Nasometin Control, 0,05mg/dawkę, aerozol do nosa, 10 g

Wielkość opakowania - dawki
Dostępny
22,29

Klienci kupili również

O produkcie: Nasometin Control, 0,05mg/dawkę, aerozol do nosa, 10 g

100011429

Opis

Nazwa Nasometin Control 
Nazwa międzynarodowa Mometasoni furoas
Dawka 50 mikrogramów/dawkę
Postać Aerozol do nosa
Wielkość opakowania 10 g
Działanie/właściwości
 • Łagodzi stan zapalny błony śluzowej nosa. 

Nasometin Control, 0,05mg/dawkę, aerozol do nosa, 10 g zawiera substancję czynną mometazonu furoinian, lek z grupy kortykosteroidów.


Działanie

Jak działa Nasometin Control?

Nasometin Control zawiera substancję czynną mometazonu furoinian, lek z grupy kortykosteroidów. Mometazonu furoinian rozpylony w nosie może pomóc w złagodzeniu stanu zapalnego (obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa).


Wskazania

Kiedy stosować Nasometin Control?

Nasometin Control stosuje się w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (nazywanego również katarem siennym) u dorosłych w wieku od 18 lat.

Katar sienny, który występuje kilka razy w roku, jest reakcją uczuleniową wywołaną przez wdychany pyłek drzew, traw, chwastów, a także pleśnie i zarodniki grzybów. Lek zmniejsza obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa, łagodząc w ten sposób kichanie, świąd i niedrożność lub wyciek z nosa spowodowane katarem siennym.
Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania aerozolu Nasometin Control?

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • jeśli pacjent ma nieleczone zakażenie błony śluzowej nosa. Stosowanie leku Nasometin Control
  w trakcie takiego zakażenia (np. opryszczki) może pogorszyć przebieg choroby. Z zastosowaniem aerozolu do nosa należy poczekać do czasu ustąpienia zakażenia.
 • jeśli pacjent przebył niedawno zabieg chirurgiczny w obrębie nosa lub uraz nosa. Nie wolno stosować aerozolu do nosa do czasu zagojenia się ran w nosie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

 • choruje lub chorował w przeszłości na gruźlicę;
 • ma jakiekolwiek inne zakażenie;
 • otrzymuje inne kortykosteroidy (doustnie lub w zastrzykach);
 • choruje na mukowiscydozę.

Podczas stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • układ odpornościowy pacjenta nie funkcjonuje prawidłowo (pacjent ma trudności ze zwalczeniem
  zakażenia), a pacjent ma kontakt z osobą chorą na odrę lub ospę wietrzną. Należy unikać kontaktu
  z takimi osobami;
 • pacjent ma zakażenie w obrębie nosa lub gardła;
 • pacjent stosuje lek przez 3 miesiące bez konsultacji z lekarzem;
 • pacjent ma utrzymujące się podrażnienie nosa lub gardła.

Jeśli u pacjenta wystąpi niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy zwrócić się do lekarza.

Długotrwałe stosowanie dużych dawek kortykosteroidów w aerozolu do nosa może spowodować wystąpienie działań niepożądanych na skutek wchłaniania się leku do organizmu.
Jeśli pacjent odczuwa świąd lub podrażnienie oczu, lekarz może zalecić stosowanie również innych leków oprócz leku Nasometin Control.


Stosowanie leku u dzieci

Leku Nasometin Control nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć aerozolu Nasometin Control?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym o lekach dostępnych bez recepty.

Niektóre leki mogą nasilić działanie leku. Lekarz może chcieć uważnie kontrolować stan pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV: rytonawir, kobicystat).

Jeśli pacjent stosuje w leczeniu alergii inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków, lekarz może zalecić mu odstawienie ich w momencie rozpoczęcia stosowania leku.

U niektórych pacjentów po zaprzestaniu stosowania kortykosteroidów w postaci doustnej lub zastrzyków mogą wystąpić pewne działania niepożądane, takie jak ból stawów lub mięśni, osłabienie i depresja. Mogą również wystąpić inne objawy alergiczne, takie jak świąd, łzawienie oczu lub czerwone i swędzące plamy na skórze. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy skontaktować się z lekarzem.


Ciąża

Czy stosowanie aerozolu Nasometin Control w ciąży i podczas karmienia piersią jest bezpieczne?

Nie ma lub jest mało informacji dotyczących stosowania leku Nasometin Control u kobiet w ciąży.
Nie wiadomo, czy mometazonu furoinian przenika do mleka kobiecego.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak często stosować Nasometin Control?

Zalecaną dawką u dorosłych w wieku od 18 lat są dwa rozpylenia aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Po uzyskaniu poprawy można zmniejszyć dawkę leku do jednego rozpylenia aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę, a w razie nasilenia objawów, ponownie ją zwiększyć do dwóch rozpyleń do każdego otworu nosowego raz na dobę.

U niektórych pacjentów lek przynosi poprawę po 12 godzinach od podania pierwszej dawki, chociaż pełne korzyści z leczenia mogą być widoczne dopiero po dwóch dniach stosowania leku.

Jak długo można stosować Nasometin Control?

Jeśli po maksymalnie 14 dniach stosowania leku poprawa nie nastąpi lub jest niewystarczająca, konieczne jest zwrócenie się do lekarza.
Leku Nasometin Control nie należy stosować dłużej niż 3 miesiące bez konsultacji z lekarzem.

Dzieci i młodzież
Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przygotowanie leku do stosowania
Lek posiada nasadkę, która chroni końcówkę dozownika i zapobiega jej zanieczyszczeniu. Należy pamiętać, aby ją zdjąć przed użyciem aerozolu i ponownie nałożyć po użyciu.
Przed każdym użyciem wstrząsnąć butelkę.
Nie przekłuwać aplikatora (otworu w końcówce dozownika) szpilką ani innym ostrym przedmiotem.

