LEVOPront - syrop stosowany w leczeniu suchego kaszlu, 120 ml

Dostępny
21,89
Darmowa dostawa od 229,00 zł

O produkcie

100006479

Lewodropropizyna - substancja czynna leku cechuje się głównie obwodowym (o punkcie
uchwytu w oskrzelach i tchawicy) działaniem przeciwkaszlowym oraz działaniem
przeciwuczuleniowym i znoszącym skurcz oskrzeli; u zwierząt stwierdzono także działanie
miejscowo znieczulające leku.

Dawkowanie

Leczenie należy kontynuować do czasu ustąpienia kaszlu lub zgodnie z zaleceniem lekarza,
W każdym przypadku, gdy kaszel nie ustępuje po dwóch tygodniach leczenia zaleca się
przerwać zażywanie leku i zasięgnąć porady lekarza. Należy pamiętać, że kaszel jest
objawem i należy rozpoznać, a następnie leczyć chorobę. która jest jego przyczyną, Do
butelki z syropem dołączona jest miarka pozwalająca odmierzyć m.in. 3, 5 i 10 ml. Jeśli
lekarz nie zaleci inaczej dawka lek. wynosi:
Dorośli:
10 ml syropu do 3 razy dziennie, w odstępach co najmniej 6 godzin.
Dzieci:
10-20 kg: 3ml syropu 3 razy dziennie;
20-30 kg: 5 ml syropu 3 razy dziennie.

Levopront należy stosować doustnie.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Levopront jest za mocne lub za słabe, należy
zwrócić się do lekarza.

Dystrybutor

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, Levopront może powodować działania niepożądane chociaż nic u każdego one
wystąpią. Jeżeli którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych (lub
wystąpienie innych, niewymienionych w ulotce objawów)jest przyczyną niepokoju, pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Doświadczenia wynikające z obecności na rynku w ponad 30 krajach na całym świecie -
produktów zawierających lewodropropizynę wskazują, że działania niepożądane leku
występują bardzo rzadko, Opierając się na szacunkowych danych co do liczby pacjentów.
którzy stosowali lewodropropizynę (wynikających z liczby sprzedanych opakowań) oraz
biorąc pod uwagę liczbę spontanicznych zgłoszeń działań niepożądanych, można wyliczyć, że
częstość występowania działań niepożądanych leku jest niższa niż 1 : 500 000. W większości
przypadków nie są to poważne powikłania, a objawy ustępują po przerwaniu leczenia, czasem
tylko wymagając specyficznego leczenia farmakologicznego.
Bardzo rzadko(rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) występują:
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej; pokrzywka, rumień, osutka, świąd, obrzęk
naczynioruchowy, reakcje skórne. Opisano pojedynczy przypadek epidermolizy
(odwarstwienie się naskórka) ze skutkiem śmiertelnym.
Zaburzenia żołądka i jelit: bóle żołądka, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka.
Opisano dwa pojedyncze przypadki- odpowiednio -zapalenia języka i aftowego zapalenia
jamy ustnej z gorączką. U jednej osoby stwierdzono cholestatyczne zapalenie wątroby.
Opisano także pojedynczy przypadek śpiączki hipoglikemicznej -u pacjentki w podeszłym
wieku przyjmującej jednocześnie doustne preparaty hipoglikemizujące.
Zaburzenia ogólne: reakcje alergiczne w tym natychmiastowe, ogólne złe samopoczucie.
Zgłaszano pojedyncze przypadki uogólnionego obrzęku, omdleń i osłabienia.
Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, zaburzenia równowagi, drżenia,
mrowienie, drętwienie. Opisano pojedynczy przypadek wystąpienia drgawek kloniczno--
tonicznych (tzw. duży napad padaczkowy) oraz napadu typu petit mal (tzw. mały napad
padaczkowy, bezdrgawkowy).
Zaburzenia serca: kołatania serca, częstoskurcz, obniżenie ciśnienia tętniczego. W
pojedynczym przypadku opisano zaburzenia rytmu serca w postaci bigeminii przedsionkowej.
Zaburzenia psychiczne/psychiatryczne: drażliwość, senność, depersonalizacja.
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: duszność, kaszel,
obrzęk błony śluzowej układu oddechowego.
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: astenia i osłabienie kończyn dolnych.
Opisano kilka przypadków obrzęku powiek, które w większości można uznać za obrzęk
naczyniowo -nerwowy, biorąc pod uwagę jednoczesne wystąpienie pokrzywki.
Stwierdzono pojedynczy przypadek rozszerzenia źrenic oraz utratę zdolności widzenia u
jednej osoby. W obu przypadkach objawy ustąpiły po odstawieniu leku.
U jednego noworodka opisano senność, obniżenie napięcia mięśni oraz wymioty, co
przypisano przedostaniu się do organizmu dziecka lewodropropizyny zażywanej przez
karmiącą piersią matkę. Objawy pojawiły się po karmieniu i ustąpiły spontanicznie po
ominięciu kilku karmień (piersią).
Reakcje niepożądane miały ciężki przebieg tylko sporadycznie. Należą do nich niektóre
przypadki reakcji skórnych (pokrzywka, świąd), wspomniany już przypadek zaburzeń rytmu
serca, przypadek śpiączki hipoglikemicznej oraz kilka reakcji alergicznych/anafilaktycznych,
w postaci obrzęku , duszności, wymiotów i biegunki. Jeden przypadek epidermolizy, który
wystąpił u pacjentki w podeszłym wieku poddanej polipragmazji (leczenie jednocześnie
kilkoma lekami), zakończył się zgonem, o czym również wspomniano powyżej.
Stosowanie leku Levopront zgodnie z zaleceniami podanymi w Ulotce dla pacjenta zmniejsza
ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Działanie

