spadek ciśnienia tętniczego, wstrząs i wstrząs anafilaktyczny,
• kłopoty ze skurczem mięśni dróg oddechowych (skurcz oskrzeli), u osób uczulonych na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (grupa leków przeciwbólowych o działaniu przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym),
• zatrucie wątroby,
• wysypka na skórze,
• hipoglikemia (małe stężenie cukru we krwi),
• ciemne zabarwienie moczu (sterylny ropomocz) oraz zaburzenia dotyczące nerek,
• ciężkie reakcje skórne.

Również długotrwałe stosowanie 3 do 4 gramów paracetamolu (6 do 8 tabletek) na dobę może uszkodzić wątrobę. Jeśli pacjent używa 6 gramów paracetamolu (12 tabletek) na dobę, wątroba może ulec uszkodzeniu.


Skład

- Substancją czynną leku jest paracetamol; każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu.
- Inne składniki leku to: powidon K30, skrobia żelowana kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, kwas stearynowy 50.


Producent

MEDIS INTERNATIONAL a.s.
Výrobní závod Bolatice,
Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice
Republika Czeska

Podmiot odpowiedzialny:

Dr. Max Pharma s.r.o.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praga
Republika Czeska


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.