Corectin 5, 5 mg, 60 tabletek powlekanych

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
11,11

O produkcie: Corectin 5, 5 mg, 60 tabletek powlekanych

100033553

Opis

Substancją czynną leku Corectin jest bisoprololu fumaran


Działanie

Bisoprolol należy do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami. Leki te wpływają na reakcję organizmu na niektóre impulsy nerwowe, szczególnie w sercu. W rezultacie bisoprolol zwalnia czynność serca i zwiększa wydajność serca w pompowaniu krwi wewnątrz organizmu.

Niewydolność serca pojawia się, jeśli mięsień serca jest słaby i nie jest w stanie przepompować wystarczającej ilości krwi, aby zaspokoić potrzeby organizmu.


Wskazania

Corectin jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej oraz stabilnej, przewlekłej niewydolności serca (w skojarzeniu z innymi lekami, odpowiednimi w leczeniu niewydolności serca, takimi jak inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), leki moczopędne i glikozydy nasercowe).


Przeciwwskazania

Kiedy NIE STOSOWAĆ leku Corectin:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na bisoprolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • jeśli pacjent ma ostrą niewydolność serca lub nagłe zaostrzenie niewydolności serca, które wymagają leczenia szpitalnego;
 • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności serca, które powodują występowanie niskiego ciśnienia tętniczego oraz zaburzeń krążenia (wstrząs kardiogenny);
 • jeśli pacjent ma poważne zaburzenia rytmu serca, które powodują występowanie wolnej lub nieregularnej pracy serca;
 • jeśli u pacjenta występuje wolna czynność serca (bradykardia), poniżej 50 skurczów/ minutę przed rozpoczęciem stosowania leku Corectin;
 • jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe < 90 mmHg);
 • jeśli u pacjenta występują trudności w oddychaniu lub świszczący oddech (ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc);
 • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia krążenia krwi w kończynach, mogące powodować mrowienie, blednięcie lub sinienie palców rąk i nóg (jak np. w zespole Raynauda);
 • jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz chromochłonny (rzadko występujący guz w nadnerczu, powodujący wysokie ciśnienie tętnicze);
 • jeśli u pacjenta stwierdzono nadmierne nagromadzenie kwasów w organizmie (kwasica metaboliczna) - lekarz udzieli szczegółowych informacji na ten temat;
 • jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje floktafeninę lub sultopryd.


  W razie wątpliwości dotyczących powyższych stanów należy zwrócić się do lekarza.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Corectin należy zwrócić się do lekarza:

 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Lekarz może zalecić stosowanie mniejszych dawek leku;
 • jeśli pacjent ma niewydolność serca. U tych pacjentów leczenie bisoprololem należy wdrażać bardzo ostrożnie, pod ścisłą obserwacją lekarza. Leczenie rozpoczyna się od stosowania małych dawek, które następnie zwiększa się stopniowo do dawki odpowiedniej dla pacjenta;
 • jeśli pacjent ma cukrzycę i przyjmuje leki zmniejszające stężenie cukru we krwi. Bisoprolol w tabletkach może maskować objawy małego stężenia cukru we krwi;
 • jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości łuszczyca (nawracająca choroba skóry objawiająca się jej łuszczeniem, suchością i wysypką);
 • jeśli pacjent jest leczony z powodu reakcji uczuleniowych (alergii). Bisoprolol może zwiększać wrażliwość na substancje alergizujące i nasilać reakcje uczuleniowe;
 • jeśli pacjent jest lub był leczony z powodu guza chromochłonnego nadnerczy;
 • jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy. Bisoprolol w tabletkach może maskować objawy nadczynności tarczycy;
 • jeśli u pacjenta stwierdzono astmę oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc;
 • jeśli pacjent nie przyjmuje pokarmów stałych (jest w trakcie ścisłej głodówki);
 • jeśli pacjent ma jakiekolwiek mniej poważne zaburzenia rytmu serca lub wolną czynność serca;
 • jeśli pacjent ma dławicę piersiową typu Prinzmetala (rodzaj bólu w klatce piersiowej spowodowanego skurczem tętnic wieńcowych, zaopatrujących mięsień sercowy). Bisoprolol w tabletkach może zwiększać częstość i wydłużać czas trwania napadów dławicowych;
 • jeśli pacjent ma jakiekolwiek mniej ciężkie zaburzenia krążenia krwi w kończynach (rękach i stopach), gdyż lek może nasilać objawy, szczególnie na początku leczenia;
 • jeśli pacjent ma się poddać zabiegowi w znieczuleniu - należy poinformować lekarza, personel w szpitalu lub dentystę o wszystkich przyjmowanych lekach.


