Uniben, 1,5 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 30 ml

Dostępny
14,19

Klienci kupili również

Alternatywa od Dr. Maxa

O produkcie: Uniben, 1,5 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 30 ml

100005602

Opis

Nazwa Uniben
Nazwa międzynarodowa Benzydamini hydrochloridum
Dawka 1,5 mg/ml
Postać aerozol do stosowania w jamie ustnej
Wielkość opakowania 30 ml
Działanie/właściwości
  • przeciwbólowe
  • przeciwzapalne
  • znieczulające

Uniben, 1,5 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 30 ml zawiera substancję czynną -benzydaminy chlorowodorek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).


Działanie

Benzydaminy chlorowodorek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) to substancja, która działa miejscowo przeciwzapalnie, przeciwbólowo, znieczulająco oraz odkażająco.

Dzięki temu, że lek miejscowo wchłania się bardzo dobrze i osiąga dużą stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym, dolegliwości szybko ustępują. Lek jest dobrze tolerowany i nadaje się do miejscowego leczenia objawów zapalenia.


Wskazania

Lek jest wskazany przy leczeniu miejscowym objawów związanych z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na benzydaminy chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosowanie leku, zwłaszcza długotrwałe, może spowodować uczulenie. W przypadku braku poprawy po krótkotrwałym stosowaniu leku należy poradzić się lekarza.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.
Lek Uniben można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego użycia leku, nie przekraczając terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.


Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Nie stwierdzono oddziaływania z innymi lekami stosowanymi miejscowo.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersię, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Uniben stosuje się miejscowo spryskując powierzchnię błony śluzowej jamy ustnej i (lub) gardła.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat:
1 dawka leku na 4 kg masy ciała, stosowana od 2 do 6 razy na dobę.
Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:
Jednorazowo 4 dawki leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat oraz dorośli:
Jednorazowo od 4 do 8 dawek leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę.

Jedna dawka leku o objętości 0,17 ml zawiera 255 mikrogramów benzydaminy chlorowodorku.

Uwaga: Leku Uniben nie należy stosować dłużej niż 7 dni, a o ewentualnym przedłużeniu jego stosowania zadecyduje lekarz.

Dawek leku Uniben nie można dzielić.

Jeśli dolegliwości, jak np. ból gardła, trudności w przełykaniu śliny, gorączka, nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku Uniben, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku
Dotychczas nie są znane przypadki przedawkowania leku Uniben stosowanego miejscowo.
W razie zażycia dawki większej niż zalecana lub przypadkowego połknięcia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku
W przypadku pominięcia dawki leku Uniben należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość występowania działań niepożądanych: Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów); Często (od 1 do 10 na 100 pacjentów); Niezbyt często (od 1 do 10 na 1 000 pacjentów); Rzadko (od 1 do 10 na 10 000 pacjentów); Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej
- Zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty
- Zaburzenia układu immunologicznego: reakcja alergiczna (nadwrażliwość), ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny) z objawami takimi jak: trudności w oddychaniu, ból lub ucisk w klatce piersiowej, i (lub) uczucie zawrotów głowy/omdlenia, silny świąd skóry lub wystające guzki na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła; objawy te mogą zagrażać życiu.
- Zaburzenia układu nerwowego: zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy, bóle głowy
- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka.

Objawy te ustępują zazwyczaj samoistnie po odstawieniu leku.


Skład

Substancją czynną leku Uniben jest benzydaminy chlorowodorek (1 ml leku zawiera 1,5 mg benzydaminy chlorowodorku).
Pozostałe składniki to: glicerol (E 422), sacharyna sodowa, sodu wodorowęglan, etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), polisorbat 20, aromat miętowy (aromat „fresh peppermint” 506041T) (zawiera m.in. alkohol benzylowy, cytral, cytronellol, eugenol, geraniol, d-limonen, linalol), woda oczyszczona.


Producent

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy
ul. Chłodna 56/60
00-872 Warszawa


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.