Polocard. 150 mg, tabletki dojelitowe, Acidum acetylsalicylicum, 60 tabletek

19,54
Tymczasowo niedostępne
Darmowa dostawa od 200,00 zł

O produkcie

100004575

POLOCARD 150 mg to lek stosowany w profilaktyce chorób układu krążenia oraz innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach krwionośnych.

Ciąża

Kwas acetylosalicylowy może być stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży tylko wtedy gdy zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne. Leku nie należy stosować w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u matki, jak i u noworodka. Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do pokarmu kobiet karmiących piersią. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Dawkowanie

Najczęściej stosuje się 1 do 2 tabletek 75 mg lub 1 tabletkę 150 mg na dobę w czasie lub po posiłku.
Tabletki należy połykać w całości popijając niewielką ilością wody.
W świeżym zawale serca lub u pacjentów z podejrzeniem świeżego zawału serca:
początkowa dawka nasycająca 225 - 300 mg kwasu acetylosalicylowego raz na dobę w celu uzyskania szybkiego zahamowania agregacji płytek. Tabletki należy rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie.

DystrybutorSkutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego mogą wystąpić następujące
objawy niepożądane:
- Zaburzenia krwi i układu chłonnego
- Ze względu na wpływ kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi w czasie stosowania leku
- zwiększa się ryzyko wystąpienia krwawień i wydłużenia czasu krwawienia oraz czasu protrombinowego; może także wystąpić zmniejszenie liczby płytek krwi. Obserwowano krwawienia
takie jak: krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo płciowych,
krwawienia dziąseł. Rzadko lub bardzo rzadko odnotowano poważne krwawienia takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) w przypadku równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie), które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu.
Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku krwotoku i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (na przykład w wyniku utajonych mikrokrwawień)
z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak: astenia (zmęczenie), bladość, hipoperfuzja (zmniejszony przepływ krwi).
- Może wystąpić także niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy
glukozo-6-fosforanowej oraz leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi), agranulocytoza (brak granulocytów we krwi) lub eozynopenia (zmniejszenie liczby eozynofili we krwi).

Zaburzenia układu immunologicznego
- Reakcje nadwrażliwości, np. w postaci odczynów skórnych, pokrzywki, wysypki, świądu, zaburzeń
sercowo-oddechowych, napadów astmy, obrzęków.
- Objawem ciężkiej reakcji nadwrażliwości może być: obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani ze
zwężeniem dróg oddechowych, trudności z oddychaniem, duszność aż do napadów astmy,
przyspieszenie czynności serca, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego aż do zagrażającego życiu wstrząsu. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast wezwać pomoc lekarską. Powyższe reakcje mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku.
Zaburzenia układu nerwowego:
- Zawroty głowy i szumy uszne (będące zazwyczaj objawem przedawkowania), zaburzenia słuchu.
-Zaburzenia serca
-Niewydolność serca.
Zaburzenia naczyniowe:
- Nadciśnienie tętnicze.
- Zaburzenia żołądka i jelit
- Niestrawność (zgaga, nudności, wymioty), brak łaknienia, bóle brzucha, rzadko stany zapalne błony
śluzowej żołądka i jelit; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy bardzo rzadko prowadzące do
krwotoków i perforacji z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi (np. smoliste stolce,
krwawe wymioty).
- Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
- Ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby, szczególnie u
pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby; przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi, fosfatazy alkalicznej oraz stężenia bilirubiny.
- Zaburzenia nerek i dróg moczowych
- Białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych,
- śródmiąższowe zapalenie nerek.

Działanie

Kwas acetylosalicylowy, substancja czynna zawarta w leku Polocard, podawany w małych dawkach hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi. Dzięki temu odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Producent

Pfizer

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet wstrząs, mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od przyjęcia kwasu acetylosalicylowego.
- Nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegająca z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs.
- Astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci.
- Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego lub uczynnienie choroby wrzodowej).
- Zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, choroba von Willebranda, teleangiektazje, trombocytopenia) oraz jednoczesne leczenie lekami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna).
- Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.
- Ciężka niewydolność serca.
- Ostatni trymestr ciąży.
- Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
- Dna moczanowa.
- Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a, z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji, takich jak choroba Kawasaki.
- Stosowanie jednocześnie z metrokretsatem w dawkach 15 mg/tydzień lub większych ze względu na mielotoksyczność.

Skład

Substancję czynną: kwas acetylosalicylowy 150 mg,
substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, celuloza proszek, karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego, trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek, talk, sodu laurylosiarczan, lak z czerwienią koszenilową E-124, krzemionka koloidalna, sodu wodorowęglan.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Stosowanie kwasu acetylosalicylowego jest przeciwwskazane z następującymi lekami:
- lekami przeciwzakrzepowymi (heparyna, pochodne kumaryny);
- metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.
Lek Polocard można stosować z następującymi lekami i środkami spożywczymi wyłącznie po konsultacji z lekarzem:
- inhibitory konwertazy angiotensyny (np. enalapryl, kaptopryl), gdyż kwas acetylosalicylowy zmniejsza działanie przeciwnadciśnieniowe tych leków;
- acetazolamid, gdyż kwas acetylosalicylowy może zwiększać toksyczność acetazolamidu.
- leki hamujące agregację (zlepianie) płytek krwi (np. tyklopidyna), gdyż występuje zwiększone ryzyko krwawienia;
- metotreksat, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila jego toksyczne działanie na szpik kostny.
Stosowanie kwasu acetylosalicylowego jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych jest przeciwwskazane;
- niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym inne salicylany), gdyż istnieje zwiększone ryzyko występowania działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego;
- ibuprofen zmniejsza działanie kardioprotekcyjne (wpływ ochronny na serce) kwasu acetylosalicylowego;
- glikokortykosteroidy stosowane układowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona), gdyż zwiększają ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszają stężenie salicylanów w osoczu w trakcie leczenia, zaś po jego zakończeniu zwiększają ryzyko przedawkowania salicylanów;
- leki przeciwcukrzycowe, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila działanie hipoglikemizujące (zmniejszające stężenie glukozy we krwi) tych leków;
- leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego (np. probenecyd, benzbromaron), gdyż salicylany zmniejszają działanie tych leków. Nie należy stosować jednocześnie kwasu acetylosalicylowego z tymi lekami;
- digoksyna, gdyż kwas acetylosalicylowy może zwiększać działanie tego leku;
- leki trombolityczne (rozpuszczające skrzepliny), takie jak streptokinaza i alteplaza, gdyż kwas
acetylosalicylowy może zwiększać działanie tych leków (zwiększone ryzyko krwawienia);

Stosowanie leku u dzieci

Produkt Polocard jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Wskazania

W profilaktyce chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych:
- zawał serca,
- niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca;
w profilaktyce innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach.

Dokładamy starań, aby opisy i zdjęcia produktów były aktualne i zgodne z wiedzą medyczną. Mimo wszystko prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.