Paracetamol Hasco, 500 mg, 30 tabletek powlekanych

Dostępny
9,89

Klienci kupili również

Alternatywa od Dr. Maxa

O produkcie: Paracetamol Hasco, 500 mg, 30 tabletek powlekanych

100015510

Opis

Paracetamol Hasco to lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.

Wskazania

Paracetamol Hasco to lek przeciwbólowy i przeciw gorączkowy do stosowania w następujących wskazaniach:
-bóle głowy,
-bóle gardła,
-migreny,
-bóle zębów,
-bóle kostne, stawowe i mięśniowe,
-bolesne miesiączkowanie (ze względu na działanie przeciwbólowe),
-przy przeziębieniach i stanach grypopodobnych (ze względu na działanie przeciwgorączkowe).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Paracetamol Hasco:
-jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
-jeśli u pacjenta występuje:ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby, ciężka niewydolność nerek, choroba alkoholowa.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ze względu na ryzyko przedawkowania nie przyjmować leku Paracetamol Hasco jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol oraz nie stosować dawek większych niż zalecane.
Ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby leku nie należy stosować u osób długotrwale niedożywionych. Przed rozpoczęciem stosowania Paracetamol Hasco należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli pacjent ma: niewydolność wątroby, ma niewydolność nerek, ma obniżoną aktywność dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, ma obniżoną aktywność reduktazy methemoglobinowej, jest chory na astmę z  nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, ponieważ u mniej niż 5% pacjentów obserwowano skurcze oskrzeli po zastosowaniu paracetamolu. Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczania glukozy w osoczu krwi)

Stosowanie leku u dzieci

Dzieci w wieku 6 –12 lat: 0,5-1 tabletki, w razie konieczności do 4 razy na dobę. Nie przyjmować leku częściej niż co 4 godziny. Nie przekraczać dawki maksymalnej - do 4 tabletek na dobę.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Lek Paracetamol Hasco może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku Paracetamol Hasco, na przykład:
-metoklopramididomperidon (leki stosowane przeciw nudnościom i wymiotom)zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu,
-kolestyramina (lek obniżający zawartość cholesterolu we krwi)spowalnia wchłanianie paracetamolu,
-długotrwałe stosowanie paracetamolu w dużych dawkach nasila działanie leków przeciwzakrzepowych (z grupy pochodnych kumaryny),
-leki nasenne lub przeciwpadaczkowe(m.in. glutetimid, barbituranyi np. fenobarbital, fenytoiny, karbamazepiny)nasilają szkodliwe działania paracetamolu na wątrobę,
-niektóre antybiotyki, np. ryfampicyna zwiększa szkodliwe działanie paracetamolu na wątrobę; chloramfenikol-paracetamol zwiększa jego toksyczność,
-jednoczesne stosowanie leków przeciwdepresyjnych(z grupy tzw. inhibitorów MAO) z paracetamolem może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę,
-jednoczesne stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (m.in. ibuprofen, kwas acetylosalicylowy)zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek,
-nie należy stosować paracetamolu jednocześnie z ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi,ponieważ nasila on ich działanie,
-kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania któregokolwiek z wyżej wymienionych leków.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceutyprzed zastosowaniem tego leku.
Paracetamol Hasco można stosować w czasie ciąży, jeżeli jest to klinicznie uzasadnione. Należy przyjmować możliwie najmniejszą zalecaną dawkę zmniejszającą ból i (lub) gorączkę, przez jak najkrótszy czas i jak najrzadziej. Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli ból i (lub) gorączka nie zmniejszają się lub gdy pacjentka potrzebuje częściej przyjmować lek.W okresie karmienia piersią stosować tylko w razie konieczności, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 2 tabletki, w razie konieczności do 4 razy na dobę. Nie przyjmować leku częściej niż co 4 godziny. Nie przekraczać dawki maksymalnej -do 8 tabletek na dobę.
Dzieci w wieku 6 –12la: t0,5-1 tabletki, w razie konieczności do 4 razy na dobę. Nie przyjmować leku częściej niż co 4 godziny. Nie przekraczać dawki maksymalnej -do 4 tabletek na dobę.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób):skórne reakcje uczuleniowe: pokrzywka, rumień, zapalenie skóry.
Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób):zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), zmniejszenie liczby białych krwinek(leukopenia, agranulocytoza), nudności, wymioty, biegunka.
Lek stosowany przez dłuższy czas lub przedawkowany może spowodować uszkodzenie wątroby i nerek oraz methemoglobinemię z objawami sinicy (szaroniebieskie zabarwienie skóry).

Skład

składniki:
Substancją czynną leku jest paracetamol. 1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:skrobia kukurydziana żelowana, powidon K-30,potasu sorbinian, magnezu stearynian oraz otoczka tabletki (Opadry II 57U18539 White): hypromeloza, tytanu dwutlenek(E 171), polidekstroza, talk, maltodekstryna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Producent

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
51-131 Wrocław,
ul. Żmigrodzka 242 E

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.