Gripex Hot, (650 mg + 50 mg + 10 mg)/saszetkę, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 8 saszetek

Marka: GRIPEX
Wielkość opakowania - saszetki
Dostępny
25,39

Klienci kupili również

O produkcie: Gripex Hot, (650 mg + 50 mg + 10 mg)/saszetkę, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 8 saszetek

100002378

Opis

Nazwa Gripex Hot
Nazwa międzynarodowa Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum
Dawka (650 mg + 50 mg + 10 mg)/saszetkę
Postać proszek do sporządzania roztworu doustnego
Wielkość opakowania 8 saszetek
Działanie/właściwości
  • przeciwgorączkowo
  • przeciwbólowo
  • udrożnia nos

Gripex Hot (650 mg + 50 mg + 10 mg)/saszetkę proszek do sporządzania roztworu doustnego 8 saszetek to lek wieloskładnikowy. Substancjami czynnymi są: paracetamol, kwas askorbowy, fenylefryny chlorowodorek.


Działanie

Jak działa Gripex Hot?

Lek wieloskładnikowy o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwbólowym i udrożniającym nos. Łagodzi objawy przeziębienia, grypy i chorób grypopodobnych.

Kto może zażywać Gripex Hot?

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat.


Wskazania

Wskazaniem do stosowania leku jest łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych takich jak: gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe oraz objawów zapalenia błony śluzowej nosa występujących w przeziębieniu, grypie.
Jeśli po upływie 3 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Gripex Hot
• Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub aminy sympatykomimetyczne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
• Jeśli występują następujące schorzenia:
- niestabilna choroba wieńcowa,
- zaburzenia rytmu serca,
- wysokie ciśnienie tętnicze,
- wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej,
- ciężka niewydolność wątroby lub nerek,
- wirusowe zapalenie wątroby,
- choroba alkoholowa,
- fenyloketonuria,
- jaskra z wąskim kątem przesączania,
- anatomicznie wąski kąt przesączania.
• W czasie stosowania leków z grupy inhibitorów MAO i okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków.
• W czasie przyjmowania zydowudyny (lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).
• U dzieci w wieku poniżej 12 lat.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Gripex Hot należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
• Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli:
- u pacjenta występuje: niewydolność wątroby lub nerek, astma oskrzelowa, rozrost gruczołu krokowego, nadczynność tarczycy, zespół Raynaud’a (zblednięcie, a następnie zasinienie palców rąk, stóp, brzegów płatków usznych i czubka nosa występujące często pod wpływem zimna lub emocji), choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca;
- pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe.
• Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.
• Nie należy stosować jednocześnie innych leków przeciw grypie, przeziębieniu i leków zmniejszających przekrwienie błony śluzowej.
• Stosowanie produktu przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz głodzone stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby.

Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Jedna saszetka zawiera 1,981 g sacharozy oraz 11,89 g sacharozy w dawce dobowej (sześć saszetek). Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Lek zawiera 20 mg aspartamu w każdej saszetce, co odpowiada 120 mg w sześciu saszetkach (maksymalna dawka dobowa). Aspartam jest źrodłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego wydalania.
Lek zawiera 78,13 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w każdej saszetce. Odpowiada to 3,9 % maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może zmniejszać zdolność koncentracji i upośledzać czas reakcji. Dlatego w czasie stosowania leku należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia samochodu i obsługiwania urządzeń mechanicznych.


Stosowanie leku u dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Z czym nie łączyć Gripex Hot?

Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi:
- paracetamol (substancja czynna znajdująca się w wielu preparatach stosowanych w przeziębieniu i grypie);
- fenylefrynę lub pseudoefedrynę (stosowane w objawowym leczeniu zapalenia błony śluzowej nosa, czyli kataru);
- inne sympatykomimetyki lub inhibitory MAO (stosowane w leczeniu niedociśnienia tętniczego lub w depresji);
- zydowudynę (lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV).