Wiele dowodów eksperymentalnych wskazuje na jej skuteczność kliniczną w hamowaniu kaszlu o różnym pochodzeniu, jak np. kaszel w
przebiegu raka płuca, kaszel związany z zakażeniami górnych dróg oddechowych czy krztusiec.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leki przeciwkaszlowe to leki objawowe i można je stosować tylko w oczekiwaniu na
rozpoznanie przyczyny kaszlu i/lub efekt leczenia choroby powodującej ten kaszel.
Stosowanie leku Levopront z jedzeniem i piciem:
Ze względu na brak informacji o wpływie posiłków na wchłanianie leku, zaleca się zażywanie
leku między posiłkami.
Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek:
Stosowanie leku Levopront u dzieci:
Działanie leku u dzieci poniżej 24 miesiąca życia nie zostało dokładnie zbadane, dlatego
należy zachować szczególną ostrożność w każdym przypadku stosowania leku w tej grupie
pacjentów.
Stosowanie leku Levopront u pacjentów w podeszłym wieku:
Wobec dowodów na zmiany wrażliwości na wiele leków u osób w podeszłym wieku, w tej
grupie pacjentów należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania
lewodropropizyny.
Stosowanie leku Levopront u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:
Zaleca się ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek
(klirens kreatyniny < 35 ml/min.)
Ciąża lub laktacja:
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Badania na zwierzętach wykazały, że lewodropropizyna przenika przez barierę łożyskową i
jest obecna w mleku karmiącej samicy. W związku z tym lek jest przeciwwskazany u kobiet w
ciąży lub zamierzających zajść w ciążę oraz w okresie laktacji.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Nie prowadzono badań oceniających zdolność prowadzenia pojazdów i / lub obsługi urządzeń
mechanicznych. Niemniej, ponieważ w rzadkich przypadkach lek może powodować senność
(patrz również pkt. 4 Działania niepożądane), należy zachować ostrożność u pacjentów,
którzy zamierzają prowadzić pojazdy bądź obsługiwać urządzenia i poinformować ich o takiej
ewentualności.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Levopront:
10 ml syropu Levopronr zawiera 4 g sacharozy. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta
nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.
Lek Levopront zawiera parahydroksybenzoesany, które mogą powodować reakcje alergiczne
(możliwe reakcje typu późnego) j wyjątkowo skurcz oskrzeli.
Stosowanie innych leków:
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.
W badaniach farmakologicznych na zwierzętach wykazano, że lewodropropizyna nie nasila
działania substancji wpływających na ośrodkowy układ nerwowy (np. benzodwuazepin,
alkoholu, fenytoiny, imipraminy). U zwierząt nie stwierdzono wpływu leku na aktywność
doustnych leków przeciwzakrzepowych (takich jak warfaryna) ani na hipoglikemizujący efekt
insuliny. W badaniach farmakologicznych u ludzi lek w połączeniu z benzodizepinami nie
powodował modyfikacji zapisu krzywej EFG. U osób szczególnie wrażliwych należy
zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego zażywania leków uspokajających.

Badania kliniczne nie wykazały żadnych interakcji z lekami stosowanymi w przypadku
chorób oskrzeli i płuc, takimi jak agoniści receptora beta2-adrenergicznego, metyloksantyny
ich pochodne, kortykosteroidy, antybiotyki, preparaty regulujące wydzielanie śluzu i
przeciwhistaminowe.

Producent

Dompe Famaceutici S.p.A.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Levopront, jeśli stwierdzono nadwrażliwość na substancję czynną
lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Nie należy stosować leku u osób z obfitą wydzieliną oskrzelową i zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek)

Skład

Skład: 10 ml syropu zawiera 60 mg lewodropropizyny.
Substancje pomocnicze: sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, aromat wiśniowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda
oczyszczona.

Wskazania

Lek Levopront wskazany jest w objawowym leczeniu kaszlu.

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Dokładamy starań, aby opisy i zdjęcia produktów były aktualne i zgodne z wiedzą medyczną. Mimo wszystko prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.