Pluscard, 100 mg + 40 mg, 60 tabletek

Dostępny
9,42

O produkcie: Pluscard, 100 mg + 40 mg, 60 tabletek

100012671

Opis

Nazwa Pluscard
Nazwa międzynarodowa (Acidum acetylsalicylicum + Glycinum)
Dawka 100 mg + 40 mg
Postać tabletki
Wielkość opakowania 60 sztuk
Działanie/właściwości
  • hamuje agregację płytek krwi

Pluscard, 100 mg + 40 mg, 60 tabletek zawiera dwie substancje czynne: kwas acetylosalicylowy i glicynę.


Działanie

Jak działa Pluscard?

Kwas acetylosalicylowy hamuje ,,zlepianie się” (agregację) płytek krwi, a glicyna chroni przewód pokarmowy przed drażniącym działaniem kwasu acetylosalicylowego.

W badaniach klinicznych, wykazano, że małe dawki kwasu acetylosalicylowego (50 do 325 mg) skutecznie hamują agregację płytek krwi, odgrywając istotną rolę w hamowaniu powstawania zakrzepów w naczyniach krwionośnych.

Druga z substancji czynnych leku, glicyna, zwiększa rozpuszczalność kwasu acetylosalicylowego i ułatwia jego wchłanianie.


Wskazania

Kiedy brać Pluscard?

Lek ten stosuje się:
- w zapobieganiu zawałowi mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową;
- w zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po przebytym zawale mięśnia sercowego, udarze mózgu, zabiegach na naczyniach wieńcowych, w dławicy piersiowej;
- w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania preparatu Pluscard?

Kiedy nie przyjmować leku:
- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, glicynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- w przypadku nadwrażliwości na salicylany;
- w przypadku reakcji uczuleniowej na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. astma aspirynowa, gorączka sienna;
- jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;
- jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilię, małopłytkowość) oraz gdy pacjent jest leczony jednocześnie lekami przeciwzakrzepowymi (np. pochodnymi kumaryny, heparyną);
- jeśli pacjent ma dnę moczanową;
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca;
- jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (choroba genetyczna krwinek czerwonych), gdyż podanie kwasu acetylosalicylowego może spowodować hemolizę − niszczenie krwinek czerwonych lub niedokrwistość hemolityczną − niedokrwistość spowodowaną nadmiernym rozpadem krwinek czerwonych;
- jeśli pacjentka przyjmuje kwas acetylosalicylowy w dawce > 150 mg na dobę w III trymestrze ciąży (trzy ostatnie miesiące ciąży).

Ze względu na ryzyko zespołu Reye'a nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego u dzieci w wieku do 16 lat.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Pluscard należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
- jeśli występują utrzymujące się objawy dzwonienia lub szumu w uszach oraz ból głowy, ponieważ w przypadku długotrwałego stosowania leku mogą one wskazywać na jego przedawkowanie, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku;
- jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny, lek należy odstawić 5-7 dni wcześniej ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia, zarówno w czasie zabiegu jak i po nim;
- jeśli występują krwotoki maciczne, nadmierne krwawienia miesiączkowe, stosowana jest wewnątrzmaciczna wkładka antykoncepcyjna;
- jeśli pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy.
Należy porozumieć się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.
Zachowanie szczególnej ostrożności w niektórych grupach pacjentów stosujących ten lek:
- Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby.
- Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) powinni szczególnie uważnie stosować się do zaleceń lekarza. Lek należy u nich stosować w mniejszych dawkach i w większych odstępach, ze względu na zwiększone ryzyko objawów niepożądanych.


Stosowanie leku u dzieci

Ze względu na ryzyko zespołu Reye'a nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego u dzieci w wieku do 16 lat.

Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć preparatu Pluscard?