Należy zasięgnąć opinii lekarza lub farmaceuty przed równoczesnym zastosowaniem z:
- lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryna, kumaryna);
- lekami przeciwpadaczkowymi;
- barbituranami (leki działające nasennie i uspokajająco);
- innymi lekami indukującymi enzymy mikrosomowe wątroby (np. izoniazyd , ryfampicyna leki przeciwgruźlicze);
- metoklopramidem (lek przeciwwymiotny);
- cholinolitykami (stosowane w astmie oskrzelowej, w leczeniu wrzodów żołądka i refluksu, jako leki przeciwwymiotne, w stanach skurczowych przewodu pokarmowego, w objawowym leczeniu choroby Parkinsona);
- flukloksacyliną (antybiotyk), ze względu na poważne ryzyko zaburzenia dotyczącego krwi i płynów ustrojowych (kwasicy metabolicznej z dużą luką anionową), które należy pilnie leczyć i które może wystąpić szczególnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, posocznicą (stan, gdy bakterie i ich toksyny krążą we krwi, prowadząc do uszkodzenia narządów), niedożywieniem, przewlekłym alkoholizmem, a także u pacjentów stosujących maksymalne dawki dobowe paracetamolu;
- lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze (guanetydyna, mekamylamina, metyldopa, rezerpina);
- indometacyną (lek przeciwbólowy i przeciwzapalny, stosowany m.in. w reumatoidalnym zapaleniu stawów);
- antagonistami receptorów β-adrenergicznych (leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym i chorobach układu krążenia);
- trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

Zawarty w leku kwas askorbowy zwiększa wchłanianie:
- glinu (znajdującego się w lekach zobojętniających sok żołądkowy);
- żelaza.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak dawkować Gripex Hot i czy można go pić na noc?

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetka co 4-6 godz. (maksymalnie 6 saszetek na dobę).
Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej wody.
Lek można stosować niezależnie od posiłków.
Leku Gripex Hot nie stosować dłużej niż 3 do 5 dni bez konsultacji lekarskiej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gripex Hot
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, pomimo tego, że pacjent dobrze się czuje. Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.

Jeśli od przedawkowania nie upłynęła więcej niż 1 godzina, należy sprowokować wymioty i skontaktować się z lekarzem, gdyż może być konieczne specjalistyczne leczenie w warunkach szpitalnych.
Mogą wystąpić objawy, takie jak nudności: wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić samoistnie, co jednak nie wyklucza rozwijającego się uszkodzenia wątroby. Mogą również wystąpić objawy takie jak drżenie, niepokój, bezsenność, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, znaczne przyspieszenie częstości skurczów serca, bladość powłok, zatrzymanie moczu. W późniejszym okresie mogą pojawić się ból brzucha, żółtaczka.

Pominięcie zastosowania leku
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku
Gripex Hot służy do krótkotrwałego łagodzenia objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należą do nich:
- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka); - zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego (objawiającego się zaburzeniami świadomości, bladością skóry, spadkiem ciśnienia krwi, poceniem, wytwarzaniem małej ilości moczu, przyspieszonym oddechem, obrzękami);
- zaburzenia żołądka i jelit:
nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, pieczenie w nadbrzuszu, suchość w jamie ustnej;
- zaburzenia układu krążenia:
podwyższenie ciśnienia tętniczego, tachykardia (przyspieszone bicie serca), zaburzenia rytmu serca, bladość skóry;
- zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:
zaburzenia oddychania, napad astmy oskrzelowej;
- zaburzenia nerek i dróg moczowych:
zaburzenia oddawania moczu, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych;
- zaburzenia układu nerwowego:
niepokój, bezsenność;
- zaburzenia psychiczne:
omamy, lęk, nerwowość;
- zaburzenia krwi i układu chłonnego:
granulocytopenia (zmniejszona liczba jednego rodzaju krwinek białych we krwi), agranulocytoza (brak jednego rodzaju krwinek białych we krwi), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi).


Skład

Substancjami czynnymi leku są:
paracetamol 650 mg, kwas askorbowy 50 mg, fenylefryny chlorowodorek 10 mg,
Substancje pomocnicze to: aspartam (E 951), sacharoza, kwas cytrynowy, sodu cytrynian, aromat cytrynowy 87A069 (w tym cytral), aromat cytrynowy 875060 (w tym cytral i linalol), aromat cytrynowy 501.476/AP0504, aromat cytrynowy 875928, potasu acesulfam (E 950), żółcień chinolinowa (E 104).


Producent

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław


Dystrybutor

USP Zdrowie Sp. z o.o., ul. POleczki 35, 02-822 Warszawa

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.