Przed pierwszym zastosowaniem:

 1. Przed pierwszym zastosowaniem aerozolu należy sprawdzić działanie, naciskając butelkę 10 razy, aż do uzyskania drobnej mgiełki.
 2. Mocno wstrząsnąć butelkę.
 3. Zdjąć plastikowe wieczko ochronne.
 4. Palec wskazujący oraz środkowy należy położyć po dwóch stronach dozownika, a kciuk pod butelką (rycina 1). Nie przekłuwać aplikatora.
 5. Kierując końcówkę dozownika od siebie należy nacisnąć ją palcami tak, aby 10-krotnie rozpylić aerozol aż do uzyskania drobnej mgiełki.
 6. Jeśli lek nie był stosowany przez 14 dni lub dłużej, należy sprawdzić działanie, naciskając dozownik 2 razy, aż do uzyskania drobnej mgiełki.

Jak stosować aerozol do nosa

 1. Mocno wstrząsnąć butelkę i zdjąć wieczko ochronne.
 2. Delikatnie wydmuchać nos w celu oczyszczenia przewodów nosowych.
 3. Zamknąć jeden otwór nosowy palcem wskazującym. Pochylić głowę lekko do przodu. Umieścić dozownik pomiędzy palcem wskazującym i środkowym podtrzymując butelkę kciukiem od spodu.
 4. Trzymać butelkę pionowo do góry i włożyć pionowo końcówkę dozownika do drugiego otworu nosowego. Ważne jest, aby nie aplikować leku Nasometin Control bezpośrednio na przegrodę nosową, która oddziela otwory nosowe.
 5. Nacisnąć palcami dozownik JEDEN RAZ, aby rozpylić w nosie drobną mgiełkę aerozolu i jednocześnie rozpocząć delikatny i powolny wdech przez nos. UWAGA! Utrzymywanie butelki w pozycji pionowej jest bardzo ważne, ponieważ niewłaściwe rozpylenie może spowodować uszkodzenie przegrody nosowej.
 6. Wykonać wydech przez usta.
 7. Wyjąć końcówkę dozownika z otworu nosowego i wykonać wydech przez usta.

Powtórzyć czynności opisane w punktach 3 do 6, aby podać aerozol do drugiego otworu nosowego.
Po użyciu aerozolu należy ostrożnie wytrzeć końcówkę dozownika czystą chusteczką lub ściereczką
i założyć wieczko ochronne.

Czyszczenie

 • Ważne jest regularne czyszczenie dozownika, aby działał prawidłowo.
 • Należy zdjąć nasadkę i delikatnie ściągnąć końcówkę dozownika.
 • Umyć końcówkę dozownika i nasadkę w ciepłej wodzie, a następnie spłukać pod bieżącą wodą.
 • Nie podejmować prób odblokowania aplikatora przez wkładanie do otworu szpilki lub innego ostrego przedmiotu, gdyż może to spowodować uszkodzenie aplikatora i podanie nieprawidłowej dawki leku.
 • Pozostawić nasadkę i końcówkę dozownika w ciepłym miejscu do wysuszenia.
 • Nałożyć końcówkę dozownika na butelkę, a następnie włożyć nasadkę.
 • Po wyczyszczeniu należy ponownie sprawdzić działanie, naciskając dozownik dwukrotnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. Zastosowanie mniejszej lub większej dawki leku może nasilić objawy choroby.
Należy zwrócić się do lekarza, jeśli przypadkowo zastosowano większą niż zalecona dawkę leku. Jeśli steroidy stosowane są przez długi czas lub w dużych dawkach, mogą rzadko niekorzystnie
wpływać na działanie niektórych hormonów.

Pominięcie zastosowania leku Nasometin Control
Jeśli pacjent zapomniał o użyciu aerozolu do nosa o zwykłej porze, powinien zastosować lek zaraz po przypomnieniu sobie o tym, a następnie kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniem.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jakie skutki uboczne może mieć stosowanie aerozolu Nasometin Control?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Po zastosowaniu tego leku mogą wystąpić natychmiastowe reakcje nadwrażliwości (uczulenia), również ciężkie. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy przerwać stosowanie leku

Nasometin Control i natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną:

 • obrzęk twarzy, języka lub gardła
 • trudności w połykaniu
 • pokrzywka
 • świszczący oddech lub trudności w oddychaniu.

Długotrwałe stosowanie dużych dawek kortykosteroidów w aerozolu do nosa może spowodować wystąpienie działań niepożądanych na skutek wchłaniania się leku do organizmu.

Inne działania niepożądane
Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • ból głowy
 • kichanie
 • krwawienie z nosa
 • ból nosa
 • owrzodzenie błony śluzowej nosa
 • zakażenie dróg oddechowych.

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na
podstawie dostępnych danych):

 • zwiększenie ciśnienia w oku (jaskra) i (lub) zaćma powodujące zaburzenia widzenia
 • niewyraźne widzenie
 • uszkodzenie przegrody nosowej
 • zmiany smaku i węchu
 • trudności w oddychaniu i (lub) świszczący oddech.

Skład

Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian. Każde rozpylenie zawiera 50 mikrogramów mometazonu furoinianu (w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego). Całkowita masa zawiesiny w jednym rozpyleniu wynosi 100 mg.
Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, karmeloza sodowa, glicerol, kwas cytrynowyjednowodny, sodu cytrynian, polisorbat 80, benzalkoniowy chlorek, woda do wstrzykiwań.

Producent

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1526 Ljubljana, Słowenia

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.