  Lek zawiera substancję czynną, która daje pozytywny wynik testów antydopingowych u sportowców.


Stosowanie leku u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu bisoprololu u dzieci i młodzieży.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.


W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków:

 • floktafenina (stosowana w przypadku bólu i zapalenia stawów) – w tym przypadku nie wolno jednocześnie stosować leku Corectin.
 • sultopryd (stosowany w leczeniu poważnych zaburzeń psychicznych) – w tym przypadku nie wolno jednocześnie stosować leku Corectin.
 • leki stosowane w leczeniu nadciśnienia lub zaburzeń serca, np.: inne beta-adrenolityki, amiodaron, werapamil, diltiazem, amlodypina, nifedypina, klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna, dyzopiramid, lidokaina, chinidyna, digoksyna, dobutamina, izoprenalina, adrenalina;
 • leki stosowane w leczeniu cukrzycy (np. insulina, doustne leki przeciwcukrzycowe);
 • leki stosowane w depresji i zaburzeniach psychicznych, takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, pochodne fenotiazyny, inhibitory monoaminooksydazy (MAO) i barbiturany;
 • leki znieczulające stosowane podczas zabiegów chirurgicznych lub stomatologicznych oraz środki kontrastujące zawierające jod stosowane w badaniach radiologicznych;
 • leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimera (np. takryna, donepezyl, rywastygmina) lub w chorobie mięśni szkieletowych, zwanej miastenią (np. pirydostygmina, neostygmina);
 • leki przeciwzapalne, określane jako NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), np.: diklofenak, ibuprofen, naproksen;
 • leki przeciwmalaryczne, np. meflochina;
 • leki przeciwmigrenowe, np. ergotamina, dihydroergotamina;
 • leki stosowane w leczeniu jaskry (np. leki blokujące receptory beta-adrenergiczne w postaci kropli do oczu) lub w celu rozszerzenia źrenicy oka (np. fizostygmina, atropina);
 • leki stosowane w astmie (np. salmeterol, formoterol, budezonid);
 • leki stosowane w leczeniu niedrożności nosa (np. pseudoefedryna);
 • kortykosteroidy stosowane w leczeniu zapalenia stawów i stanów zapalnych innych narządów (np. hydrokortyzon, prednizon);
 • baklofen – lek zwiotczający (rozluźniający) mięśnie;
 • ryfampicyna – antybiotyk (stosowany np. w gruźlicy).


  Wszystkie powyższe leki mogą wpłynąć na ciśnienie krwi i (lub) na czynność serca.


  Bisoprolol, stosowany jednocześnie z insuliną lub innymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy, może maskować objawy małego stężenia cukru we krwi.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Corectin może działać szkodliwie na ciążę i (lub) na płód. Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego, poronienia, małego stężenia cukru we krwi oraz zwolnienia rytmu serca u płodu lub noworodka. Lek może również wpłynąć na rozwój płodu lub noworodka. Z tego powodu nie należy przyjmować leku Corectin podczas ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią
Nie wiadomo czy bisoprolol przenika do mleka kobiecego i w związku z tym nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Corectin.


Dawkowanie

Nadciśnienie i dławica piersiowa

Lekarz określi dawkę leku odpowiednią dla pacjenta.

Dorośli

Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od dawki 5 mg.
W razie potrzeby lekarz może stopniowo zwiększać dawkę leku.
W łagodniejszych postaciach nadciśnienia tętniczego (ciśnienie rozkurczowe do 105 mmHg) właściwe może okazać się podawanie dawki 2,5 mg.
Maksymalna zalecana dawka wynosi 20 mg.
Stabilna, przewlekła niewydolność serca
Zazwyczaj leczenie lekiem Corectin jest długotrwałe.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku

Lekarz rozpocznie leczenie bisoprololem od małej dawki, którą będzie stopniowo zwiększać – zadecyduje w jaki sposób zwiększać dawkę. Zazwyczaj odbywa się to w następujący sposób:
1,25 mg bisoprololu raz na dobę przez pierwszy tydzień (aby uzyskać taką dawkę należy stosować inne leki – nie można uzyskać dawki 1,25 mg za pomocą leku Corectin)
2,5 mg bisoprololu raz na dobę przez następny tydzień
3,75 mg bisoprololu raz na dobę przez kolejny tydzień (aby uzyskać taką dawkę należy stosować inne leki – nie można uzyskać dawki 3,75 mg za pomocą leku Corectin)
5 mg bisoprololu raz na dobę przez 4 tygodnie
7,5 mg bisoprololu raz na dobę przez 4 tygodnie
10 mg bisoprololu raz na dobę w leczeniu podtrzymującym (przewlekłym).
Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg bisoprololu.