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków.
- Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE − leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego): kwas acetylosalicylowy zmniejsza ich działanie przeciwnadciśnieniowe.
- Acetazolamid (lek stosowany w leczeniu jaskry): kwas acetylosalicylowy może w znacznym stopniu zwiększać stężenie, a tym samym toksyczność acetazolamidu.
- Leki przeciwzakrzepowe (np. heparyna, warfaryna): jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego i leków przeciwzakrzepowych może spowodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego, zwiększając tym samym ryzyko krwawienia.
- Kwas walproinowy (lek stosowany w leczeniu m.in. padaczki): kwas acetylosalicylowy nasila działanie toksyczne kwasu walproinowego, kwas walproinowy zaś nasila działanie przeciwagregacyjne kwasu acetylosalicylowego, co zwiększa ryzyko krwawienia.
- Leki moczopędne (leki zwiększające wytwarzanie moczu): kwas acetylosalicylowy może zmniejszyć ich skuteczność oraz nasilać toksyczne działanie furosemidu na narząd słuchu.
- Metotreksat (lek stosowany w leczeniu niektórych nowotworów oraz reumatoidalnego zapalenia stawów): kwas acetylosalicylowy nasila toksyczne działanie metotreksatu na szpik kostny. Nie należy stosować leku jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.
- Niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) lub przeciwbólowe (np. paracetamol): jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z tymi lekami nie jest zalecane, ze względu na zwiększone ryzyko choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego.
- Glikokortykosteroidy stosowane układowo (zwane steroidami, stosowane w leczeniu m.in. choroby reumatycznej): z wyjątkiem hydrokortyzonu (stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona), podawane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym zwiększają ryzyko choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszają stężenie salicylanów w osoczu w trakcie leczenia, zaś po jego zakończeniu zwiększa się ryzyko przedawkowania salicylanów.
- Leki przeciwcukrzycowe: kwas acetylosalicylowy nasila działanie obniżające poziom cukru we krwi przez te leki. Leku tego nie należy stosować jednocześnie z pochodnymi sulfonylomocznika.
- Leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego (np. probenecyd, sulfinpirazon): salicylany osłabiają działanie leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego. Leku Pluscard nie należy przyjmować jednocześnie z lekami stosowanymi w leczeniu dny moczanowej.
- Digoksyna (lek stosowany w leczeniu niewydolności serca i zaburzeń pracy serca): kwas acetylosalicylowy może nasilać jej działanie.
- Leki trombolityczne (leki stosowane w celu zapobiegania tworzeniu się zakrzepów krwi): kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie leków trombolitycznych, takich jak streptokinaza i alteplaza.
- Leki spazmolityczne (leki rozkurczowe): glicyna nasila działanie leków spazmolitycznych (np. leku baklofen).
- Związki metali: glicyna może tworzyć kompleksy ze związkami metali, dlatego nie należy ich stosować jednocześnie z lekiem Pluscard.
- Metamizol: jednoczesne stosowanie metamizolu z kwasem acetylosalicylowym może zmniejszyć hamowanie krzepnięcia krwi przez kwas acetylosalicylowy, a działanie rozrzedzające krew może być słabsze. Z tego względu metamizol należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących kwas acetylosalicylowy w małych dawkach w celu zapobiegania zawałom i udarom.


Ciąża

Czy stosowanie preparatu Pluscard w ciąży i podczas karmienia piersią jest bezpieczne?

Leku nie należy stosować w ciąży, przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Kwas acetylosalicylowy w dawce > 150 mg na dobę jest przeciwskazany podczas ostatniego trymestru ciąży bez specjalnego polecenia lekarza, ponieważ kwas acetylosalicylowy może powodować wady rozwojowe u płodu i komplikacje podczas porodu.
Salicylany przechodzą w niewielkich ilościach do mleka matki, dlatego należy unikać stosowania leku w czasie karmienia piersią.


Dawkowanie

Jak dawkować Pluscard?

Decyzję o rozpoczęciu leczenia i stosowanej dawce leku Pluscard powinien podjąć lekarz.

Zalecana dawka:
Dorośli i młodzież powyżej 16 lat:
• Zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego: zwykle 1 tabletka na dobę.
• Zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po przebytym:
- zawale mięśnia sercowego: zwykle 1 tabletka na dobę;
- udarze mózgu: zwykle 2 tabletki na dobę.
• Zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po przebytych zabiegach na naczyniach wieńcowych: zwykle 1 tabletka na dobę.
• W dławicy piersiowej: zwykle 1 tabletka na dobę.
• W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca: jednorazowo 3 tabletki − należy je dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie.
• W prewencji stanu przedrzucawkowego od 12 tygodnia ciąży u kobiet z wysokim lub umiarkowanym ryzykiem wystąpienia stanu przedrzucawkowego – 1 tabletka na dobę.

Tabletki należy przyjmować w czasie lub po posiłku popijając wodą.
Tabletki należy połykać w całości (z wyjątkiem wskazania: świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca).

Osoby w podeszłym wieku: Nie ma dokładnych danych na temat stosunku korzyści do ryzyka stosowania kwasu acetylosalicylowego w tej grupie pacjentów. Zalecane jest, aby lekarz dobrał dawkę leku do czynności nerek osób w podeszłym wieku.
Pacjenci z niewydolnością nerek i (lub) wątroby:Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i (lub) wątroby.


Skutki uboczne

Jakie skutki uboczne może mieć stosowanie preparatu Pluscard?

Należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala, jeśli:
- wystąpi obrzęk naczynioruchowy (szybko postępujący obrzęk skóry, tkanki podskórnej, błony śluzowej lub tkanki podśluzówkowej). Obrzęk w obrębie głowy i szyi może powodować trudności w przełykaniu i oddychaniu;
- pojawią się krwawienia, np. z przewodu pokarmowego (objawy: czarne stolce) lub krwotoki.
Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
- ból brzucha, zgaga lub niestrawność, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności z wymiotami lub bez wymiotów;
- uszkodzenie błony śluzowej żołądka;
- nawroty choroby wrzodowej;
- krwawienia z przewodu pokarmowego (czarne, smoliste stolce), perforacje (przedziurawianie żołądka lub jelita). Owrzodzenie żołądka występuje u 15% pacjentów długotrwale przyjmujących kwas acetylosalicylowy;
- ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby (szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie);
- przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny;
- białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek;
- niewydolność serca;
- nadciśnienie tętnicze;
- szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu, zawroty głowy;
- małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia), zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu krzepnięcia;
- szczególnie u pacjentów z astmą, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (trudności w oddychaniu, kaszel, ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, wysypka skórna, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs).


Skład

Substancjami czynnymi leku są kwas acetylosalicylowy oraz glicyna. Jedna tabletka zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego oraz 40 mg glicyny.
Pozostałe substancje pomocnicze to: skrobia ziemniaczana, talk.

Producent

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.