Sudafed Xylospray, 1mg/ml, aerozol do nosa, 10 ml

Marka: SUDAFED
Dostępny
24,29

Klienci kupili również

Alternatywa od Dr. Maxa

O produkcie: Sudafed Xylospray, 1mg/ml, aerozol do nosa, 10 ml

100005285

Opis

Nazwa Sudafed XyloSpray
Nazwa międzynarodowa Xylometazolini hydrochloridum
Dawka 1 mg/ml
Postać aerozol do nosa, roztwór
Wielkość opakowania 10 ml
Działanie/właściwości
  • zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa
  • ułatwia odpływ wydzieliny

Sudafed Xylospray 1mg/ml aerozol do nosa 10 ml zawiera substancję czynną chlorowodorek ksylometazoliny. Lek przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat


Działanie

Jak działa Sudafed Xylospray?

Ksylometazolina jest lekiem obkurczającym naczynia krwionośne, przez co zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa. Początek działania leku występuje w ciągu 2 minut po podaniu. Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej ułatwia oddychanie przez nos oraz ułatwia odpływ wydzieliny. Działanie produktu rozpoczyna się w ciągu 2 minut po podaniu i utrzymuje się do 10 godzin.


Wskazania

Kiedy stosować Sudafed Xylospray?

Wskazania do stosowania:

  • Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym zapaleniu błony śluzowej, w naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa.
  • Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonym z przeziębieniem.

Jak długo można stosować Sudafed Xylospray?

Lek jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania. Leku Sudafed XyloSpray nie należy stosować dłużej niż przez 7 dni, chyba że lekarz zaleci inaczej. Powtórne stosowanie leku można rozpocząć po kilkudniowej przerwie. Stosowanie ksylometazoliny w dawkach większych niż zalecane lub przez okres dłuższy niż zalecany może doprowadzić do reaktywnego przekrwienia błony śluzowej nosa. Powoduje to zwężenie dróg oddechowych, prowadząc do częstego i długotrwałego stosowania leku przez pacjenta. W rezultacie prowadzi to do polekowego zapalenia błony śluzowej nosa i zaniku błony śluzowej nosa.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy nie ustępują lub nasilają się bądź jeśli pojawiają się nowe objawy.


Przeciwwskazania

Nie stosować leku Sudafed XyloSpray:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
  • nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat;
  • nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek może być stosowany wyłącznie po dokładnym rozważeniu przez lekarza stosunku korzyści do ryzyka związanego z jego stosowaniem u pacjentów:
– leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitorami MAO) lub innymi lekami, które mogą powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi;
– z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania;
– z ciężkimi chorobami układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, zespół długiego odstępu QT);
– z guzem chromochłonnym nadnerczy;
– z zaburzeniami metabolicznymi (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca);
– z rozrostem gruczołu krokowego;
– z nadwrażliwością na substancje o działaniu podobnym do ksylometazoliny, objawiającą się bezsennością, drżeniem, zawrotami głowy, zaburzeniami rytmu serca i podwyższonym ciśnieniem tętniczym.

Lek zawiera 0,2 mg chlorku benzalkoniowego w każdym mililitrze roztworu.
Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie lub obrzęk wewnątrz nosa, zwłaszcza jeżeli jest stosowany przez długi czas.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wykazano wpływu leku Sudafed XyloSpray stosowanego w zalecanych dawkach na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Stosowanie leku u dzieci

Nie stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przy podaniu donosowym leku Sudafed XyloSpray prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji z innymi lekami wydaje się być niskie, jednak nie można ich wykluczyć.


Ciąża

Czy stosowanie Sudafed Xylospray w ciąży jest bezpieczne?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.


Dawkowanie

Donosowo. Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia 1 dawka aerozolu 3 razy na dobę do każdego otworu nosowego.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawiono zgodnie z następującym schematem:
Często występuje rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów
Niezbyt często występuje rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów
Rzadko występuje rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów
Często mogą występować objawy podrażnienia (pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa), kichanie, zwłaszcza u pacjentów wrażliwych. Po odstawieniu leku może dochodzić do nasilenia obrzęku błony śluzowej (przekrwienia reaktywnego).

Niezbyt często miejscowe podanie do nosa może spowodować:
• objawy związane z ogólnoustrojowym działaniem leku, jak np. kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,
• krwawienie z nosa.
Rzadko mogą wystąpić nudności, zaburzenia widzenia, reakcje alergiczne, ból głowy, bezsenność lub uczucie zmęczenia.

Długotrwałe lub częste stosowanie, a także podawanie w dawkach większych niż zalecane, może prowadzić do reaktywnego przekrwienia z polekowym zapaleniem błony śluzowej nosa, objawiającym się uczuciem zatkania nosa, wydzieliną z nosa, świądem nosa i kichaniem. Działanie to może wystąpić już po 5 dniach leczenia i jeśli stosowanie leku będzie kontynuowane może doprowadzić do suchego zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa.


Skład

- Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek. 1 ml roztworu Sudafed XyloSpray zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.
- Pozostałe składniki to: chlorek benzalkoniowy roztwór, disodu edetynian, sodu chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sorbitol ciekły 70% (niekrystalizujący), woda oczyszczona.


Producent

Podmiot odpowiedzialny:
McNeil Healthcare (Ireland) Limited
Airton Road, Tallaght
Dublin 24
Irlandia

Wytwórca:
Delpharm Orléans
5, avenue Concyr
45071 Orléans Cedex 2
Francja


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.