W zależności od tego jak lek jest tolerowany, lekarz może zalecić wydłużenie odstępu czasu do następnego zwiększenia dawki. Jeśli choroba się nasili lub jeśli lek nie będzie tolerowany, konieczne może być ponowne zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia. U niektórych pacjentów wystarczająca może okazać się dawka podtrzymująca mniejsza niż 10 mg bisoprololu. Lekarz ustali odpowiednie postępowanie.

 


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Aby zapobiec poważnym działaniom niepożądanym, należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy niepożądane są ciężkie, wystąpiły nagle lub szybko się nasilają.


Najpoważniejsze działania niepożądane są związane z czynnością serca:

 • zwolnienie czynności serca (bardzo często - występuje u więcej niż 1 na 10 osób),
 • zaostrzenie niewydolności serca powodujące nasilenie duszności i (lub) zatrzymanie płynów (często - występuje u 1 do 10 na 100 osób),
 • wolna lub nieregularna czynnosć serca (niezbyt czesto - występuje u 1 do 10 na 1 000 osób).


  W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, osłabienia lub trudności w oddychaniu należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.


  Pozostałe działania niepożądane przedstawiono poniżej, według częstości ich występowania.


  Często (występują u 1 do 10 na 100 osób):

 • uczucie zmęczenia, zawroty głowy, ból głowy (szczególnie na początku leczenia - te objawy są zazwyczaj łagodne i często ustępują w ciągu 1-2 tygodni)
 • wrażenie zimna lub drętwienia kończyn górnych i (lub) dolnych
 • ból, blednięcie lub sinienie rąk i (lub) stóp
 • częstsze występowanie bólów kurczowych nóg podczas chodzenia – u pacjentów z chromaniem przestankowym
 • nudności i wymioty
 • biegunka
 • zaparcie
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • uczucie osłabienia (wyczerpania)


  Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 osób):

 • zaburzenia snu
 • depresja
 • obniżenie ciśnienia tętniczego podczas zmiany pozycji ciała z leżącej na stojącą lub podczas gwałtownego wstawania (niedociśnienie ortostatyczne)
 • trudności w oddychaniu – u pacjentów z astmą oskrzelową lub zaburzeniami oddychania w przeszłości
 • osłabienie mięśni, bolesne kurcze mięśni
 • zwyrodnienie stawów


  Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 osób):

 • małe stężenie cukru we krwi – stan, który może objawiać się m.in. przyspieszoną czynnością lub kołataniem serca, nasilonym poceniem się.
  Uwaga: Corectin może powodować brak odczuwania tych objawów (tzw. maskowanie objawów).
 • koszmary senne
 • omamy
 • omdlenie
 • suchość spojówek spowodowana zmniejszonym wydzielaniem łez (może być bardzo uciążliwa, jeśli pacjent używa soczewek kontaktowych)
 • zaburzenia słuchu
 • zapalenie błony śluzowej nosa, wywołujące katar z podrażnieniem
 • zapalenie wątroby, wywołujące ból brzucha, utratę apetytu oraz czasami żółtaczkę z zażółceniem oczu i skóry oraz ciemne zabarwienie moczu
 • reakcje alergiczne (świąd, wysypka, chwilowe i nagłe zaczerwienienie twarzy)
 • zmniejszenie sprawności seksualnej
 • zmiany wyników badań krwi (zwiększenie stężenia triglicerydów (tłuszczów) we krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych)


  Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • zapalenie spojówek (świąd i zaczerwienienie oczu)
 • nasilenie łuszczycy lub wywołanie podobnej, suchej i łuszczącej się wysypki
 • wypadanie włosów (łysienie)

Skład

Substancją czynną leku jest bisoprololu fumaran. Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu.
Pozostałe składniki to:
rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;
skład otoczki: Aqua Polish white 010.12 C [hypromeloza 6 cps, hypromeloza 50 cps, makrogol 6000, polisorbat 20, talk, wapnia węglan, tytanu dwutlenek (E 171)].


Operating machinery

Lek może powodować uczucie zmęczenia, senność lub zawroty głowy. W przypadku występowania takich działań niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy mieć świadomość możliwości wystąpienia takich działań, zwłaszcza na początku leczenia, podczas zmiany dawki leku lub innych stosowanych leków oraz w przypadku jednoczesnego picia alkoholu.


Producent

Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.